Nordnetbloggen

9 av 10 har dårlig kunnskap om denne pensjonsrettigheten!

Pensjonssparing

For oss som er interessert i privat sparing og investering er pensjon et tema som bare blir viktigere og viktigere. Enten vi vil eller ikke så må vi alle ta mer av ansvar for egen pensjon i fremtiden. I følge statistikk fra Finansnæringens hovedorganisasjon (FNO) er det snart 1 million pensjonskapitalbevis i Norge. Som følge av pensjonsreformen og det faktum at flere bedrifter går fra Ytelsespensjon til Innskuddspensjon får stadig flere nordmenn et pensjonskapitalbevis. Antallet Pensjonskapitalbevis øker raskt, og bare i 2013 økte antallet med over 20 prosent. Men de færreste av oss vet noe særlig om denne pensjonsrettigheten viser en markedsundersøkelse vi har utført via CINT.

På spørsmålet «har du opparbeidet deg et Pensjonskapitalbevis» svarer flest nordmenn i undersøkelsen (38,7 prosent) at de ikke vet. 24,2 prosent svarer at de har opptjent et pensjonskapitalbevis mens 37,1 prosent sier at de ikke har det. Antallet som ikke vet er 10 prosent høyere blant kvinner enn menn.

Vi får alle mindre i pensjon fra staten og arbeidsgiver i fremtiden. For å sikre vår fremtidige inntekt som pensjonist blir det viktigere og viktigere at vi forvalter våre opptjente pensjonsrettigheter og private pensjonssparing på en god måte. Det handler om å få oversikt og kunnskap om hva du får utbetalt som pensjonist, hvilke komponenter denne utbetalingen består av, og hvordan du forvalter den i tiden frem til pensjonsalder. For kvinner, som generelt lever lengre enn menn, er og blir dette enda viktigere.

Kunnskapen om Pensjonskapitalbevis er på et absolutt lavnivå ifølge undersøkelsen. 9 av 10 svarer at de har ingen eller dårlig kunnskap om Pensjonskapitalbevis. Kun 7,8 prosent svarer at de har svært god, meget god eller god kunnskap. Også på spørsmål om kunnskapsnivå scorer kvinner gjennomgående dårligere enn menn. Best kunnskap har menn mellom 36 og 55 år ifølge undersøkelsen.

Så hva er dette dyret som kalles Pensjonskapitalebevis eller ofte forkortet som PKB.

Fakta om Pensjonskapitalbevis:

Er du ansatt i en privat bedrift, så er bedriften du arbeider i pålagt å spare til pensjon for deg. Når du slutter vil pensjonssparingen bli omdannet til en pensjonsrettighet i form av en fripolise eller et pensjonskapitalbevis, avhengig av hva slags pensjonsordning bedriften har valgt. Du får en fripolise dersom bedriften har ytelsesbasert pensjonsordning, og et pensjonskapitalbevis dersom bedriften har en innskuddspensjonsordning. Pensjonskapitalbeviset er verdt et konkret kronebeløp når du slutter. Beløpet er bundet opp og låst, og blir først utbetalt den dagen du pensjonerer deg. Frem til den dagen du pensjonerer deg vil pengene plasseres i fond, og du bestemmer selv fordelingen mellom renter og aksjer og hvilke fond pengene skal plasseres i.

Mitt beste råd til alle med Innskuddspensjon er å ta kontroll og få et bevisst forhold til pengene som settes av. Sett deg inn i bedriftens pensjonsordning, og ta et aktivt valg i forhold til hvilke fond pensjonspengene plasseres i. Når du en gang slutter og får et Pensjonskapitalbevis samler du disse hos én leverandør for å unngå doble avgifter, samtidig som du fortsatt har et bevisst og aktivt forhold til hvilke fond pengene plasseres i. For de aller fleste så er pensjonssparing den mest langsiktige sparingen vi gjør så et generelt råd er derfor å ha en relativt stor andel av pengene plassert i aksjefond. Siden det er lenge til du skal bruke pengene kan du tåle at verdien svinger litt på veien.

Mvh/Anders

Undersøkelsen er bestilt av Nordnet og gjennomført av CINT. Spørsmålet har blitt stilt via et webpanel til et representativt utvalg av Norges befolkning. Spørsmålet er besvart av 1011 personer i uke 27 og 28, 2014.

Er du ikke Nordnet-kunde? Bli kunde her.

Vil du vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.

guest
1 Kommentar
eldste
nyeste mest stemmer
Se alle kommentarer
Gjest
Gjest
31.07.2014 15:35
Hvor finner man best en oversikt over de forskjellige leverandørene og avgifter samt fonder som tilbyds, gjetter det er en del forskjeller her?
Vil du teste Nordnet Beta? Registrer deg her:
Meld deg på

Merk at du må registrere samme e-post som du har registrert på nordnet.no under Min konto og Innstillinger.
Nordnets Investorbrev.
Nordnets månedlige investorbrev med statistikk, nyheter og tips.

Ønsker du å vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.
Hold meg oppdatert