Nordnetbloggen

FÅR VI PANIKK I FISK?

Denne artikkelen er fra samarbeidspartneren vår.

Det som er problematisk for Marine Harvest og for sektoren generelt er at det er stor teknisk skade, og at opptrendene er brutt på kort- mellomlang sikt. Korreksjonen har nå vedvart over en lang stund, og det vi når ser er nok ett ledd i en prosessen med å få flest mulig ut slik at en vending kan komme. Mange forvaltere/investorer har ikke tatt de lavere toppene seriøst, og antar de har sittet med et håp om at markedet skal komme støttende til.

Hvorfor kjøpe fiske aksjer? Siden lakseprisen har vært på vei ned så har det ikke kommet et godt svar på dette spørsmålet. Konsekvensen ser vi klart i grafene.

Som nevnt har nedgangen vedvart over tid, og med en slik akselerasjon vi nå ser i flere av aksjene kan det nærme seg en kortsiktig bunn. Det vil imidlertid ta tid før de innleder en sterkere rekyl. Siden kursfallene har vært så kraftige vil det måtte etableres en sidelengs konsolideringsformasjon.

  • Det kan ta flere måneder å rette opp investorpsykologien i aksjen, og brukes Marine Harvest som et eksempel ser vi hvor mye som er handlet mellom 145-155, hvilket indikerer at det kan være mer nedside.
  • Jeg kan ikke konkludere om at man skal gå imot og kjøpe Marine Harvest på dette bruddet ned.
  • Det er trolig flere som ønsker seg ut enn å kjøpe den på kort sikt.
  • Kursfallet begynner å bli plagsomt, og er nok tema på en rekke morgenmøter til uken!
  • Den tafatte rekylen og bruddet ned under de forrige bunnene har skapt problemer for de siste som kom inn og mange i det grønne beltet.
  • Den tekniske styrken i aksjen er ned mot 0, og det trengs mer enn en ny rekyl for å rette opp den tekniske skaden.

OVERKJØPT/OVERSOLGT

Konklusjon:

Det er mange fastlåste investorer i fisk, og det kan derfor være for tidlig å ta aksjene på en kortsiktig trade!

Ja, selvfølgelig kan det komme en rekyl, men jeg er ikke komfortabel med risk/reward i disse chartene.

Selv om man skulle gå glipp av den første rekylen vil ikke dette være noe stort problem fordi her vil det komme en rekke muligheter for trading frem til disse aksjene har rettet opp ubalansene på eiersiden. Og ikke minst begynner å “trende” positivt igjen.

Noe som er helt sikkert er at de ikke kommer til å stige i en rett linje opp igjen!

Skulle kursfallet fortsette til uken, og strikken blir kraftig strukket vil nok “trader” instinktet våkne!

De to chartene over som viser momentum RSI er KRAFTIG oversolgt på ukesbasis slik at det er høy sannsynlighet for at inneværende nedgangsfase er del av prosessen med å bunne ut i det mellomlangsiktige perspektivet.

Det som gjenstår er hvordan og på hvilket nivå aksjene bunner ut.

Se på de tidligere tilfellene hvor aksjene har vært så kraftig oversolgt på ukebasis – de har bunnet!

Jeg har begynt å se etter de første tekniske tegnene til at aksjene begynner å bli ferdig solgt. Avvent stabilisering og noen dager!

(Lenger ned har jeg lagt ved analyser fra 20 og 16 mars, som tar opp en del punkter vedrørende investorpsykologi som er høyaktuell  for dagens situasjon)

 ANALYSE FRA 20 MARS

ANALYSE FRA 16 MARS

KORTKOMMENTAR

Nedtrendene i sektoren er inntakte, og siden desember har selskapene kommet ned fra enten lavere topper eller doble topper. Doble topper som etableres etter sterke kortsiktige oppganger er i de aller fleste tilfeller “trend-killers”, og det ble også resultatet for lakseselskapene. Antallet lavere topper i etterkant av de doble toppene indikerer at aksjene ble/er preget av institusjonelle store selgere.

Det som nå preger investorpsykologien negativt og som vil gi føringer for hvordan aksjene kommer til å trade i ukene fremover er det faktum at:

  • Marine Harvest brøt ned under 4 bunner omkring 145-nivået,

  • Bakkafrost brøt under 3 bunner omkring 315-nivået,

  • Salmar brøt under 3 tidligere bunner ved 232-nivået.

