Nordnetbloggen
Mads Johannesen

Finn gull blant fortøyde offshorefartøy og rigger på Vestlandet!

Etter intervjuet som jeg gjorde med Nordet i forrige uke har jeg fått en del spørsmål angående hvorfor jeg er såpass opptimistisk rundt sparebanksektoren på Oslo Børs. Derfor vil jeg med denne analysen «ta bladet fra munnen» og skrive litt om denne sektoren, og spesielt en bank jeg personlig (disclaimer) synes er den banken som er mest attraktivt priset på Oslo Børs per dags dato

En sparebank er noe vi alle har mer eller mindre et forhold til. Lokal tilhørighet og tilstedeværelse er noe vi hører mye om i dagens samfunn. Du husker kanskje når du som liten var med foreldrene dine og «tømte sparegrisen» for alt av bursdag og julegave-penger for å sette de inn på en høyrentekonto, eller at du sto med «lua» i hånda og svettet for å få ditt første lån. Altså, de fleste har et minne fra en sparebank.

I en verden der økonomien og næringslivet blir stadig mer sentralisert, er det lett å glemme at ethvert selskap/forretningside’ har gjerne utspring fra mindre samfunn- dette kan være et Supply-rederi fra Sunnmøre, eller en Lakseoppdretter fra Nordland. Felles for disse er at de tidlig i startfasen mest sannsynlig søkte om lån og bistand fra sin lokale sparebank. Dette er også kjernevirksomheten til en sparebank- støtte opp om lokal industri og innovasjon.

 

Sparebanken Midt Norge- ikke akkurat Goldman Sachs eller JP Morgan.

Ja, jeg er enig i at Sparebanken Midt-Norge i utgangspunktet ikke høres spesielt «sexy» ut, ikke hører man spesielt mye om banken heller, men er det ikke akkurat det man som investor leter etter? Har man ikke lest om utallige «guruer» som forteller deg at du må gjerne grave litt dypt for å finne de virkelig gode investeringene før alle andre, slik at det er du som investor som kan gni deg i hendene når alle andre ser det samme som deg? Jo, jeg synes det er mye sannhet i dette, og det er akkurat her Sparebanken Midt-Norge kommer inn i bildet.

Sparebanken Midt-Norge (SMN) er en ledende bank i Trøndelag og på Nordvestlandet. SMN er lokalisert 48 steder i 42 kommuner, tanken bak dette er lokal forankring og nærhet til kunder og industri. Sparebank-alliansen kan også defineres med fire forskjellige datterselskaper eller avdelinger, ergo man får med seg både: Eiendomsmegler 1 Midt-Norge, Sparebank 1 Finans Midt-Norge, Sparebank 1 SMN Regnskapshuset og Sparebank 1 SMN Markets. Strukturen på det hele ser tilnærmet slik ut(med Q2 2016 tall lagt til grunn) :

 

screen-shot-2016-10-09-at-18-42-05

Som du ser av organiseringen får du et fullintegrert konsern ved å kjøpe SMN, likt som DNB, Nordea eller Swedbank, men i en litt mindre skala.

 

Økte kapitalkrav, hva er det? Hvorfor er det så mye snakk om dette i banksektoren?

Bortsett fra boligprisene har kanskje finanstilsynets kapitalkrav vært noe av det mediene i Norge har gitt stor spalteplass det siste året. Hva er så kapitalkrav tenker du? – Jo, et kapitalkrav til en Sparebank er kort fortalt at Finanstilsynet krever en gitt prosentvis andel kroner som «forsikring/egenkapital» som banken til enhver tid holder, for at de skal kunne bedrive business. Enkelt forklart: «om du skal kjøpe deg en ny bil, så vil banken kreve et innskudd eller en forsikring enten i form av pant eller penger for at du får lov til å låne penger til bilen» Slik blir det også for bankene, de har fått pålegg om at de til enhver tid har x-antall (13-15,5%) prosent av sin totalkapital som sikkerhet for at de skal låne ut penger. Dette kommer som en konsekvens av finanskrisen, da veldig mange banker rundt omkring i verden hadde for lite egenkapital til å være «solvente» gjennom finanskrisen. Egentlig er dette bare et sunnhetstegn, og en forsikring både for deg som kunde, og banken i seg selv, slik at de er rustet til å tåle eventuelt dårlige tider, som forekommer i verden fra tid til annen. Når det gjelder Sparebanken Midt-Norge har de per Q2-2016 en kjernekapital lik 14,1% av totalkapital, som vil si at de når kravet som Finanstilsynet har satt på 14,5%, sannsynligvis i løpet av Q3-2016. For de som vil gå mer i detalj på hva dette kapitalkravet betyr anbefaler jeg deg å lese dette.


Sparebanken Midt-Norges porteføljesammensetning og risikoscenarioer

screen-shot-2016-10-09-at-18-44-55

Aksjemarkedet har lenge skydd sparebanker, nettopp på grunn av frykten for økte tap på utlån. I og med at Norge er inne i en av de verre oljekrisene vi har sett maken til i nyere tid (jeg er født på 1990-tallet, la det være klart), har risikoen for kapital bunnet opp mot maritim og oljesensitiv eksponering vært sentral.

