Nordnetbloggen

EOC – Solide tall for Q2 -2014

Det var Vidar Lyngvær og undertegnede som skrev den første analysen på EOC (Når prismekanismene feiler), men i ettertid har Heidar Engebret også vært svært aktiv rundt case. I dag har vi derfor valgt å slå våre hoder sammen.

Oppdateringen mener vi er på sin plass som følge av siste tids nyheter. Denne oppdateringen vil ta for seg tre momenter:

1)      Kontrakt til Conqueror

2)      Sale/lease-back Champion

3)      Q2 –tall (EOC har avvikende regnskapsår)

1)      Lewek Conqueror, som er det eldste skipet til EOC med byggeår i 2004, fikk kontrakt med en pålydende verdi på rundt 100 MUSD over en periode på 5 år + 2 år opsjon. Dette tilsvarer en dagrate på ca. 39 000 USD, som er en oppgang på rundt 5% fra foregående kontrakt. Conqueror er ventet å bidra fullt fra og med neste kvartal.

2)    Veldig overraskende annonserte EOC 19.02.14 at de hadde solgt Lewek Champion for 200mUSD til det kinesiske leasingselskapet ICBC. Det var flere vilkår i avtalen:

– EOC leier tilbake skipet (lease-back) over en periode på 5-10 år, der de har en tilbakekjøpsopsjon fra år 5 til år 10. Etter Heidar sin telefonsamtale med CFO Jason Goh vet vi at EOC leier ut skipet videre til selskapet Emas AMC på en 10 års kontrakt som ble inngått samtidig som avtalen mellom EOC og ICBC. Emas AMC er et underselskap i Ezra-systemet, som også er hovedeier i EOC. Inntektene fra lease ut til Emas AMC er litt høyere enn kostnadene ved lease inn fra ICBC. Dermed er kontantstrømmen fra Lewek Champion fortsatt positiv.

– 15% av salgssummen, eller 30mUSD, er deferred. Vilkårene er at disse pengene vil betales ut dersom EOC utløser tilbakekjøpsopsjonen. Dermed kan denne summen sees på som et incentiv for EOC til å kjøpe tilbake skipet. Etter samtale med Jason Goh vet vi at det er klausuler i kontrakten som sørger for at EOC får ut hele eller deler av pengebeløpet også hvis de velger å ikke innløse tilbakekjøpsopsjonen.

– EOC skal betale for oppgraderinger av kranen på skipet. Det er usikkert hvor mye dette vil koste, men Jason Goh indikerte et kostnadsintervall på 20 – 40 mUSD over telefon.

Q2-rapporten til EOC viser en bokførte verdien på Champion var ca 114 mUSD. De bokfører en gevinst på 36,6 mUSD fra salget i resultatregnskapet. Dermed bokfører de selv et salg på netto 150 mUSD, og en markedsverdi på skipet som lå 32% over egen bokverdi.

3)      EOC leverte i går solide Q2-tall, hvor følgende er verdt å merke seg:

Egenkapital er nå ca. 240 MUSD, eller ca. 12,9 NOK aksjen (EK er 36% høyere enn på samme periode i fjor) Dagens aksjekurs er på 6,32, noe som gir en P/B på 0,49x. Selskapet leverte videre et resultat før skatt på 43,4 MNOK når vi justerer for engangseffekter.  På årlig basis gir dette et resultat på 173,7 MNOK før skatt. Om vi bruker en sats på 17% på skatten så ender vi opp med et årlig resultat på 144 MNOK. Dette gir da en P/E på ca 4,85x.

Det som er viktig å merke seg er at dette var siste kvartal der Champion bidro. Fremtidig cash flow fra denne vil være positive, men ubetydelig. Vi estimerer at skipet har bidratt med en kvartalsvis profitt på rundt 6MNOK, men tar forbehold om usikkerhet rundt dette. Dermed vil årlig resultat reduseres med 24MNOK, og estimert P/E eks Champion være ca 5,85x.

