Nordnetbloggen

Ett nytt hjem for alle Investeringskonto og IPA-kunder

Vi har etablert Nordnet Livsforsikring AS, et norsk forsikringsselskap, for alle våre Investeringskonto- og IPA Link kunder. Dette har vi gjort for å kunne konkurrere på like vilkår i Norge (som bidrar til at vi kan ha lave priser), i tillegg til at det setter oss i en posisjon hvor vi kan satse videre på det norske liv- og pensjonsmarkedet.

Tidligere ble alle som åpnet en Investeringskonto Zero eller en IPA kunder i Nordnet Pensjonsforsikring NUF, en filial av vårt svenske morsselskapet Nordnet Pensjonsforsikring AB. Den 20. april ble alle eksisterende forsikringskunder flyttet, og alle nye kundeforholdet etablereres nå i Nordnet Livsforsikring AS. Dette har vært et langstrakt arbeid som har krevd mye tid og ressurser internt, men som ikke har særlig betydning for deg som kunde eller i markedet (i første omgang).

I praksis så er det ikke noen forskjeller for deg som kunde før og etter 20. april. Vi har de samme prisene, du kan kjøpe og selge de samme aksjene og fondene, og kontoene fungerer på samme måte som tidligere. Selve oppsettet av virksomheten vår er dog fullstendig annerledes. Vi har blitt et eget aksjeselskap i Norge og vi har fått konsesjon fra Finanstilsynet for å drive livsforsikringsvirksomhet.

Hvorfor gjør vi alt dette spør du kanskje? Det er rett og slett for at vi kan konkurrere med andre norske livsforsikringsvirksomheter. Tidligere drev vi som filial av et svensk morsselskap, og oppsettet førte til at vi måtte betale skatt (avkastningsskatt) til svenske skattemyndigheter for all kapital våre norske kunder plasserte i det norske forsikringsselskapet (i tillegg måtte kundene betale skatt etter norske skatteregler når penger ble tatt ut av en Investeringskonto eller IPA). Selvfølgelig trengte ikke kundene våre betale denne skatten (avkastningsskatten), men ettersom pensjonskapitalen vår har vokst så mye ble det lønnsomt for oss å ta kostnaden det innebærer å starte et norsk livsforsikringsselskap.

Pensjonsmarkedet vokser raskt og er dessuten i kraftig endring. Stadig mer av ansvaret og risikoen for sparingen og forvaltning av pensjonsmidlene flyttes over til deg som privatperson. Den svenske avkastningsskatten og oppsettet vårt har hindret oss i å kunne satse mer på liv- og pensjonsmarkedet. For at vi skal vokse og satse videre innenfor dette området var et norsk livselskap en nødvendighet.

Vi kan glede oss over at vi har startet det nye selskapet, at overføringen av kundeporteføljen og alt rundt det har gått veldig bra. Men det er nå det som virkelig er gøy begynner. Det er nå vi kan starte jobben med å videreutvikle pensjonssatsningen vår, jobbe for å utfordre og forandre status quo i det norske pensjonsmarkedet, og stadig jobbe oss nærmere målet hvor norske pensjonssparere har mer kontroll og i større grad sitter i førersetet for egen pensjonisttilværelse. Det kommer vi tilbake til, men nå er i alle fall forutsetningene på plass.

Mvh

Anders

Er du ikke Nordnet-kunde? Bli kunde her.

Vil du vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.

4
Skriv en kommentar

avatar
nyeste eldste mest stemmer
Gjest
Gjest
Dette er vel og bra, men når har dere tenkt å utfordre fast sparings-tilbudet DNB leverer gjennom aksjesparingsordningen? Jeg savner at dere kommer med en lignendr form for fast sparing hvor kunden har kontrollen på aksjene.
Gjest
Gjest
Vi har fått med oss aksjespare-tjenesten til DNB. Den er bra! Vi noterer ønsket ditt. Takk 🙂
Gjest
Gjest

Hei Jeg har både en Zero-konto og en aksje og fondskonto. Jeg har et spørsmål ang. disse kontoene og spesielt Zero-kontoen. Jeg skal gifte meg om ca 1 år og ettersom ca 50% skiller seg igjen ønsker jeg å vite følgende. Når vi gifter oss, vil halve mine aksjer på zer-konoten og aksje og fondskontoen bli hennes eie? Og dersom vi skiller oss, vil hun da ha krav på halvparten av det jeg har spart før vi ble gift? Vil jeg da risikere å bli tvunget til å realisere alle posisjoner på zero-kontoen og med det også gå på en… Les mer »

Gjest
Gjest
Hei Johan. Dette med skilsmisse-rett er dessverre ingen mitt område for ekspertise. Men jeg tror ikke du må realisere og selge og overføre 50% av Zero-kontoen i tilfelle skilsmisse. Generelt så holdes det du tar med deg inn i ekteskapet utenfor. Det dere opparbeider dere sammen i ekteskapet er deres felles eie. Men som sagt, dette spørsmålet er jeg usiker på, og jeg tror ikke det handler om Zero-kontoens konstruksjon, men om lover/regler rundt ekteskap/skilsmisser.
Vil du teste Nordnet Beta? Registrer deg her:
Meld deg på

Merk at du må registrere samme e-post som du har registrert på nordnet.no under Min konto og Innstillinger.
Nordnets Investorbrev.
Nordnets månedlige investorbrev med statistikk, nyheter og tips.

Ønsker du å vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.
Hold meg oppdatert