I figuren over ser man oversikten både i prosent av total utlånsportefølje og i antall kroner. Her ser man at SMN har en total utlånsprosent på 4,1% av sin totale portefølje til offshore-relatert industri, eller 5,4 MRD norske kroner. På topp med til sammen 64,3% av totale utlån, er lån til bolig- ergo et lån alle som eier leilighet/hus må ha, og som er ansett som noe av det «tryggeste» en bank kan gjøre, da stort sett alle betaler månedlige avdrag på sine boliglån gjennom fasttrekk og lignende.

Allikevel får altså de 5,4 Mrd kronene mer oppmerksomhet enn bolig-utlån som står for over 64% av det totale utlånet. Her mener jeg at markedet er for skeptisk. Ser man på egenkapitalen til SMN så er den i skrivende stund på 9,05 Mrd Norske kroner. SMN kan i verst tenkelig scenario (egentlig utenkelig da bankene har pant og sikring i skip og rigger) tape alle pengene og fortsatt ha en egenkapital på godt over 4 Mrd kroner. Det vil da prise selskapet til en Pris/Bok på 1,75. Ser vi på en annen kjent skandinavisk bank, Swedbank, så handles den i dag på Pris/Bok 1,85, uten at markedet reagerer på det. Nå kan man selvfølgelig si at det er større likviditet, større aktører som kan handle og at banken har mye større «flate» å dekke over, som gjør sammenligningen noe mer utfordrende, men eksempelet står ved lag. SMN kan altså ved et verst tenkelig scenario (omtrent usannsynlig) handles til enda lavere bokførte verdier enn sine Svenske peers, ved å tape hele 4,1% av sin totale portefølje.

Dette mener jeg er en god grunn i seg selv til å være mer positiv til sektoren enn hva markedet priser den til i dag. Vi har alle lest om at bankene er knallharde i forhandlinger med sine motparter, og vil ved eventuelle konkurser alltid få pant i assets/verdier som firmaet har. Derav vil de aldri kunne komme opp i det scenarioet jeg skisserer, men jeg tar det i alle fall med så man kan få et perspektiv på hvor god risk/rewarden faktisk er (Dette er selvsagt min personlige mening). Det er alltid forbundet risiko ved kjøp av aksjer, det er derfor vi som aksjonærer får betalt over tid (risikopremie), men jeg skal allikevel skissere opp tre faktorer som er hvert å nevne hva det gjelder risikobildet for Sparebanken Midt-Norge:

  1. Ytterligere nedgang i Norsk Økonomi: det kan tenke seg at Norsk økonomi ikke kommer seg på bedringens vei og vi går inn i resesjon, da kan dette øke risikoen for økt arbeidsledighet og igjen, større sjanse for mislighold av boliglån blant privatkunder.
  2. Boligkrise: om vi får en virkelig «smell» i boligmarkedet, enten ved at ting blir enda dyrere enn i dag, eller ved rentehevning/økt arbeidsledighet vil dette ha stor påvirkning på bankenes soliditet.
  3. Vedvarende lave oljepriser: ved en enda lavere aktivitet i oljesektoren vil det føre til konsekvenser for banksektoren, både i form av mislighold av lån rettet mot Olje/Offshore, men også ovenfor boliglånsmarkedet og smitteeffekten utover andre bransjer.

Her kunne man nevnt mange andre faktorer, som pengemarkedsrenten, kredittmarkedet og andre makroøkonomiske hendelser, men disse tre faktorene oppsummerer mye av det som er hovedscenarioet for risiko blant Norske Sparebanker og SMN som sådan.

 

Finansiell informasjon Sparebanken Midt-Norge

Man kan i bunn og grunn forklare en sparebanks balanse som en sammensetning av penger, da en bank lever av inn/utlån av kapital i forskjellige former til privat og næringsliv. Det som kan være litt utfordrende med å drive en ”bank-forretning” er at man har relativt lite egenkapital i forhold til hva man låner ut. Ergo, om vi snur litt på det, så blir det litt det samme som at bedrift X har veldig høy gjeldsgrad og tilnærmet lite egenkapital. Her kommer nettopp Finanstilsynet og økte kapitalkrav inn i bildet. Ved at SMN bygger opp sin egenkapitalbase, vil på sikt styre soliditeten til banken, da det ligger en solid egenkapital i bunn. Akkurat det samme som at en vanlig handels-forretning også bør ha x-antall prosent egenkapital for å ha en solid grunnmur for å tåle dårligere tider.

Det er nettopp denne kapitalbyggingen som har gjort at sparebankene ikke har vært så attraktive som utbytte-caser det seneste årene. En bank kan altså bygge kapital på tre måter: den første er å holde tilbake inntjeningen og øke egenkapitalen, som gir mindre betaling til aksjonærene. Den andre er å selge unna eiendeler og lån og på den måten ikke ekspandere virksomheten eller siste og av og til nødvendige utvei: emisjon.