Det som imidlertid er interessant er at Q2 bærer preg av kun 33% utnyttelse på Chancellor og Conqueror, samt 0 % utnyttelse av E3. Sagt på en annen måte så kan P/E falle til under 5x ved full flåteutnyttelse. Videre ble rentebærende gjeld etter Champion-salget umiddelbart redusert med rundt 40%. Reduserte finansielle utgifter i fremtiden vil også bidra positivt.

Ledelsen guider snarlig kontrakt på Chancellor, mens E3 ventes å få kontrakt ila. sommeren. Etter sommeren kan vi derfor havne i en situasjon hvor alle enhetene er på kontrakt til Q4 2016 ekskludert opsjoner, og Q4 2019 inkludert opsjoner i eksisterende kontrakter.

Det er også interessant å merke seg at selskapet nå kun har 8 MUSD (48 MNOK)  i netto rentebærende gjeld (NIBD). I samme periode i fjor hadde selskapet 178,8 MUSD i NIBD (1,073 mrd NOK). Vi merker oss derfor at snuoperasjonen går etter planen.

 

 

 
  P/B P/E   NIBD 8,14   PAT 44
EK 240     NIBD USD 48,595   Adj. -36,65
USD/NOK 5,97     EV 749,831   Adj. PAT 7,35
EK/NOK 1432,8           PAT Q 44
Aksjer 110,955     Perisai USD 69,316   PAT A 175,518
Aksjekurs 6,32     Perisai NOK 413,816   Earnings Q 36,419
MCAP 701,235           Earnings A 145,679
  0,489 4,813   Adj. EV 336,014      
              EBIT 40
        EV/EBIT 9,373   Adj -36,65
        Adj. EV/EBIT 4,200   EBIT ADJ 3,35
    Tax rate         EBIT Adj NOK 19,999
    17%         EBIT A NOK 79,998

Dersom vi benytter P/B på 1,32x lander vi på et  kursmålet på 17 NOK / + 168% oppside. P/B 1,32 kan virke foruftig sett opp mot salget av champion. Videre vil dette ligge under snitt på børsen, som i dag ligger på l,53x Bok.

Tidligere EOC innlegg:

EOC – når prismekanismene feiler

EOC – Oppdatering

Gearing ned og ROE opp

For ordens skyld ; undertegnede, Heidar Engebret og Vidar Lyngvær eier aksjen.

Er du ikke Nordnet-kunde? Bli kunde her.

Vil du vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.

3
Skriv en kommentar

avatar
nyeste eldste mest stemmer
Gjest
Gjest

Vi ser for oss to selskaper, selskap A og selskap B. Selskap A opererer i en bransje hvor det er mange aktører, og man selger et homogent produkt. Som følge av dette vil det være svært vanskelig å differensiere seg fra konkurrentene. Vi kan videre se for oss at kundene vil gå for det billigste produktet, og selskap A må derfor investere mye penger for å være kostnadseffektive. Vi ser for oss at selskap A investerer i nye fabrikker slik at de kan redusere kostnader, og derfor kutte prisen ut til sluttbruker (for å ta over markedsandeler). Hva skjer så?… Les mer »

Gjest
Gjest
Når begynte enn å bruke P/ B på over 1 for enkelt selskaper? Et selskap er billig om P/B er under 1. Latterlig dårlig arbeid…
Gjest
Gjest
Tror kanskje du ikke traff planken der, Les proffesor Joel Greenblatt eller Mary buffet. begge har flere bøker om temaet. De snakker stort sett ikke om annet en return on book value og return on investet capital. «The Warren Buffett Stock Portfolio: Warren Buffett Stock Picks: Why and When He Is Investing in Them» av Mary buffet spesielt intresang og er lett forståelig.. personlig mener jeg det burde vert pensum i skolen:)
Vil du teste Nordnet Beta? Registrer deg her:
Meld deg på

Merk at du må registrere samme e-post som du har registrert på nordnet.no under Min konto og Innstillinger.
Nordnets Investorbrev.
Nordnets månedlige investorbrev med statistikk, nyheter og tips.

Ønsker du å vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.
Hold meg oppdatert