  • Lerøy Seafood brøt under 3 tidligere bunner ved 440-nivået.

Dette har skapt overliggende og kraftigere motstandsområder. Bruddene under disse bunnene betyr at det er mange investorer som har tap på sine posisjoner. Det kan derfor være mange som vil benytte anledningen til å selge på en oppgang. Den tekniske skaden er stor, hvilket betyr at motstanden vil øke på en oppgang mot bruddnivåene nevnt over.

I etterkant av slike brudd ned er det “klassisk teknisk” at den første oversolgt rekylen vil feile. Det er høy sannsynlighet for at det etableres enten lavere topper eller en test av bruddnivåene før aksjene igjen kommer ned.

Den inneværende rekylen i sektoren er helt tradisjonell, og det tilhører sjeldenhetene at det stiger kraftig i etterkant av slike brudd. Det må jobbes ut volum, og aksjene må vise tegn til stabilisering.

Det er positivt at lakseselskapene har konsolidert og falt over en lenger periode, og i dette tilfelle siden begynnelsen av desember. Det betyr at mange investorer har fått solgt seg ut, og at aksjene nærmer seg nivåer hvor de antas bli mer interessante. Det vil vise seg om aksjene nå innleder en stabilisering omkring eller høyere enn de forrige bunnene. Hvis ikke er det mer nedside!

Den tekniske utviklingen indikerer imidlertid fortsatt problemer i sektoren, og det er ingen tekniske bevis for endring i trend. Siden nedtrendene er inntakte skal man avvente å kjøpe aksjene.

Hva skal til teknisk for å snu trendene i sektoren?

Den inneværende rekylen vi måtte bli mye sterkere enn det jeg forventer og at overliggende motstand blir tatt ut. Det indikerer momentum og ny akkumulering.

Men feiler rekylen, hvilket jeg tror den vil gjøre, er det meget viktig å se at enten de forrige bunnene holder eller de etablerer en høyere bunn.

Holder bunnene gir dette teknisk grunnlag for å forvente trendendring siden det viser at salgspresset har avtatt og at de blir akkumulert.

Tørker volumene ut samtidig som aksjene stabiliserer seg/går sidelengs kan aksjene ha kommet ned på nivåer hvor salgspresset er borte.

En høyere bunn, kombinert med et løft forbi den forgående toppen vil signalisere endring i trendene.

Konklusjon: Per dato synes rekylen å være tafatt og puslete, hvilket er ikke noe du ønsker så se med et svakt teknisk bilde. Tror derfor at lakseaksjene kun er i en kortsiktig rekyl, og at de i første omgang skal ned igjen og teste de forrige bunnene. Så får vi se om disse holder eller ikke!

Roger Kristiansen driver nettstedet www.taktiskinside.com, som er en side for chartdrevet Makro- og Sentimentanalyser. Roger Kristiansen har 27 års erfaring fra finansmarkedet som trader, aksjemegler og forvalter.

Tabellen under viser bloggerens eventuelle interesse i verdipapirer som er nevnt i blogginnlegget

Verdipapir Eies av bloggeren Andre finansielle interesser Andre interesser som påvirker objektiviteten Ansvarlig for anbefalingen
Marine Harvest nei nei nei

Roger Kristiansen
Teknisk- Sentimentanalytiker

Denne investeringsanbefalingen spres uendret av Nordnet Bank NUF som er under tilsyn av Finanstilsynet. Investeringsanbefalingen er ikke utformet i henhold til kravene i lover og forskrifter fastsatt for å fremme investeringsanalysers uavhengighet og investeringsanbefalingen har ikke vært gjenstand for forbud mot handel i forkant av delingen. Investeringsanbefalingen er ikke en investeringsanalyse, men bør anses som markedsføring. Finansielle instrumenter kan både øke og minke i verdi. Det er en risiko for at du ikke får tilbake pengene du har investert.

Er du ikke Nordnet-kunde? Bli kunde her.

Vil du vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.

guest
0 Kommentarer
Se alle kommentarer
Vil du teste Nordnet Beta? Registrer deg her:
Meld deg på

Merk at du må registrere samme e-post som du har registrert på nordnet.no under Min konto og Innstillinger.
Nordnets Investorbrev.
Nordnets månedlige investorbrev med statistikk, nyheter og tips.

Ønsker du å vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.
Hold meg oppdatert