Nordnetbloggen

Et meget godt fondshalvår

Denne artikkelen er fra samarbeidspartneren vår.

Publisert av VFF 16.07.2014

I løpet av første halvår ble det nettotegnet verdipapirfond for 117 milliarder kroner og samlet forvaltningskapital steg til rekordhøye 817 milliarder kroner. Av den samlede nettotegningen, sto norske institusjonelle kunder for hele 105,4 milliarder kroner, mens norske personkunder nettotegnet for 8,2 milliarder kroner, fordelt med 6,3 milliarder kroner i «pensjonsmidler med fondsvalg» og 1,9 milliarder kroner i øvrige plasseringer. Utenlandske kunder nettotegnet for 3,7 milliard kroner. Det viser ny markedsstatistikk fra Verdipapirfondenes forening (VFF).

Godt halvår
2014 har så langt vært et godt år for fondskundene. Samlet forvaltningskapital økte i løpet av første halvår med 154 milliarder kroner til rekordhøye 817 milliarder kroner. Av denne økningen var 112 milliarder kroner netto tilførsel av nye midler, mens avkastningen utgjorde 42 milliarder kroner, nesten 40 prosent.
– Ser vi på norske personkunder, så har de oppnådd en avkastning på 11 milliarder kroner i løpet av årets seks første måneder, og nordmenn har nå 226 milliarder kroner plassert i verdipapirfond, sier direktør i Verdipapirfondenes forening (VFF) Bernt S. Zakariassen.

Stor interesse for rentefond
Også i første halvår 2014 har det vært størst interesse for rentefond, inkludert rentefond som kan ta relativt høy kredittrisiko.
– Risiko og kompleksitet i obligasjoner som denne type rentefond kan investere i er stor, og bør reduseres gjennom å spre investeringene i mange papirer. Verdipapirfond er underlagt strenge lovkrav om risikospredning, og er derfor velegnet for å påta seg denne type eksponering, sier Zakariassen.

Ta høyde for risikoen
– Rentefond i denne kategorien har gitt svært god avkastning de senere år, men det viktig å ta høyde for at slike verdipapirfond har et risikonivå som medfører at de også i perioder kan falle en del i verdi, advarer Zakariassen.

Nettotegningen påvirket av enkeltaktør
En stor andel av norske institusjonelle kunders nettotegning i første halvår fant sted i verdipapirfond forvaltet av DNB Asset Management, og dette har i stor grad sammenheng med at konsernets livselskap tidligere i år overførte midler fra diskresjonær forvaltning til verdipapirfond, påpeker Zakariassen.

1) Norske institusjonelle kunder er definert som norske kunder som ikke er registrert med personnummer. Typisk er dette forsikringsselskap, pensjonskasser, kommuner, stiftelser eller aksjeselskap.

Hele statistikken for siste måned
Statistikk hittil i år

Overikt over markedet for verdipapirfond 1. halvår 2014

Er du ikke Nordnet-kunde? Bli kunde her.

Vil du vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.

Skriv en kommentar

avatar
Vil du teste Nordnet Beta? Registrer deg her:
Meld deg på

Merk at du må registrere samme e-post som du har registrert på nordnet.no under Min konto og Innstillinger.
Nordnets Investorbrev.
Nordnets månedlige investorbrev med statistikk, nyheter og tips.

Ønsker du å vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.
Hold meg oppdatert