Nordnetbloggen

5 ting du må vite om handel med olje

Denne artikkelen er fra samarbeidspartneren vår.

Olje er en viktig råvare som investorene følger med stor interesse, men hvordan vurderer man best de sentrale trendene – og hva er de viktigste markedsnyansene? I slutten av fjoråret aksepterte OPEC en avtale hvor kartellet kutter produksjonen med 1,2 millioner fat per dag, samtidig med at land utenfor OPEC i tillegg gikk med på å kutte 558 000 fat per dag.

I mai ble landene enige om å forlenge de eksisterende produksjonsnivåene–uten ekstra kutt–frem til mars 2018. Prisene på WTI- og Brent-olje tok en smell med et markant fall til 50 dollar fatet, etter å ha vært oppe på hhv. 54,45 og 56,81 dollar fatet i februar 2017.

Sett i lys av oljemarkedenes volatilitet: Hva er det du må vite før du begynner å handle med olje?

 

1. Kjenn de viktigste referansemålene dine: Brent Crude og WTI

Det er to viktige oljepriser som markedene pleier å følge: Brent henviser til den «søte og lette» råoljen som hentes opp i Nordsjøen, og brukes som et referansemål globalt. WTI står for West Texas Intermediate, som er en lett råolje som utvinnes i USA, men fordi den finnes på land, kan den være kostbar å transportere til resten av verden. Det finnes andre referansemål også – som Dubai/Oman, som brukes som referansemål i Asia.

2. Følg med hva OPEC gjør

De 14 medlemslandene, som produserer rundt en tredel av verdens olje, ble enige om produksjonskutt i slutten av 2016. Markedene reagerte positivt, og oljeprisen steg til over 50 dollar fatet. Det neste møtet, hvor landene gjentok løftet om å stå ved de samme kuttene, sendte oljeprisene ned. Med en tilbudsside som gjennomgår fundamentale endringer takket være virkningen av skiferolje fra USA, er det kun reell handlekraft fra OPEC som vil kunne drive oljeprisen opp fra dagens nivåer, og så langt har investorene ikke hatt tillit til at OPEC takler saken aggressivt nok. Det neste OPEC-møtet finner sted 30. november 2017.

3. Følg med hva som skjer i Kina

Kina er verdens nest største økonomi, og ved siden av USA den største forbrukeren av olje. Kina er også den største importøren av flytende drivstoff. Selv om Kinas vekst kanskje ikke er hva den har vært, er målsetningen fortsatt en vekst på 6,5 %. Hold et øye med innkjøpssjefsindeksen i Kina for å følge med produksjonsaktiviteten.

4. Fokus på makroinformasjon

Oljeprisen er følsom ikke bare overfor tilbudssiden, men også andre variabler, som lagernivåer. Værrelaterte faktorer i Europa og Nord-Amerika kan også spille en betydelig rolle, og det samme kan internasjonal politisk risiko. Det siste har potensial til å skape forstyrrelser på flere ulike måter.

5. Olje omsettes som en blanding av fundamentale og investeringsrelaterte strømmer

Selv om du kan se på en del av de økonomske forutsetningene, omsettes mange oljekontrakter av kortsiktige tradere. Derfor fastsettes ikke prisene kun av tilbud og etterspørsel, eller av følelsene alene. CFTC (Commodity Futures Trading Commission) i USA utgir en rapport om nettoposisjonene som holdes av ikke-kommersielle investorer, slik at man kan følge med investeringsstrømmene.

Hvordan kan du handle olje?

Man kan innta enten en kort eller en lang filosofi. Vil du forvalte en posisjon i olje, enten det er WTI eller Brent, finnes det børsnoterte produkter, som ETN (Exchange Traded Note) eller ETF (Exchange Traded Fund), som lar deg gjøre dette. De børsomsatte produktene er passive, open-ended instrumenter som omsettes på en børs, som en aksje. Dersom disse instrumentene følger råvarer, kan de passende kalles ETC (Exchange Traded Commodities). Med børsomsatte ETN/ETF er det mulig å ha en giret lang posisjon om du føler deg optimistisk til handelen, eller gå short med giring hvis du føler at en nedgang er i vente.

 

Alle data stammer fra WisdomTree og Bloomberg, med mindre annet er angitt.

Dette materialet er utarbeidet av WisdomTree og tilknyttede selskaper, og er ikke ment å være noen investeringsrelatert prognose, analyse eller rådgivning. Materialet utgjør ingen anbefaling av, tilbud om eller forespørsel om kjøp eller salg av verdipapirer eller om å iverksette noen investeringsstrategi. De uttrykte oppfatningene gjelder på fremstillingsdatoen, og kan endre seg i takt med at betingelsene etterfølgende endrer seg. Informasjonen og oppfatningene i dette materialet baserer seg på både våre egne og eksterne kilder. Derfor gis det ingen garanti for at de er nøyaktige eller pålitelige, og WisdomTree, selskapets ledere, ansatte og agenter aksepterer på ingen måte noe som helst ansvar for feil eller utelatelser. Det overlates fullstendig til leserens eget skjønn om han vil stole på informasjonen i dette materialet. Tidligere resultater er ingen pålitelig indikator på fremtidig utvikling.

Dette nettstedet og dets innhold leveres av WisdomTree Europe Ltd, som er utpekt som representant for Mirabella Advisers LLP, som er godkjent og under tilsyn av Financial Conduct Authority. Vennligst klikk her for å lese vår fulle ansvarsfraskrivelse.

Se vår politikk for og fortegnelse over interessekonflikter her.

Er du ikke Nordnet-kunde? Bli kunde her.

Vil du vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.

Skriv en kommentar

avatar
Vil du teste Nordnet Beta? Registrer deg her:
Meld deg på

Merk at du må registrere samme e-post som du har registrert på nordnet.no under Min konto og Innstillinger.
Nordnets Investorbrev.
Nordnets månedlige investorbrev med statistikk, nyheter og tips.

Ønsker du å vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.
Hold meg oppdatert