Nordnetbloggen

Aksjesparekonto – høringssvar og hva skjer nå?

aksjesparekonto, høringssvar

Vi får mange henvendelser og spørsmål rundt Aksjesparekonto. De fleste lurer på når kontoen kommer og hvordan den endelige utformingen blir. Vi har ikke alle svar, men her kommer en liten status. Les kort om høringsperioden, og noen tanker om hva som skjer videre.

Aksjesparekonto ble foreslått innført i forslaget til Statsbudsjettet for 2017. 23.mars i år kom høringen for forskriftsbestemmelsene for Aksjesparekonto, og 12.mai gikk høringsfristen ut. Du finner høringsnotatet og alle høringssvar (inkludert Nordnets svar) på regjeringens hjemmeside.

På generelt grunnlag er alle høringsinstanser positive til regjeringens forslag til Aksjesparekonto. Det er likevel tydelig å lese fra høringssvarene at det er egenskaper ved Aksjesparekonto som kan/bør forbedres. I tillegg til at mye fortsatt er uklart og ønskes presisert i det endelige lovforslaget. I vårt svar på høringsnotatet gir vi innspill på hva vi mener vil stimulere til økt sparing i aksjer og fond. Vi har også mer konkrete endringsforslag og behov for presiseringer knyttet til selve utformingen.

Enklere og mer lønnsomt å spare i aksjer og fond

Vi er alment svært positiv til at myndighetene tar grep for å stimulere til økt sparing i aksjer og aksjefond. Aksjesparekonto er et riktig steg i den retningen, men vi mener på overordnet nivå at ordningen bør gjøres enklere og mer attraktiv dersom den skal oppnå sin hensikt om å få flere til å spare i aksjer og fond.

  • På generelt grunnlag mener vi det er uheldig at sparing i aksjer og aksjefond beskattes høyere enn for eksempel sparing på bankkonto og investering i sekundærbolig.
  • Privatpersoner bør også få de samme mulighetene som aksjeselskaper når de plasserer pengene sine. Det vil si at privatpersoner via Aksjesparekonto gis mulighet til å handle med derivater, shorte aksjer, ha mulighet til å belåne sin portefølje, og at utbytte på kontoen ikke bør beskattes løpende men først ved uttak.
  • Skatteregler for sparing i aksjer og fond burde være mye enklere. Innføringen av Aksjesparekonto er bra, men bidrar også til økt kompleksitet ved at privatpersoner får flere kontotyper å forholde seg til med ulike skatteregimer. Enklere og tydeligere skatteregler er avgjørende for å få flere til å spare i aksjer og fond.

Behov for presiseringer og endringsforslag for Aksjesparekonto – høringssvar

Vi har fått mange spørsmål rundt hvilke verdipapirer som kan handles på Aksjesparekonto, hvordan det vil bli med tegningsretter, børsnoteringer, hvordan flyttemarkedet vil fungere i overgangsperioden og mellom Aksjesparekontoer. Dette er spørsmål vi håper å få avklart når de endelige forskriftsbestemmelsene foreligger. Dette er også selvfølgelig sentrale punkter i vårt høringssvar.

  • For å sikre et effektivt flyttemarked er det viktig at det tydelig spesifiseres hvilke krav som stilles til avgivende og mottakende kontofører i forbindelse med flytt til Aksjesparekonto. Vi ønsker også at overgangsperioden, hvor du kan flytte aksjer og aksjesfond inn på Aksjesparekonto uten at det utløser skatt, forlenges til ut 2018.
  • I høringsnotatet foreslås det at du kun kan opprette én Aksjesparekonto per tilbyder. Mange kunder ønsker å skille forskjellige sparebehov (sparing til pensjon, til barn, til hytte osv), ulike investeringsstrategier (en langsiktig og en kortsiktig portefølje) og ulike verdipapirer (aksjer på en konto og fond på en annen). Vi ønsker derfor at kunder kan opprette så mange Aksjesparekontoer de vil.
  • Tilgang til å handle aksjer på MTF’er (multilaterlae handelsfasiliteter som Merkur Markets), handel med tegningsretter, mulighet til å delta i børsnotering. Vi vil også ha klarhet i hva som skjer med dine aksjer når det skjer en selskapshendelse og endring av beregningsgrunnlaget for skjermingsfradrag er andre ting vi tar opp i vårt høringssvar.

Hva skjer med Aksjesparekonto nå?

Finansdepartementet skal nå gå igjennom alle høringssvarene. Så skal de ta stilling til om det er behov for å endre eller legge til noe i forskriftsbestemmelsene. Dette kan ta uker eller måneder. Det vet vi ikke. Når det endelige lovforslaget er klart vil aktørene som skal tilby Aksjesparkonto skru sammen og ferdigstille kontotypen i sine IT-systemer.

Fra myndighetshold er det tidligere kommunisert en ambisjon om at Aksjesparekonto skal være tilgjengelig i markedet fra andre halvår 2017. Argumenter for at dette kan gå relativt raskt er at regjeringen har en god del politisk kapital på bordet, og følgelig vil ønske at dette trer i kraft før høstens valgkamp. På den andre siden så tar ting tid. Erfaringsmessig er det sjelden at slike prosesser går raskere enn det som er kommunisert. Nordnet har som ambisjon å være klar med vår lansering av Aksjesparekonto så raskt som mulig når forskriften trer i kraft. For å holde deg oppdatert på hva som skjer anbefaler jeg at du registrerer e-postadressen din på nordnet.no. Da får du beskjed så snart det er noe nytt å melde.

//Anders

Les flere innlegg om aksjesparekonto:

  1. ASK – Aksjesparekonto forventes å få flyvende start
  2. #pengepodden – episode 97 – Aksjesparekonto, biotech og «fill or kill»
  3. Kildeskatt ut – utbytter inn

Er du ikke Nordnet-kunde? Bli kunde her.

Vil du vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.

guest
1 Kommentar
eldste
nyeste mest stemmer
Se alle kommentarer
Gjest
Gjest
15.05.2017 15:55

Nyttig å vite nærmere hva Nordnet legger opp til av tilbud.

Vil du teste Nordnet Beta? Registrer deg her:
Meld deg på

Merk at du må registrere samme e-post som du har registrert på nordnet.no under Min konto og Innstillinger.
Nordnets Investorbrev.
Nordnets månedlige investorbrev med statistikk, nyheter og tips.

Ønsker du å vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.
Hold meg oppdatert