Nordnetbloggen

Dette er våre 20 utvalgte fond

Nordnets utvalgte fond består av 20 aktive fond som vi anser å ha størst sjanse for å levere meravkastning fremover. Utvelgelsen gjøres av svenske Wassum, et uavhengig analyseselskap. Les mer om metoden og de ulike fondene.

Det er krevende å finne det rette fondet. Utvalget er stort, og flertallet av aktive fond taper mot indeksfond etter kostnader. Derfor har vi fått fondsanalytikere i svenske Wassum til å gjøre en grundig analyse for å forsøke å finne morgendagens vinnerfond.

Se hele listen over de 20 utvalgte fondene på våre fondssider her. Lenger ned i innlegget kan du lese om hvert av de 20 utvalgte fondene.

Hvorfor ikke kun velge indeksfond, spør kanskje du? Det er det letteste og minst tidkrevende. Med indeksfond er du sikker på å få aksjemarkedets avkastning over tid, minus en liten forvaltningskostnad. Indeksfond har en tendens til å prestere bedre enn snittet av aktivt forvaltede fond over tid, men indeksfondene er sjeldent de som presterer best. Det er det aktive fond som gjør. Utfordringen er å finne fremtidens vinnerfond. Det er målsettingen med Nordnets utvalgte fond.

Rangeringer basert på historisk avkastning vs fremadskuende analyser

De fleste kjenner til Morningstar Rating, hvor fondene rangeres fra 1 til 5 stjerner. Denne ratingen er basert på historisk risikojustert avkastning målt mot fond i samme kategori. Stjerneratingen er ikke ment til å fortelle noe om fremtiden.

Wassum (og noen andre analyseselskaper, som Morningstar Analyst Rating) har utviklet metoder for å gjøre fremadskuende analyser av fond. Målet er å finne fond som vil gi god fremtidig risikojustert avkastning innenfor ulike kategorier over tid.

I tillegg til å se på historisk risikojustert avkastning (etter kostnader) målt mot fond i samme kategori, vurderer Wassum også kvaliteten på følgende:

  • Organisasjon (eiere, incentiver, forretningsmodell etc)
  • Team (medlemmer, roller, dynamikk etc)
  • Filosofi (transparens, kunnskap, repeterbarhet etc)
  • Prosess (idegenerering, forskning, implementering etc)

I analyseprosessens neste steg møter analytikerne forvalterne av de utvalgte fondene, for å få foreta en personlig vurdering, og for å kvalitativt kunne gjøre seg opp en mening om forvalternes kompetanse og erfaring.

Fondene som Wassum og Nordnet anser som de aller beste innenfor de viktigste kategoriene benyttes også i vår fondsrådgiver. (Merk: P.t. har ikke fondsrådgiveren blitt oppdatert med de nye fondene, så fondene du får anbefalt er basert på gamle anbefalinger. Vi jobber med saken.) Fondsrådgiveren hjelper deg å finne riktig risikonivå for dine langsiktige investeringer. Etter at du har svart på noen spørsmål om horisont, erfaring, risikovilje med mer, får du et forslag til fondsportefølje – som du kan kjøpe med noen tastetrykk.

Dette er de 20 utvalgte fondene – Norge

Alfred Berg Aktiv er et norsk aksjefond som har fondsindeksen på Oslo Børs som referanseindeks. Fondet kan sammenlignes med sin «storebror» Alfred Berg Gambak, som er et veldig populært fond blant våre kunder. Fondene har en relativt lik portefølje, men Gambak tar høyere risiko. Begge har 5 av 5 stjerner hos Morningstar og 6 av 6 terningkast i Dine Penger. Alfred Berg Gambak har p.t. noe høyere avkastning enn Alfred Berg Aktiv siste 1, 5 og 10 år, mens Aktiv har høyest avkastning siste 3 år. Aktiv har imidlertid et lavere standardavvik. Sharpe ratio, som er et mål på risikojustert avkastning, er i skrivende stund identisk for de to fondene. Kostnadene er noe lavere for Aktiv (1,5 %) enn for Gambak (2 %), noe som taler til fordel for Aktiv-fondet. De to fondene har samme forvalter, Leif Eriksrød, som har forvaltet fondene siden 2010.

