Nordnetbloggen

Dine Penger omtaler Superfondet – «Reklamefondet»

Dine Penger har en artikkel om Nordnet Superfondet Norge i siste utgave. Fondet er det eneste kostnadsfrie norske indeksfondet, og er laget for å trekke kunder inn i Nordnet, skriver magasinet.

I 2014 lanserte Nordnet indeksfondet Nordnet Superfondet Norge, og i motsetning til konkurrentenes indeksfond skulle Superfondet være helt kostnadsfritt for kundene.

– Vi legger ikke skjul på at Superfondet er et markedsføringsprodukt som vi isolert sett taper penger på. Pengene vi bruker på å drifte gratisfondet hvert år kunne vært brukt til betalt markedsføring, men vi tror altså at den positive oppmerksomheten gratisfondet gir oss er større enn en markedskampanje som koster like mye, sier spareøkonom i Nordnet, Bjørn Erik Sættem, til Dine Penger.

Siden Nordnet taper penger på å tilby Superfondet, har de satt som krav at kundene må være kunder hos dem for å få kjøpt fondet. Man kan med andre ord ikke få kjøpt Superfondet via for eksempel Sbanken eller DNB.

I tillegg til Superfondet Norge, finnes det tilsvarende for Sverige, Danmark og Finland.

Superfondet følger OBX-indeksen, ikke Hovedindeksen

Den andre store forskjellen mellom Nordnets Superfond og konkurrentene, er at Superfondet som eneste norske indeksfond følger OBX-indeksen i stedet for OSLO BØRS Hovedindeks (OSEBX). Mens OSEBX er en bredere indeks som består av i underkant av 70 aksjer, består OBX-indeksen kun av de 25 mest likvide aksjene på Oslo Børs, rangert etter seks måneders omsetning.

Fondets bransjeeksponering vil dermed i stor grad speile OBX-indeksens bransjefordeling, og en drøy fjerdedel av fondet er nå investert i energi. De største posisjonene i fondets portefølje er også fylt opp av gigantene på Oslo Børs, som Equinor, DNB og Telenor.

– Det at indeksfondene har valgt ulike referanseindekser medfører at i perioder hvor de store og mest likvide selskapene gjør det bedre enn de mindre selskapene, vil Nordnet Superfondet Norge gjøre de bedre enn de andre norske indeksfondene – og motsatt, forklarer Sættem.

Svensk forvalter

Forvalterne av Nordnets Superfond Norge holder til i svenske Öhman Fonder [samme hovedaksjonær som Nordnet, den svenske familien Dinkelspiel, red.anm.], og forvalter Tobias Övelius var selv med å starte opp Superfondet i 2014. På spørsmål om hvordan forvalterne selv vurderer fondets resultater de siste 1–3 årene, svarer Övelius følgende:

– I og med at fondet følger indeksen vi har valgt å sammenligne oss med veldig bra, er jeg fornøyd med fondets resultater, sier Övelius til Dine Penger. Han legger til at alle fondene i «Nordnet Superfond-familien» forvaltes med replikeringsmetoden, der de underliggende aksjene eies av fondet.

Les hele artikkelen i siste utgave av Dine Penger (10/19) eller på dinepenger.no (bak betalingsmur).

Er du ikke Nordnet-kunde? Bli kunde her.

Vil du vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.

Skriv en kommentar

avatar
Vil du teste Nordnet Beta? Registrer deg her:
Meld deg på

Merk at du må registrere samme e-post som du har registrert på nordnet.no under Min konto og Innstillinger.
Nordnets Investorbrev.
Nordnets månedlige investorbrev med statistikk, nyheter og tips.

Ønsker du å vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.
Hold meg oppdatert