Nordnetbloggen

5 sitater fra Warren Buffett og lærdommer du kan ta fra disse

De som leser denne bloggen vet at Warren Buffett er en stor kilde til inspirasjon for meg. Det jeg synes er veldig interessant med Buffett er at han har skapt sin formue ved å investere penger i ulike bransjer. De fleste andre på listen over verdens rikeste, er gründere og har skapt egne bedrifter fra bunnen av. Buffett på sin side har skapt sin formue ved å investere i ulike selskaper, alt ut fra en dårlig investering i en tekstilmølle i New England. Det synes jeg er interessant.

I denne artikkelen har jeg hentet noen sitater fra Warren Buffett og lærdommer du kan hente fra disse.

 

Indre versus ytre karakterbok

“Would you like, publicly, to be considered as the best lover in the world, but privately know that you are the worst? Or, would you rather be considered publicly to be the worst lover in the world, when privately you know that you are the best?”

Buffett får, naturlig nok, mye oppmerksomhet for sitt investeringshåndverk, men det er mye lærdom å hente fra Buffetts livsfilosofi. Det interessante med Buffett er at han har organisert livet sitt på en måte som er tilpasset sin indre karakterbok. Det er den indre karakterboken som er styrende i hans liv. Hver eneste dag gjør han det han elsker å gjøre og holder seg til det. I 2008, betalte Guy Spier og Monish Pabrai, to disipler av Warren Buffett, 650 000 dollar for en lunsj med «Oracle of Omaha.» En av lærdommene deres, som Spier beskriver her, var at Buffett styrte helt og holdent etter sin indre karakterbok.

I dagens samfunn er vi veldig opptatt av andres meninger og oppfatninger om oss selv. Mange styrer etter ytre påvirkningsfaktorer og hva som forventes av oss. Den samme mentaliteten gjelder i aksjemarkedet. Det er lett å bli styrt av markedets humørsvingninger. Særlig når Mr. Market har ekstreme humørsvingninger slik han har hatt de to første månedene av dette året.

Flokkmentaliteten er særdeles sterk i aksjemarkedet. Og det kan være utfordrende å tenke annerledes. Det er derfor ekstra viktig å tenke over hva det er som motiverer deg og hva du selv er komfortabel med. Det er helt essensielt at du som investor finner en strategi som går overens med din personlighet og ditt indre karakterkort.

Det å styre etter sitt indre karakterkort er antakeligvis en av de viktigste lærepengene du kan hente fra Buffett. Ikke bare som investor, men som menneske. Hvis du kjenner at du har en strategi eller utfører en handling som går på akkord med din egen moralitet eller personlighet, så er dette antakeligvis et tegn på at noe ikke er helt riktig.

 

Fokus

«I could improve your ultimate financial welfare by giving you a ticket with only twenty slots in it so that you had twenty punches – representing all the investments that you got to make in a lifetime. And once you’d punched through the card, you couldn’t make any more investments at all. Under those rules, you’d really think carefully about what you did, and you’d be forced to load up on what you’d really thought about. So you’d do so much better»

Det interessante med Buffett er at han hadde, og fortsatt har, et ekstremt fokus. Både i måten han investerer på, og også i hans måte å arbeide på. Investeringsmessig, så er Buffett villig til å gjøre store bets når han står ovenfor gode muligheter. På et tidspunkt satt han 75 % av sin nettoformue i GEICO. Det er ekstremt.

Årsaken til dette, er at hans ønske, helt fra starten av, var å forrente kapitalen raskest mulig. Det betyr at du må sette mest mulig av sin kapital i sine beste ideer. Hvorfor skal du sette penger i din 20. beste idé fremfor din beste idé?

Jeg er for en viss form for diversifisering. Jeg mener at du kan oppnå dette med 5 selskaper, gitt at dette er kvalitetsselskaper, som oppfyller visse vilkår og som er selskaper du kan forstå. Har du en portefølje bestående av posisjoner på 20 % i 5 forskjellige kvalitetsselskaper, så kan du ha en tilstrekkelig diversifisert portefølje, etter min mening.

Men da er det essensielt at det oppfyller kriterier som 10 år med positiv inntjening, lite gjeld, et holdbart konkurransefortrinn, en fornuftig ledelse og så videre. En portefølje bestående av 5 slike selskaper kan ha tilstrekkelig diversifisering.

En portefølje bestående av 5 selskaper, men hvor ingen har inntjening, er i mine øyne ikke en veldiversifisert portefølje.

I praksis går dette fokuset ut på det Buffett kaller punchcardinvesting. Dette innebærer at når du har gode ideer, med lav risiko og gode muligheter for høy avkastning, samt stor overbevisning og forståelse for disse selskapene – gå hardt inn. Ikke vær redd for å satse høyt hvis oddsene er i din favør.

 

Kapitalallokering og ROI

«Do not save what is left after spending, but spend what is left after saving»

En av de viktigste lærdommene jeg har tatt med meg fra Warren Buffetts tilnærming til investeringer, er hans evner til kapitalallokering. Warren Buffett tenker fri kontantstrøm og return on investment (ROI). Hvor kan han få best avkastning på den kontantstrømmen som skapes i selskapene?

Jeg mener dette er overførbart til vår egen privatøkonomi.  De aller fleste av oss har en kontantstrøm. Oftest i form av lønnsinntekt. Men vi kan også motta utbytter fra aksjer vi eier eller har andre former for ekstrainntekter.

Uansett kan du ta med deg denne tanken når du har en form for inntekt. Hvor kan jeg få høyest mulig avkastning på pengene mine? Og tenker selskapene du investerer i slik som Warren Buffett?