Alfred Berg uttaler selv at institusjonelle kunder gjerne foretrekker Aktiv-fondet pga lavere svingninger, mens retailkunder ofte foretrekker Gambak pga noe høyere historisk avkastning. Er du på jakt etter et godt aktivt forvaltet norsk aksjefond mener vi Alfred Berg Aktiv er et fornuftig valg.

DNB SMB er et norsk aksjefond som følger Oslo Børs SMA-indeksen på Oslo Børs, det vil si at fondet investerer i små og mellomstore børsnoterte selskaper. DNB SMB har kun 2 stjerner hos Morningstar, men 6 av 6 terningkast i Dine Penger. Forklaringen på den store forskjellen er at Dine Penger bruker samme referanseindeks som fondet oppgir, nemlig SMA-indeksen (small cap), mens Morningstar sammenligner med alle norske aksjefond. Siden SMA-indeksen har gjort det langt svakere enn Fondsindeksen og OBX-indeksen de siste årene, taper DNB SMB mot de fleste norske aksjefondene, som følger Fondsindeksen. DNB SMB har imidlertid slått sin referanseindeks, SMA-indeksen, siste 1, 3, 5 og 10 år.

Forvalter i DNB SMB er Dag Hammer, som har forvaltet fondet siden 31.12.2015. Er du på jakt etter et norsk SMB-fond mener vi DNB SMB er et godt valg.

Nordea Norge Verdi er et norsk aksjefond som har fondsindeksen på Oslo Børs som referanseindeks. Fondet har 4 stjerner hos Morningstar og 4 av 6 terningkast i DP. Fondet har en verditilnærming til forvaltningen, noe som vil si at forvalter har en tilt mot aksjer med lav P/E og lav P/B (pris/inntjening og pris/bok). Fondet har i skrivende stund slått både Fondsindeksen og fondskategorien siste 1, 3, 5 og 10 år. Fondet har også noe lavere risiko, målt ved standardavvik, enn de fleste aktive fond – noe som er normalt for verdifond.

Forvalter er Robert Næss, som har forvaltet fondet siden 2010. Er du på jakt etter et norsk verdifond mener vi Nordea Norge Verdi er et godt valg.

Norden – utvalgte fond

Delphi Nordic er et nordisk aksjefond som har den nordiske VINX-indeksen som referanseindeks. Fondet har 4 stjerner hos Morningstar og terningkast 4 av 6 i Dine Penger. Delphi Nordic var i mange år det beste Nordenfondet og meget populært blant våre kunder. Siden forvalterbyttet i 2017 har derimot fondet slitt, både målt mot referanseindeks og fondskategorien. Forvalter Håkon Sætre har lang og god historikk før han overtok Delphi Nordic, og dette legger Wassum vekt på når de har dette fondet som et av de utvalgte Nordenfondene. Årlig forvaltningskostnad er 2 %.

Handelsbanken Norden har 4 stjerner hos Morningstar og terningkast 3 av 6 i Dine Penger. Fondet har noe lavere risiko enn de fleste andre Nordenfond, målt ved standardavvik. Svenske Cecilia Auvray har forvaltet fondet siden 2008. Årlig forvaltningskostnad er 1,5 %.

Swedbank Robur Småbolagsfond Norden benytter Vinx Small Cap som referanseindeks. Det vil si at de investerer i mindre børsnoterte selskaper i Norden. Fondet har 3 stjerner hos Morningstar. Løpende kostnader er 1,25 %.

Global – utvalgte fond

Goldman Sachs Global Small Cap CORE har 4 av 6 stjerner hos Morningstar. Fondet investerer i SMB-selskaper i globale utviklede markeder. Fondet benytter S&P Developed Small Cap som referanseindeks. Fondet har p.t. overvekt i amerikanske aksjer og undervekt i europeiske aksjer. Goldman Sachs (GSAM) er blant verdens største kapitalforvaltere. Årlig forvaltningskostnad er 1,25 %. Løpende kostnader er oppgitt til 1,46 %.

BMO Responsible Global Equity Fund har 4 av 6 stjerner hos Morningstar. Fondet benytter MSCI World som referanseindeks, og har en utvidet etisk screening av investeringene. Jamie Jenkins har vært forvalter I fondet siden 2013. BMO er en relativt ukjent forvalter for norske småsparere, men det er stor forvalter i Nord-Amerika. BMO er en del av Bank of Montreal, Canadas største bank. 249 mrd USD i forvaltningskapital, som er mer enn både Storebrand, DNB og KLP til sammen. Årlig forvaltningskostnad er 1,5 %. Løpende kostnader er oppgitt til 1,8 %.

