Nordnetbloggen

Byggma – Klassisk trippel U?

Stig Myrseth (Dovre forvaltning) tok nylig inn Byggma(BMA) i Dovre-porteføljen. Dette har ført til økt oppmerksomhet rundt et ellers undervurdert selskap. Begrunnelsen til Stig Myrseth er som følger:

Sovet i timen

Vi slipper denne uken inn byggevareprodusenten Byggma. Byggma var en vekstrakett som firedoblet omsetningen fra 2003 til 2008. Selskapet gikk på en resultatsmell under finanskrisen, og fokuset har deretter vært på resultatbedring og gjeldsnedbygging.

Inntjeningen har de siste årene vært sterkt økende, og balansen er nå så god at selskapet nylig betalte ut et utbytte som tilsier en direkteavkastning på 6,3 prosent

Basert på rapportert inntjening siste tolv måneder er P/E på 5,9. Slår ledelsens resultatforventninger til, vil imidlertid P/E falle helt ned i 3,8 for inneværende år. Det er en tredjedel av børsgjennomsnittet.

Mens lønnsomheten har tatt seg kraftig opp, har aksjekursen stått stille siden finanskrisen. Investorene har sovet i timen, og dette skaper muligheter for dem som fortsatt er våkne.

Spørsmålet er om aksjen fortsatt har mer å gå på?

Q1 er et historisk dårlig kvartal for BMA og  EBIT kom inn på 27,9 MNOK vs 6,10 MNOK for Q1 2013. Man kan trygt si at tiltakene til ledelsen gir effekt. Ser man på fri kontantstrøm kom dette inn på 22,5 MNOK i Q1. Dette gir i så fall en fri kontantstrøm yield på 9,2% basert på Q1 alene.

Det som er veldig appellerende her er at Capex er nesten 30 MNOK lavere enn avskrivninger. Følgelig blir fri kontantstrøm 30 MNOK bedre enn den tekniske inntjeningen, alt annet likt. Ser at Myrseth i sin oppdatering snakker om at man forventer at P/E faller til under 4x for 2014. P/E på under 4x virker veldig billig, men tenk da at fri kontantstrøm blir enda bedre.

Selskapet betaler utbytte, og dersom man annualiserer fri kontantstrøm fra Q1 havner vi på 90 MNOK. Dette vil i så fall gi en yield på 36%. Selskapet kan derfor bli en utbyttemaskin av dimensjoner såfremt ledelsen ønsker.

BMA nordnet

Tillit til historien.

Ofte går det en del alarmer når man ser at selskaper er så billige. Det som imidlertid er interessant å merke seg her er at styreleder har kjøpt betydelig med aksjer over siste 1,5 år. Styreleder har faktisk kjøpt over 50k aksjer, noe som er betydelig sett opp mot hans private selskaper. Et annet interessant moment er at dette er første gang på 13 år(!!) at styreleder kjøper aksjer. For mitt vedkommende gir dette tillitt til at dette er et glemt og billig selskap.

Når det gjelder bransjen så har det vært 0 vekst de siste årene, men alikevell har BMA klart å øke overskuddet. Dette har de klart til tross for prispress. Sagt på en annen måte : BMA har vært flinke til å iverksette tiltak slik at hhv. lønnskostnader og andre driftskostnader går ned.

Ser man på prognosene framover er det ventet at 2015 og 2016 blir gode år med 4+% vekst. Vekst kombinert med fortsatt effektivisering av drift kan gi veldig hyggelig resultater.

Som følge av at det er store mengder tall som må inn i en DCF-modell har undertegnede fått god hjelp av Vidar Lyngvær, Heidar Engrebet og Andreas Hofstad.

Med det vi anser som konservative estimater bør BMA aksjen være verdt vesentlig mer enn det markedet priser selskapet til i dag.

Et scenario som kan gjøre livet surt for BMA aksjonærerer er imidlertid om norsk økonomi går sur.

DCF del 1 Nordnet

DCF del 2 Nordnet

 

For ordens skyld : Undertegnede eier aksjen.

Er du ikke Nordnet-kunde? Bli kunde her.

Vil du vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.

1
Skriv en kommentar

avatar
nyeste eldste mest stemmer
Gjest
Gjest
Kursen hadde akkurat steget fra rundt 30 til 36 når dette ble skrevet. Nå er kursen over 70 kr. Utbytte (3 kr) er også betalt. Dette må i etterskapsklokhetens lys kalles en innertier. PS, selskapet er fremdeles billig.
Vil du teste Nordnet Beta? Registrer deg her:
Meld deg på

Merk at du må registrere samme e-post som du har registrert på nordnet.no under Min konto og Innstillinger.
Nordnets Investorbrev.
Nordnets månedlige investorbrev med statistikk, nyheter og tips.

Ønsker du å vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.
Hold meg oppdatert