Med det sistnevnte mener jeg følgende: tenker ledelsen slik at de ønsker å maksimere value per share, eller verdi per aksje, fremfor å bygge et stort selskap og prestisje for ledelsen. Det å tenke i form av ROI og kapitalallokering kan gjøre en til en mer bevisst investor. Tanken om at du skaper en kontantstrøm som du kan reinvestere.

Dette vil over tid gi en positiv effekt på snøballen din.

 

Investeringer som læringsprosess

Buffett ble en gang konfrontert med hva som forklarte hans suksess:  «How do you do it?» Buffett replied: «A couple of thousand financial statements a year»

En av hemmelighetene til Buffett er at han leser masse. Han er i en konstant læringsprosess. I det moderne samfunnet oppleves det nesten som at det går prestisje i å ha hektiske liv. Buffett derimot, bruker ikke mye tid på møter og unødvendig støy. Mye av forklaringen bank hans suksess ligger i at han sitter på kontoret og leser, for deretter å reflektere over hva han har lest.

Utvikling handler ofte om å lese og deretter gjøre refleksjoner over det du har lest. Jeg tror mange investorer bruker for mye tid på å handle. Det vil si, at de kjøper og selger for mye. Det krever mye tid å forstå hvert enkelt kjøp og salg, i hvert fall hvis en skal være en langsiktig investor. Jeg er av den oppfatning at flere private investorer ville hatt større utbytte av å lese, lære og tenke om investeringer, enn det å faktisk kjøpe og selge selskaper.

Det kan være vanskelig å akseptere at du ikke skal handle. Eller reagere på det markedet hele tiden forteller deg. Det kan krible i kroppen ved å kjøpe og selge, fordi en kan føle at en gjør noe. At du handler. Men jeg tror det er mer nyttig å utvikle tankeprosessen bak hver investering og reflektere over denne.

Videre er det nyttig å se på flere investeringsideer, uten nødvendigvis å handle på den kunnskapen. Som jeg har nevnt før, så trenger du ikke mange kjøp og salg i løpet av et investeringsår for å skape god avkastning over tid. Det handler om å bygge kunnskap om selskaper og bransjer. Dette vil over tid gjøre deg bedre rustet til å handle når det kreves.

Det handler også like mye om å unngå store feil.

Si du kjøper 2 selskaper i året og du bruker én måned på hvert selskap du ser på. Det gir deg potensielt 12 investeringsideer i året. Det burde gi tilstrekkelig med ideer for en langsiktig investor.

Flere kunne nok tjene mer på å tenke gjennom hver eneste kjøpsbeslutning og prosessen rundt denne, i stedet for å kjøpe og selge en haug med ulike aksjer.

Det er i hvert fall min oppfatning, og min egne personlige erfaring.

 

Hold deg innenfor ditt kompetansefelt

«You don’t have to be an expert on every company, or even many. You only have to be able to evaluate companies within your circle of competence. The size of that circle is not very important; knowing its boundaries, however, is vital.”

En annen viktig årsak til Buffetts suksess er at han har holdt seg til selskaper, bransjer og ting han kan forstå. Dette burde du som investor også gjøre. Det betyr ikke at du ikke skal lære og tilegne deg ny kunnskap, men gradvis utvide kompetansesirkelen din.

For eksempel trenger du ikke ha en mening om alle selskapene på Oslo Børs. Hold deg til, og fokuser, på de selskapene du liker og forstår. Gjerne fokuser på selskaper hvor du selv er sluttbruker. Det gjør det enklere å forstå etterspørselen etter selskapets produkter. Ofte ligger holdbarheten til et selskap i hva kundene mener om selskapet  – hva du mener.

Du har mulighet til å tjene penger i aksjemarkedet selv om sirkelen ikke er stor. Det viktigste er at du vet hvor grensen går og at du unngår selskaper du ikke føler deg komfortabel med og bransjer du ikke forstår.

Det viktigste kan faktisk være å unngå selskaper du ikke forstår. For egen del unngår jeg bransjer som flybransjen, råvarebransjen og en del teknologiselskaper. På denne måten kan jeg fokusere på de selskapene jeg forstår, har et forhold til og som jeg liker. Det er en fordel.

Gradvis utvider jeg kompetansesirkelen ved å overføre kunnskapen jeg har fra noen selskaper til andre selskaper som er sammenlignbare. Over tid håper jeg å utvide min kompetansesirkel.

Oraklet fra Omaha er utvilsomt et svært intelligent menneske. Det er mye lærdom å hente fra han. Ikke bare investeringsmessig, men også livsvisdom. Sistnevnte får ofte lite oppmerksomhet, rett og slett fordi Warren Buffett er en eksepsjonelt dyktig investor.

PS! Helt avslutningsvis kommer en digresjon. Google er et fantastisk selskap og virker også, fra utsiden, å være en fantastisk arbeidsplass. De inviter en del gjester til sine «Talks at Google». Har du interesse for value investing kan jeg varmt anbefale Google-dialgoen med Guy Spier og Monish Pabrai. Den finner du her. Anbefales!

Ønsker du å se min portefølje, mine kjøp og salg eller har spørsmål, kan du følge meg på SharevilleRobin_Øvrebø

 

Robin Øvrebø
Robin Øvrebø
Langsiktig, verdiorientert investor

Er du ikke Nordnet-kunde? Bli kunde her.

Vil du vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.

Skriv en kommentar

avatar
Vil du teste Nordnet Beta? Registrer deg her:
Meld deg på

Merk at du må registrere samme e-post som du har registrert på nordnet.no under Min konto og Innstillinger.
Nordnets Investorbrev.
Nordnets månedlige investorbrev med statistikk, nyheter og tips.

Ønsker du å vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.
Hold meg oppdatert