Nordnetbloggen

DN idag: Sier nei til de store

Denne artikkelen er fra samarbeidspartneren vår.

I dag er det en artikkel om KLP i Dagens Næringsliv og vår stemmegivning på norske generalforsamlinger. Vi forvalter pensjonen og sparepengene til svært mange nordmenn og mener det er viktig å utøve et ansvarlig eierskap for å sikre en bærekrafig verdiskaping.

I saken omtales flere selskaper og saker der KLP har stemt mot styrets forslag til vedtak. Vi har full åpenhet om både retningslinjer og stemmegivning på våre hjemmesider. Flere andre investorer ble i artikkelen forespurt om deres stemmegivning – det er bra – vi ønsker oss flere engasjerte og åpne investorer. Selv om KLP er en stor investor i Norge er det begrenset hva vi kan få til alene, men sammen med andre investorer blir makten større.

Som investorer skal vi ikke akseptere at selskaper styres av adminstrasjonen eller en stor aksjonær alene. Å notere et selskap på børs innbærer tilgang til kaptial og tilsvarende redusert makt.

Godtgjørelse til ledende ansatte er noe vi har hatt og kommer til å ha fokus på fremover. Det oppfatter vi at samfunnet forventer. I løpet av sommeren vil vi gå gjennom godtgjørelse til administrende direktør i norske børsnoterte selskaper og sammenligne totale kostnader for kompensasjon med relevante finansielle nøkkeltall. På den måten vil vi i større grad bli i stand til å vurdere om lederens godtgjørelse er i samsvar med verdien som er skapt for aksjonærene.

Følg med på bloggen så får du vite resultatet av undersøkelsen!

God påske! 

Hilsen Jeanett, leder for ansvarlige investeringer i KLP

KLP
KLPPartner
Fondsforvalter

Er du ikke Nordnet-kunde? Bli kunde her.

Vil du vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.

Skriv en kommentar

avatar
Vil du teste Nordnet Beta? Registrer deg her:
Meld deg på

Merk at du må registrere samme e-post som du har registrert på nordnet.no under Min konto og Innstillinger.
Nordnets Investorbrev.
Nordnets månedlige investorbrev med statistikk, nyheter og tips.

Ønsker du å vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.
Hold meg oppdatert