Nordnetbloggen

Aktive aksjefond eller indeks?

Denne artikkelen er fra samarbeidspartneren vår.

Aktive aksjefond eller indeks?

For å lykkes som en aktiv aksjefondsforvalter må man våge å skille seg ut, se bort fra referanseindeksens sammensetning, samt være tro mot eget forvaltningskonsept.

En investor som ønsker å plassere i aksjefond står i utgangspunktet ovenfor to avveininger: For det første; har jeg tro på at det er mulig for en aksjefondsforvalter å skape bedre resultater enn markedet over tid og etter kostnader? Dersom svaret er ja, har investoren en ny avveining å forholde seg til; hvor finner man forvalterne som har gjort det godt historisk, og som antas å prestere godt også fremover? Dette er ikke enkelt å svare på uten gode verktøy og god kjennskap til fondsuniverset.

Det er allment kjent at aksjefond i gjennomsnitt, aktive og passive fond, presterer dårligere enn indeksene de måler seg mot over tid, i hovedsak drevet av kostnader og mange fond som ligger nært referanseindeksenes sammensetning. Følgelig bør mange investorer på generelt grunnlag velge å investere i billige indeksfond fremfor aktive og dyrere fond. Men, så var det unntakene fra hovedregelen, fondene som har klart å levere meravkastning over tid. Delphi Fondene er et slikt unntak.

Våger å skille oss ut
Vi mener at man må skille seg fra konkurrentene for å skape meravkastning over tid. Svært mange aksjefondsforvaltere har ingen unik investeringsprosess; de benytter stort sett samme fremgangsmåte når de screener selskaper på basis av nøkkeltall, opplæring og metode går i arv. Delphis investeringsprosess er annerledes. Vår prosess står på to ben; trendanalyse og fundamentalanalyse. Vi screener ikke på nøkkeltall, men på selskapenes aksjekurs. Kort fortalt investerer vi i aksjer som kan vise til en positiv absolutt og relativ aksjekurstrend på minimum tre måneder, forutsatt at fundamentalanalysen av selskapet, herunder verdidriverne, også viser positivt fortegn. Litt forenklet kan man si at vår fundamentalanalyse bekrefter hvorvidt den påbegynte, positive aksjekurstrenden skal fortsette eller ikke.

Delphis track record
Vi skuler ikke til referanseindeksene når vi konstruerer porteføljene i våre fond. Referanseindeksene er kun for rapporteringsformål. Vi er indeksuavhengige og forvalter relativt konsentrerte fond. Dette medfører at avkastningen i våre fond kan variere mye fra referanseindeksene år for år. I tabellen nedenfor ser du mer- og mindreavkastning for fondene våre hvert enkelt kalenderår siden oppstarten av de ulike. Tross mindreavkastning enkelte år, har vi klart å skape høy samlet meravkastning etter kostnader for våre kunder.
Delphi_avk
Størrelsen på den årlige meravkastningen pr år kan synes liten i prosent, men i kroner og øre over mange år blir forskjellene store. Eksempelvis vil en investering på 500 000 kroner i starten av måleperioden til Delphi Europe ha vokst til 1,2 millioner ved utgangen av desember 2013, mens en investering som speiler fondets referanseindeks gjennom perioden ville ha vokst til 776 000 kroner. Dette tilsvarer en meravkastning på 424 000 kroner, til tross for både en IT-boble og en finanskrise i måleperioden – begge utfordrende for aktive forvaltere (eksempelet er ikke hensyntatt inflasjon og skatt).

Delphi FondenePartner
Fondsforvalter

Er du ikke Nordnet-kunde? Bli kunde her.

Vil du vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.

Skriv en kommentar

avatar
Vil du teste Nordnet Beta? Registrer deg her:
Meld deg på

Merk at du må registrere samme e-post som du har registrert på nordnet.no under Min konto og Innstillinger.
Nordnets Investorbrev.
Nordnets månedlige investorbrev med statistikk, nyheter og tips.

Ønsker du å vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.
Hold meg oppdatert