Nordnetbloggen

3 grunner til å flytte til aksjesparekonto, og 2 grunner til å ikke gjøre det

Vinduet for å overføre aksjer og aksjefond stenger 21. desember (30. november om du flytter fra en annen leverandør). Men hvorfor skal du ta i bruk aksjesparekonto? Her forsøker vi å gi deg svarene.

Hvorfor du bør overføre aksjer og aksjefond til en aksjesparekonto hos Nordnet

 1. Du får muligheten til å endre porteføljen uten å utløse skatt
  Det første punktet handler om kjernen i aksjesparekonto, nemlig at du kan endre på porteføljen uten å utløse skatt. Dette er selvsagt viktig for aktive investorer, men også for mindre aktive vil det være gunstig å ha muligheten til å justere porteføljen underveis, for eksempel hvis enkeltaksjer endrer seg mye i verdi eller hvis man er misfornøyd med forvaltningen av et fond. Ved på skyve skatteregningen foran deg kan du investere og få avkastning på et større beløp i hele spareperioden din, sammenlignet med å skatte av gevinsten ved hvert salg.
 2. Du kan ta ut innskuddet skattefritt
  Det andre punktet skyldes at gevinstskatten beregnes mer gunstig på aksjesparekonto enn på tradisjonelle aksje- og fondskontoer (også kalt VPS-konto). På en aksjesparekonto kan du ta ut det opprinnelige innskuddet pluss opparbeidet skjermingsfradrag uten å utløse skatt. På en aksje- og fondskonto er det FIFO-prinsippet som gjelder for skattlegging, altså at du alltid først selger aksjene eller fondsandelene du kjøpte først. Har du gevinst her, må du betale skatt av gevinsten fratrukket skjermingsfradraget.
 3. Skatterapporteringen blir enklere
  Aksjesparekonto gir, i likhet med Investeringskonto Zero, en automatisk og enkel innrapportering til skattemyndighetene.

Hvorfor du ikke bør overføre alt til aksjesparekonto ukritisk

 1. Du har aksjer eller aksjefond med tap
  Aksjer og aksjefond med tap bør du normalt ikke flytte til aksjesparekonto. De bør du heller selge for å få fradrag for tapet på skattemeldingen, før du reinvesterer midlene i aksjesparekontoen. Du får nemlig ikke fradrag for tap på investering på en aksjesparekonto før kontoen endelig avsluttes.Den som vil skatteoptimalisere overføringen, bør altså skille mellom posisjoner med gevinst og posisjoner med tap.
 1. Du handler utenfor EØS eller sparer i fond med høyere renteandel enn 20 %
  En aksjesparekonto er ment for aksjer og aksjefond. Fond med lavere aksjeandel enn 80 % kan ikke stå på denne kontoen. Sparer du i andre typer verdipapir som kombinasjonsfond, renter eller obligasjoner kan du ikke gjøre dette i en aksjesparekonto.Kontoen er også begrenset til å gjelde verdipapirer som er hjemmehørende i EU/EØS. Handler du eksempelvis i amerikanske aksjer, passer ikke denne kontotypen deg.

Få hjelp til å flytte aksjer og fond

Dersom aksjesparekonto passer din spareform og sparemål kan du få hjelp til å flytte dine aksjer og fond her. Fristen for å flytte fra en ekstern leverandør til en aksjesparekonto er 30. november, fra en Nordnet-konto til en aksjesparekonto hos Nordnet er fristen 21. desember.

Se også: Slik kan du overføre aksjer og aksjefond til en aksjesparekonto hos Nordnet

Er du ikke Nordnet-kunde? Bli kunde her.

Vil du vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.

Skriv en kommentar

avatar
Vil du teste Nordnet Beta? Registrer deg her:
Meld deg på

Merk at du må registrere samme e-post som du har registrert på nordnet.no under Min konto og Innstillinger.
Nordnets Investorbrev.
Nordnets månedlige investorbrev med statistikk, nyheter og tips.

Ønsker du å vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.
Hold meg oppdatert