Nordnetbloggen

April ble en god stabil måned

Denne artikkelen er fra samarbeidspartneren vår.

Verdens aksjemarkeder fortsatte oppgangen i april da verdensindeksen til MSCI steg rundt 3,6 prosent. USA og Europa var opp i overkant av dette mens Asia og Norden var opp litt mindre. Norge var opp 2,1 prosent i april måned.

Like viktig for aksjemarkedene i april var kanskje at flere makroøkonomiske tall kom inn bedre enn forventet. Det begynte allerede i Kina i mars og fortsatte der i april. Blant annet viste tallene klare tegn til at kinesisk økonomi nå igjen blir stimulert av økt tilgang på kreditt. Tall fra resten av Øst-Asia var fortsatt svake, men i Europa så vi tegn til stabilisering i forhold til den nedturen vi har hatt de siste 6 månedene av fjoråret. Mot slutten av april fikk vi så overraskende sterke BNP tall for 1. kvartal 2019 i USA. Til tross for disse sterke makrotallene gikk ikke internasjonale renter særlig mye opp i april. Foreløpig er ikke tallene sterke nok til å skape forventninger om at de store sentralbankene vil sette opp rentene i løpet av 2019.

Unntaket er Norge der man forventer at Norges Bank vil fortsette å øke rentene noe. Norsk økonomi går igjen ganske godt på ryggen av et stadig sterkere oljemarked. Oljeprisen steg videre i april med noe over 6 prosent. Øvrige råvarepriser innen metaller og korn gikk stort sett noe ned i april. Dette førte likevel ikke til at energisektoren ble noen vinner på børsene i april. Muligens ble energisektoren holdt noe tilbake på børsene fordi naturgassprisen fortsatte å være svak på begge sider av Atlanterhavet.

I de fleste land har børsene nå steget jevnt og trutt i alle de fire første månedene av 2019, og mange børser har allerede tatt igjen det de tapte de tre siste månedene i 2018. Oslo Børs er dog et lite unntak; kanskje i takt med energisektoren internasjonalt. Med et lite unntak for USA er børsene ennå ikke avskrekkende dyre.

Her kan du se flere innlegg fra Arctic.

Er du ikke Nordnet-kunde? Bli kunde her.

Vil du vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.

Skriv en kommentar

avatar
Vil du teste Nordnet Beta? Registrer deg her:
Meld deg på

Merk at du må registrere samme e-post som du har registrert på nordnet.no under Min konto og Innstillinger.
Nordnets Investorbrev.
Nordnets månedlige investorbrev med statistikk, nyheter og tips.

Ønsker du å vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.
Hold meg oppdatert