Nordnetbloggen

Aksjefondets livssyklus

Denne artikkelen er fra samarbeidspartneren vår.

I jungelen med fondsleverandører og produkter kan det være vanskelig for en investor å finne gode, aktive aksjefond for fremtiden. Og har man først gjort et godt valg, når vet man om det er påtide å bytte ut denne forvalteren?

Et tradisjonelt aksjefonds utvikling, både kvantitativt og kvalitativt, endrer seg over tid – noe som er vanskelig å avdekke om man ikke har de nødvendige verktøy. For profesjonelle fondsplukkere er det viktig å forsøke å avdekke eventuelle ”sykdomstegn” rundt et produkt slik at en unngår å sitte i et fond som ikke lenger tilfredsstiller ens krav.

Dyret endrer seg over tid
Figuren er ment å illustrere et aktivt aksjefonds utvikling over tid, og noen av elementene en investor bør følge med på. For ordens skyld antar vi her at fondet forvaltes av samme person eller team over tid, og at fondets mandat tilsier at det kan investere i både større og mindre selskaper.

Aksjefondets livssyklus

Ofte vil et aktivt fond som opplever større suksess avkastningsmessig enn sine konkurrenter, i kombinasjon med god innsats fra selgerne av produktet, oppleve å få økt forvaltningskapital. Etter hvert som fondets forvaltningskapital øker vesentlig, får man gjerne en kjedereaksjon av endringer, blant annet som følge av investeringsreglene i henhold til verdipapirfondloven og av likviditetshensyn.

Når forvaltningskapitalen øker sterkt, øker gjerne antall selskaper i porteføljen. Den blir ofte mer overvektet i de større selskapene på børsen, og den relative avkastningen og risikoen mot indeks faller – fondet blir mer indeksnært. Hva man som investor en gang kjøpte er ikke lenger det man eier. Følgelig kan man være tjent med å allokere pengene til andre produkter som tilfredsstiller investors kriterier bedre.

Elefanters utfordringer

Fond som er svært store i forhold til sitt investeringsunivers kan få problemer med å skape like gode resultater som da fondet var mindre i størrelse. Om de kjøper en stor posisjon i et selskap kan dette drive opp kursen, og likeledes vil det å selge en stor posisjon kunne drive ned kursen. I begge tilfeller vil avkastningen for andelseierne kunne bli lavere. Slike fond er ikke lenger fleksible og raske til beins; de må planlegge mer ved å gå stegvis inn og ut av aksjer for å unngå at aksjekursene skal stige eller falle for mye.

Kort sagt: Jo større fond, jo færre gode investeringsmuligheter finnes som kan gi et godt bidrag til totalresultatet. Blant annet ønsker de fleste aksjefond ikke å eie mer enn 5 prosent av et selskaps utestående aksjer. Dersom et fond med høy forvaltningskapital kjøper 5 prosent av utestående aksjer i et lite selskap, vil kronebeløpet bli såpass lite at effekten på fondets totalavkastning kan bli forsvinnende liten.

Uansett, gode forvaltere som evner å slå markedet – og konkurrentene – konsistent over tid vokser ikke på trær. Har man vært heldig og funnet en så vet man også at eventyret en dag vil ta slutt. For Delphi sin del har vi kun skrevet første kapittel. Med sterk og konsistent avkastning i ryggen, og fortsatt relativt lav forvaltningskapital, har vi en lang vei å gå før vi kan kalle oss en elefant …

Er du ikke Nordnet-kunde? Bli kunde her.

Vil du vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.

1
Skriv en kommentar

avatar
nyeste eldste mest stemmer
Gjest
Gjest
What an awesome way to explain this-now I know evgirthyne!
Vil du teste Nordnet Beta? Registrer deg her:
Meld deg på

Merk at du må registrere samme e-post som du har registrert på nordnet.no under Min konto og Innstillinger.
Nordnets Investorbrev.
Nordnets månedlige investorbrev med statistikk, nyheter og tips.

Ønsker du å vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.
Hold meg oppdatert