Nordnetbloggen

Emisjon i XXL – Hva må du som aksjonær gjøre?

Om emisjonen

I en børsmelding tirsdag 15. oktober melder XXL at de vil gjennomføre en emisjon på 15 kroner for å hente inn penger. Eide du aksjer når børsen stengte den 15. oktober vil du etterhvert motta et visst antall tegningsretter pr aksje du eier (eide) i XXL. Disse rettighetene vil du snart se på kontoen som noen «aksjer» med betegnelsen «TR» bak.

Les hele børsmeldingen fra XXL her

Merk!Det er viktig at du nå tar stilling til om du skal benytte deg av rettighetene til å bestille nye aksjer, eller om du skal selge de i løpet av tegningsperioden. Etter tegningsperioden forfaller tegningsrettene verdiløse!

Se steg for steg hvordan du skal gå frem nedenfor. Bestemmer du deg for å selge rettighetene i stedet for å benytte de, gjøres dette på samme måte som du selger en aksje. Tegningsperioden hvor du kan kjøpe/selge og tegne emisjonsaksjer vil bli fastsatt i løpet av kort tid.

Regneeksempel på verdsettelsen av tegningsretter

Hvis XXL i tegningsperioden handles rundt 20 kr vil, retten til å bestille nye XXL-aksjer (tegningsretten) ha en verdi på ca 5 kr (20-5=15). Hva prisen på XXL-aksjen er ved tidspunktet tegningsperioden starter, vil avgjøre verdien på tegningsrettene du mottar.

Slik beregnes og styres verdien på en tegningsrett

Om tegningsretter

Som aksjonær i et selskap kan du få tegningsretter i et selskap i forbindelse med emisjoner. Målet med en emisjon er oftest å skaffe ny kapital til selskapet. En tegningsrett er tidsbegrenset og du får tilbud om et antall tegningsretter basert på aksjeandelen din. Du kan både kjøpe og selge tegningsretter mens de er børsnotert, og verdien kan bevege seg både opp og ned.

Tegne aksjer med Aksje- og fondskonto

Har du aksjene dine på en Aksje- og fondskonto og ønsker å benytte deg av tegningsretten din? Da må du legge inn ordren via Verdipapirsentralen, eller direkte hos tilrettelegger.

Slik gjør du det:

 1. Logg inn på verdipapirsentralens nettsidevps.no(Bank ID)
 2. Under «Min konto» gå til «VPS Investortjenester»
 3. Velg Hendelser og deretter Emisjoner/videresalg
 4. Velg riktig verdipapir og fyll inn Bostedskontroll
 5. Les gjennom informasjonen og vilkårene
 6. Fyll inn resterende informasjon
  • Antall aksjer
  • Konto for betaling. (Oppgi konto i din dagligbank utenfor Nordnet)
  • VPS-konto for levering (kun levering til èn av dine VPS)
  • Bestillingssted
  • Bekreft at du har lest prospektet og registrer betalingen din

Etter registreringen vil aksjene bli tilgjengelig i Aksje- og fondskontoen din hos Nordnet når tegningsperioden er over.

Merk!
Har du en bedriftskonto eller har fullmakt på en mindreårig-konto må du tegne deg gjennom tilrettelegger via en tegningsblankett.

Tegne med Aksjesparekonto

På samme måte som på Aksje- og fondskonto. Du kan ikkekjøpetegningsretter på Aksjesparekonto, så dette må du evt. gjøre på din Aksje- og fondskonto og så evt. få de levert til din ASK ved å velge VPS-nummeret til din ASK i VPS.

Tegne med Investeringskonto Zero

Vil du benytte deg av tegningsretten du har via en Investeringskonto Zero? Da vil tegningsrettene dine være tilgjengelig for deg under «mine sider» og «selskapshendelser».

Husk at du må ha penger på kontoen til å dekke hele beløpet du har lagt inn bestilling for allerede èn dag før fristen med VPS-tegnning.

Lykke til med dine tegningsretter og investeringer.

Er du ikke Nordnet-kunde? Bli kunde her.

Vil du vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.

Skriv en kommentar

avatar
Vil du teste Nordnet Beta? Registrer deg her:
Meld deg på

Merk at du må registrere samme e-post som du har registrert på nordnet.no under Min konto og Innstillinger.
Nordnets Investorbrev.
Nordnets månedlige investorbrev med statistikk, nyheter og tips.

Ønsker du å vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.
Hold meg oppdatert