Under har jeg satt opp en tabell over de viktigste finansielle nøkkeltallene for fremtiden. Dette er estimater basert på SMN sine prognoser og et visst skjønn fra min side (å spå fremtiden er ikke lett). Forutsetninger er: 1. Aksjekurs: 56,50kr, 2: Antall aksjer i selskapet: 129 836 443. Dette gir en markedsverdi (Market Cap) på: 56,50kr*129 836 443= 7 335759030 Millioner Norske Kroner – 7, 33 MRD.

screen-shot-2016-10-09-at-18-45-55

Snur man P/E multippelen på hodet får man Earningsyielden i aksjen. Den sier noe om hvor mye du får igjen som aksjonær for hver krone som investeres inn i aksjen/selskapet. Vi ser av 2016 estimatene mine at vi har en E/P på 12,5%(EPS/Pris) for 2016 og estimert E/P på 13,2% for 2017. Dette er isolert sett veldig bra og kan tas med positivt videre for DEG som aksjonær.

Utbytte

I andrekvartalsrapporten for 2016 så kommuniserer SMN ut at de vil under kjernekapitalbyggingen (som vil være ferdig i løpet av 2016) betale et utbytte tilnærmet 35% av total inntjening for selskapet (EPS). Ut i fra 2016 estimatene har jeg kalkulert med en EPS på 7,11 kr. 35% av dette er 2,48kr i utbytte per år. Direkteavkastningen Utbytte/Pris vil da være (forutsatt aksjepris 56,5kr) være: 4,4%, noe som må anses som å være relativt godt gitt rentenivå og andre peers. Det som er litt mer interessant er at den normaliserte utbytte-betalingen ligger gjerne på 50-70% av EPS. Her begynner det å bli spennende! Ser vi på 2017 estimatene mine så vil EPS ligge på 7,5kr, forutsetter vi at de legger seg i den nedre enden av utbytte utbetaling (50%) vil altså utbetalingen bli på 3,75kr. (0,5*7,5). Direkteavkastningen er da altså på 3,5kr/56,5kr= 6,6%- dette er meget bra! Jeg ser ingen andre aksjer på Oslo Børs med tilnærmet risikoprofil som kan betale like mye som SMN og andre sparebanker over tid, men jeg kan ta feil. Konklusjonen må i alle fall være at dette ser meget bra ut om man har litt lange briller på.

 

Teknisk om MING


screen-shot-2016-10-09-at-18-47-19

Som vi ser av chartet har aksjekursen hatt en nedtrend fra og med desember 2014, i takt med oljekrisen. Aksjen bunnet på 43kr i februar 2016 og fikk en reaksjon opptil rundt 53kr før man igjen testet en teknisk bunn på rundt samme bunnivå som i 2014. Dette kan en tekniker se på som en dobbel-bunnformasjon som er et positivt tegn rent teknisk. SMN ligger per nå i en stigende trend og har brutt et viktig motstandsnivå ved 53kr og viser rent teknisk et potensiale opp mot 68kr per aksje. Paradoksalt nok vil SMN på 68kr gi en Pris/Bok på 1. Ergo det et selskap minimum bør ligge på om man tenker at man skal ”kjøpe 1kr for 1kr”. Så dette er et interessant nivå å observere for alle som handler på tekniske signaler.

 

Avslutning

Det skinner igjennom at jeg er positivt til både Sparebanken Midt-Norge og sparebanksektoren fremover. Jeg synes at kombinasjonen med stabil kundemasse, høy inntjening og god soliditet vil gi avkastningshungrige investorer sårt tiltrengt avkastning i tiden fremover. Ved et utbytte på mellom 5-8% fremover, gitt et rentenivå lik 0 ser jeg det som en ganske klar kjøpsmulighet om man er ute etter å plassere pengene sine et sted der man ikke taper penger hvert år medregnet inflasjon. Banken har også et uhyre kostnad og effektivitetsfokus. De fokuserer også særs mye på teknologi og fintech og ser ut til å ha verktøykassen i orden ettersom teknologien vil forandre banksektoren i fremtiden. Dette er i alle fall mine tanker om en sektor som jeg føler blir litt glemt i dagens børsklima, og som jeg tror hører hjemme i enhver langsiktig portefølje, og om jeg skal prøve meg på et avsluttende ordtak som klinger godt med denne sektoren per i dag må jo være:
I will tell you the secret to getting rich on Wall Street. You try to be greedy when others are fearful. And you try to be fearful when others are greedy. –Warren Buffett.

 

Disclaimer: Mine innlegg skal på ingen måte tolkes som kjøps- eller salgsanbefalinger, men snarere som å gi leseren en innsikt og kunnskap i om sparing og investeringer. Jeg eier selv aksjer i Sparebanken Midt-Norge.

 

Følg meg gjerne på Shareville: Madsjohan eller Twittermads_joe

 

Linkedin

 

Du kan også abonnere på mine innlegg her

 

 

 

Er du ikke Nordnet-kunde? Bli kunde her.

Skriv en kommentar

Vær den første som kommenterer

avatar
wpDiscuz
Vil du teste Nordnet Beta? Registrer deg her:
Meld deg på

Merk at du må registrere samme e-post som du har registrert på nordnet.no under Min konto og Innstillinger.