Nordnetbloggen

Børsgruppen Aktie – Markedskommentar

Vi har satt sammen en portefølje som består av sju aksjer og en kontantbeholdning på rundt 10%. Aksjene våre er eksponert mot flere ulike sektorer, men det er spesielt oljeeksponeringen som har kommet i fokus den siste tiden. Porteføljen består av:
Norsk Hydro, Yara, Seadrill, Wallenius Wilhelmsen, Q-Free, DNO og Subsea 7.

Med en oljeeksponering på rundt 30% korrelerer naturligvis porteføljen vår sterkt med store utslag i oljeprisen. Prisen for et fat nordsjøolje har den siste måneden stupt 27% fra toppen på $86 til $62 denne uken. Fallet i oljeprisen har dratt med seg Oslo Børs som har en svært høy andel av sin omsetning i oljerelaterte aksjer.

Fallet synes å være utløst av flere faktorer. Først og fremst vil jeg trekke frem sanksjonene mot Iran som ikke spilte seg ut slik som oljemarkedet hadde forventet. Da Donald Trump annonserte at det skulle gjeninnføres sanksjoner mot Iran og at hele verden skulle «forbys» å kjøpe iransk olje, ble svære oljenasjoner som Saudi-Arabia og Russland samtidig oppfordret til å produsere så mye de kunne for å dempe tilbudsfallet og et stramt oljemarked. Iran produserer rundt 2,5 millioner fpd, og oljeprisen ville naturligvis skyte fart om man ikke kompenserte for bortfallet fra iransk olje. Da USA slapp bomben og gikk ut med at åtte land får unntak fra sanksjonene i 180 dager, ble det plutselig klart at tilbudssiden ville levere for mye olje inn i markedet. Oljeprisen har stupt siden. I ettertid har det vært uttalelser fra OPEC om kutt for å bremse fallet, som raskt har blitt kontret av Trump – på Twitter selvsagt. Det har vært spekulert i om Trump «lurte» verden til å produsere mer og dermed presse oljeprisen ned med «snillere» Iran-sanksjoner. Dette ville føre til lavere drivstoffpriser i USA, som den siste tiden har vært rekordhøye, og øke mulighetene for å vinne mellomvalget i USA. I tillegg til en sterkere tilbudsside har nedjusteringer i estimatene for økonomisk vekst hjulpet Trump med å dytte oljeprisen ned, noe som har vært en viktig «punch line» i Trumps valgretorikk. Lavere økonomisk vekst betyr svakere voksende oljeetterspørsel.

OPEC med Saudi-Arabia i spissen spilte på lag med USA og produserte mer enn normalt i høst. En økning i oljelagre verden over (spesielt i USA som nå er verdens største oljeprodusent) og et fall i oljeprisen var nok forventet. Et fall på over $20 og nesten 30% er derimot betydelig mer en ønsket og forventet for OPEC. Saudi-Arabia har allerede uttalt at de vil produsere 500.000 fpd mindre i desember for å bremse fallet. OPEC har møte i begynnelsen av desember hvor de skal diskutere eventuelle kutt for 2019. Vi tror det vil bli annonsert kutt opp i mot 1,5 millioner fpd for 2019, noe som vil redusere tilbudssiden betydelig. Tirsdag 20. november falt oljeprisen flere dollar på få timer, og vi tror det har blitt en form for panikk og overreaksjon i markedet, delvis drevet av inndekking av store longposisjoner den senere måneden. Vi tror heller ikke oljeprisen vil kunne gå særlig mye lavere enn dagens nivåer på under $65. Grunnen til dette er at flere analytikere og meglerhus mener den amerikanske skiferoljen WTI har et «break even» nivå på rundt $55, som er ca. det den er på i dag. Om dagens kurs holdes vil dette føre til at oljeinvesteringene i USA vil reduseres. Når OPEC annonserer kutt i desember og flere oljeproduserende land bremser produksjonen, vil oljeprisen stige fra dagens relativt lave nivåer. Vi forventer usikkerhet og volatilitet i prisen på kort sikt, men forventer at OPEC etter hvert vil «hjelpe» prisen oppover. På lengre sikt er vi «bullish» på oljeetterspørselssiden drevet av megatrenden med en voksende middelklasse i land som Kina og India. IEA (International Energy Agency) mener hovedutfordringen på lang sikt er å dekke oljeetterspørselen og ser et gap mellom etterspørsel og tilbud rundt 2025. De mener også at oljeselskapene investerer alt for lite i dag og at leteprosjekter og andre investeringer må økes for å kompensere for fallende produksjonsprofiler.

Dette ligger til grunn for at vi er såpass investert i oljenæringen. Vi har DNO som et rent «oil bet» som med sin høye beta-verdi svinger mer enn de andre oljeselskapene på endringer i oljeprisen. Det har naturligvis tynget oss den siste tiden med det store fallet, men vi forventer en solid oppgang her ved en stigende oljepris. Vi forventer gigantiske kontantstrømmer inn i DNO og de er godt rustet for oppkjøp og nye investeringer med sin store kontantbeholdning. Gjennom investeringer i Seadrill og Subsea 7 er vi godt posisjonert mot økende leteaktivitet fra oljeselskapene og all den kapitalen som skal pumpes inn i oil service i fremtiden. Subsea 7 har lite gjeld, og beviste gjennom oljenedturen vi hadde for noen år siden at de er et kvalitetsselskap og er godt drevet av en ledelse vi har stor tiltro til.

Børsene over hele verden har fått juling den siste tiden på grunn av en kombinasjon av uro rundt utsiktene til den globale veksten og oljeprisfallet. De amerikanske FAANG-aksjene (Facebook, Apple, Amazon, Netflix og Google) har falt over 20% det siste året og er offisielt i et bear market. Flere av investeringene våre har også fått juling den siste tiden, sammen med hovedindeksen som har falt over 10% i fjerde kvartal. Yara falt på nyheter om at deres CFO går av, og Hydro har enda ikke kommet til enighet med brasilianske myndigheter. Norsk Hydro er forøvrig vår største investering og utgjør over 20% av vår portefølje. Vi tror at det bare er et tidsspørsmål om når de får åpne for full drift i Brasil, og forventer at det vil føre til en reprising av aksjen.

Porteføljen vår har hatt et betydelig verdifall siden oppstart, men vi har etter flere endringer nå en portefølje vi er fornøyd med og aksjer vi er komfortable med å være en stund i. Den siste tidens volatilitet i aksjemarkedet og på Oslo Børs kan være vanskelig å spå slutten på. Vi har rundt 10% i cash for å opprettholde fleksibiliteten til å kunne gripe kjøpsmuligheter når vi ser dem.

Er du ikke Nordnet-kunde? Bli kunde her.

Vil du vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.

Skriv en kommentar

avatar
Vil du teste Nordnet Beta? Registrer deg her:
Meld deg på

Merk at du må registrere samme e-post som du har registrert på nordnet.no under Min konto og Innstillinger.
Nordnets Investorbrev.
Nordnets månedlige investorbrev med statistikk, nyheter og tips.

Ønsker du å vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.
Hold meg oppdatert