Europa – utvalgte fond

BMO European Equity Fund har 4 stjerner hos Morningstar. Fondets referanseindeks er FTSE AW Dv Europe. David Moss har forvaltet fondet siden 2012. BMO er en relativt ukjent forvalter for norske småsparere, men det er stor forvalter i Nord-Amerika, og eies av Bank of Montreal.

Sparinvest SICAV European Value har 3 stjerner hos Morningstar. Fondets referanseindeks er MSCI Europe. Jens Moestrup Rasmussen har forvaltet fondet siden 2006. Sparinvest er en dansk kapitalforvalter som ble etablert i 1968. Årlig forvaltningskostnad er 1,5 %. Løpende kostnader er oppgitt til 2,03 %.

Vekstmarkeder – utvalgte fond:

BMO Responsible Global Emerging Markets Equity har 5 av 5 stjerner hos Morningstar. Fondets referanseindeks er MSCI EM. Sam Mahtani har forvaltet fondet siden 2016. BMO er en relativt ukjent forvalter for norske småsparere, men det er stor forvalter i Nord-Amerika, og eies av Bank of Montreal. Årlig forvaltningskostnad er 1,5 %. Løpende kostnader er oppgitt til 1,91 %.

Aviva Investors Emerging Markets Equity Small Cap Fund har 3 stjerner hos Morningstar. Fondets referanseindeks er MSCI EM Small, som er en indeks for mindre bedrifter i vekstmarkeder. Fondet har p.t. ca 70 % av investeringene i Asia. Årlig forvaltningskostnad er 1,7 %. Løpende kostnader er oppgitt til 1,99 %.

Renter – utvalgte fond

Alfred Berg Kort Obligasjon har 3 av 5 stjerner hos Morningstar. Fondets referanseindeks er OSE Statsobligasjonsindeks 1, som er en norsk statsobligasjonsindeks med løpetid på 1 år. Fondet investerer i obligasjoner utstedt av stat, kommuner, fylkeskommuner eller finansinstitusjoner. Fondet har lav kredittrisiko og er veldiversifisert, og har dermed lav forventet avkastning og lav risiko (2 av 7 på risikoprofilskalaen). Morten Steinsland har forvaltet fondet siden 2010. Løpende kostnader er 0,4 %.

KLP Statsobligasjon har 2 stjerner hos Morningstar. Fondets referanseindeks er OB Government Bonds All Index, som er en norsk statsobligasjonsindeks. Fondet investerer i norske statsobligasjoner. Rentebinding/durasjon i fondet ligger normalt på 3-7 år, så avkastningen er mer følsom for renteendringer enn et fond med kortere durasjon. Harald Riise-Hansen har forvaltet fondet siden 2009. Løpende kostnader er 0,1 %, som er lavest blant rentefondene.

Jupiter Dynamic Bond har 4 av 5 stjerner hos Morningstar. Fondet har også «Silver» på Morningstar Analyst Rating. Fondets referanseindeks er BBgBarc Global Aggregate, som er en global obligasjonsindeks. Fondet investerer både i statsobligasjoner og selskapsobligasjoner – både investment grade og high yield. Siden fondet består av internasjonale rentepapirer har investor valutarisiko. Ariel Bezalel har forvaltet fondet siden 2012. Løpende kostnader er 1,45 %.

Les mer om risiko og avkastning i rentefond her.

Nord-Amerika, Asia, Alternativ

De resterende kategoriene er mindre kategorier, som vi nøyer oss med å liste opp de utvalgte fondene med tilhørende Morningstar-rating samt kostnader:

Nord-Amerika – utvalgte fond

Asia – utvalgte fond

Alternativ

Er du ikke Nordnet-kunde? Bli kunde her.

Vil du vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.

Skriv en kommentar

avatar
Vil du teste Nordnet Beta? Registrer deg her:
Meld deg på

Merk at du må registrere samme e-post som du har registrert på nordnet.no under Min konto og Innstillinger.
Nordnets Investorbrev.
Nordnets månedlige investorbrev med statistikk, nyheter og tips.

Ønsker du å vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.
Hold meg oppdatert