Nordnetbloggen

Aksjeandelen bør økes

Denne artikkelen er fra samarbeidspartneren vår.

Nordmenn har størsteparten av formuen plassert i boligmarkedet. Likevel er det aksjemarkedet som synes å vekke størst bekymring. Det er litt rart.

Vi skjelver av frykt for å sette av noen tusenlapper i aksjefond, men er uredde når vi bruker tre millioner på å kjøpe en treroms etter ti minutter på visning, skrev journalist Hallgeir Kvadsheim i en kommentar i Dagbladet for en tid tilbake. Kvadsheim, som også er kjent fra Luksusfellen på TV3, mener at vi har blitt fartsblinde i boligmarkedet. Nordmenn har en urealistisk tro på at boligprisene vil fortsette å stige fremover – ikke nødvendigvis fordi realøkonomien tillater det, men fordi boligprisene «alltid» stiger.

Å investere i noe kun fordi man er av den oppfatning at det «alltid» stiger, er selve definisjonen på en økonomisk boble. Vi skal ikke ta stilling til om det norske boligmarkedet er oppblåst eller ikke. Vi ønsker bare å påpeke at det er utviklingen i boligmarkedet som veier tyngst for folk flest. Frykten bør plasseres der den hører hjemme.

Lav forventet avkastning i bolig
Diagrammet viser hvordan nordmenns bruttoformuer er gjennomsnittlig fordelt. Mest iøynefallende er boligandelen, dernest andelen som viser hvor mye vi har plassert i aksjefond. I følge Verdipapirfondenes forening (VFF), har den norske gjennomsnittshusholdningen plassert 35 000 kroner i aksjefond. Til sammenligning viser anslag fra Statistisk sentralbyrå (SSB) at gjennomsnittshusholdningen har verdier for nærmere to millioner kroner i boligmarkedet.

Kort fortalt betyr det at et fall på 20 prosent i aksjemarkedet vil redusere verdien av våre aksjefond med 7 000 kroner. Tilsvarende vil et fall i boligmarkedet på ti prosent, redusere verdien av våre boligformuer med 200 000 kroner. Hvis du i tillegg har 60 prosent belåning på boligen, forsvinner 25 prosent av egenkapitalen du har i bolig.

Bolig = et sted å bo
Siden den forrige bunnen i boligmarkedet ble passert tidlig på 90-tallet, har det vært høy verdistigning på bolig i Norge – mye drevet av høy reallønnsvekst, tilflytting til storbyene, osv. Det betyr ikke det samme som at bolig er en spesielt lønnsom investering over tid. Den amerikanske økonomiprofessoren Robert Shiller, har med utgangspunkt i boligprisstatistikk fra 1890 og frem til i dag, slått fast at boligprisene over tid kun stiger marginalt mer enn inflasjonen (prisveksten). Også her hjemme har boligprisene over lang tid kun steget marginalt mer enn inflasjonen, i følge SSB. For så vidt ikke så rart, med tanke på at boliger over tid ikke skaper verdier. Dette betyr at vi antakelig bør tenke oss om opptil flere ganger før vi kjøper bolig som investering – for eksempel utleiebolig.

Bank = oppbevaring
12 prosent av nordmenns bruttoformue er plassert i banken. En stor andel av dette er trolig langsiktig sparing. I banken får du det som kan kalles risikofri rente – det betyr at du kun bevarer kjøpekraften over tid. Vi kan tenke oss følgende eksempel: I dag har du råd til å kjøpe en liten VW Polo, men du velger heller å plassere pengene i banken, for å kunne kjøpe «storebroren» VW Golf om noen år. Siden du kun bevarer kjøpekraften i banken (avkastning tilsvarende inflasjonen), vil du selv etter mange års sparing «kun» ha en VW Polo innen rekkevidde. Og det er vel og merke hvis du har klart å plukke de beste bankene i hele spareperioden.

Aksjefond = langsiktig sparing
I ODIN mener vi at langsiktig sparing bør foretas der du kan forvente høyest avkastning over tid. Det betyr i aksjer. Historisk har aksjer gitt fire til seks prosentpoeng høyere årlig avkastning enn banksparing (før skatt). Det er ekstrabetalingen du kan forvente over tid ved å ta aktivt del i selskapenes verdiskapning. For de aller fleste er aksjefond den praktiske løsningen. Det er flere grunner til det:

•  Det er enkelt og fleksibelt å spare i aksjefond
•  Du får tilgang til en bredt sammensatt portefølje
•  Aksjefond gir god forbrukerbeskyttelse.

Ved å spare regelmessig i aksjefond oppnår du to ting: For det første øker forventet avkastning på din totale sparing/formue. For det annet reduserer du den skjeve eksponeringen mot bolig og bank. Hvis du i tillegg klarer å ha et langsiktig perspektiv på aksjefondssparingen, samtidig som du kjøper deg gradvis inn og selger deg gradvis ut, ja da har du selve oppskriften på god langsiktig sparing …

Eirik Krogstad
Kommunikasjonsansvarlig
ODIN Forvalting AS

ODIN ForvaltningPartner
Fondsforvalter

Er du ikke Nordnet-kunde? Bli kunde her.

Vil du vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.

Skriv en kommentar

avatar
Vil du teste Nordnet Beta? Registrer deg her:
Meld deg på

Merk at du må registrere samme e-post som du har registrert på nordnet.no under Min konto og Innstillinger.
Nordnets Investorbrev.
Nordnets månedlige investorbrev med statistikk, nyheter og tips.

Ønsker du å vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.
Hold meg oppdatert