Nordnetbloggen

Apple: Hedgefondet i din lomme

Apple la frem tall etter børsslutt i USA i går. Tallene var solide, men kommentarene fra analytikerne er blandet da forventningene var høye. Apple har blitt ett av verdens største børsnoterte selskaper, og da er det vanskeligere å opprettholde veksten i omsetning og nivået på marginene. Men selskapet driver utvilsomt sin butikk godt. De har hatt en omsetning siste 12 måneder på 170,9 milliarder dollar og med en bruttomargin på 37,6% har Apple tjent 64,3 milliarder dollar på driften. Etter at alle andre kostnader er trukket ifra er nettoinntekten sterke 37 milliarder dollar, eller 21,65% av brutto salgsinntekt. Sunn business.

Pr aksje blir inntjeningen siste 12 mnd 39,75 fullt utvannet, som med en aksjekurs på 529,88 ved stengning i går gir en p/e på 13,33. Det er som gjennomsnittet på Oslo Børs. $ 11,40 blir det totale utbyttet for 12 månedersperioden, noe som gir en direkte yield på 2,15%. For en tech-aksje…

Ser en litt grundigere på rapporten dukker imidlertid interessant informasjon frem. Apple har en balanse som er helt ekstremt solid. I det stille har Apple de siste årene sluset en betydelig andel av kontantene de har generert inn i datterselskapet  Braeburn Capital (1), som allerede for et år siden ble omtalt som verdens største hedgefond. Her er oversikten for aktiviteten siste 12 mnd (venstre kolonne) som ble presentert i Apples rapport i går.

Vi ser altså at Apple har kjøpt verdipapirer (marketable securities) for ca 149 milliarder dollar det siste året. Dette er langt mer enn Oljefondet har gjort i samme periode. Netto tilførsel til Norges Bank Investment Management har vært ca 41 mrd USD siste 12 mnd i følge kvartalsrapport fra NBIM denne uke, og turnover i porteføljen er lav. Til og med netto tilførsel fra driften i Apple (cash used in investing activities, 33,77 mrd) er nesten målbar med netto tilførsel i Oljefondet (41). Tar man med pengene Apple brukte på utbytter (10,56 mrd USD) og tilbakekjøp av aksjer (22,86 mrd USD) begynner man å ane størrelsen på den cash-maskinen Apple er. Kapitalforvaltningen medfører også betydelige inntekter, selv om Apple holder en lav profil om dette. Bare renten de mottok på obligasjoner oppgis til 20,3 milliarder dollar i 12-måneders perioden. Dette er et tillegg på mer enn halvparten av de tidligere nevnte 37 mrd selskapet tjente på driften. Mye penger.

Kjøper du Apple på dagens kurser er altså P/E 13,3. Utbyttenivået er 2,15%, og selskapet bruker omtrent det dobbelte på tilbakekjøp av egne aksjer, noe som gir en årlig (tilnærmet) yield på ca 6,5% i sum. Total beholdning av verdipapirer i Apple`s balanse er nå nesten 150 mrd dollar, eller 30,5% av markedsverdien pr aksje.

Jeg skal ikke forsøke å spå om kursen på Apple skal gå opp eller ned, men kan i det minste slå fast at selskapet er ekstremt solid. Det har et av verdens ledende merkevarenavn, sterk inntjening, sterke marginer, lav prising og en meget sterk balanse der cash/verdipapirer utgjør ca 1/3 av dagens aksjekurs. Det er ikke mange aksjer som kan måle seg med dette.

Det er press fra enkelte aksjonærer på at Apple skal gjøre noe med sin enorme pengebinge. Milliardær-aktivisten Carl Icahn har tatt en stor posisjon i Apple og presser aktivt på for endringer, noe han skriver om på sin website.

Det kan skje mye spennende i Apple i tiden fremover. Som vi ser av chartet under har kursen kommet betydelig ned i forhold til toppen på 700 for et år siden. Fallet ser ut til å ha avtatt, og aksjen har siden i sommer trendet oppover igjen.

 

PS: Mine innlegg er ment å gi informasjon og innsikt, og er ikke å tolke som en direkte kjøps- eller salgsanbefaling. Posisjoner man tar i markedet må tilpasses den enkelte type investor/sparer. Les gjerne også Sparevettreglene for mine anbefalinger på investoradferd.

For å få med deg alle mine innlegg og kommentarer, følg meg på Twitter: @KarlNordnet

(1) For oss nerder: Braeburn er en type epler med mye saft. Visstnok ideell for terter.

 

Er du ikke Nordnet-kunde? Bli kunde her.

Vil du vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.

Skriv en kommentar

avatar
Vil du teste Nordnet Beta? Registrer deg her:
Meld deg på

Merk at du må registrere samme e-post som du har registrert på nordnet.no under Min konto og Innstillinger.
Nordnets Investorbrev.
Nordnets månedlige investorbrev med statistikk, nyheter og tips.

Ønsker du å vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.
Hold meg oppdatert