Nordnetbloggen

FIRST Norden Fokus

FIRST Norden Fokus investerer utelukkende i selskaper med bevist overlegen kvalitet. Dette høres latterlig opplagt ut og er noe de fleste sier, likevel er det mange som enten ikke vet hva kvalitet er, eller rett og slett ikke gjør det de sier. Hvem eier ellers alle selskapene som ikke er førsteklasses? Solid verdiskapning gjennom inntjeningsvekst og utbytte bidrar til at tiden jobber for oss.

Fondsforvalter Thomas Nielsen forklarer investeringsmetodikken i FIRST Norden Fokus i en kort videopresentasjon som kan du se her.

Det er tre kilder til avkastning: inntjeningsvekst, utbytte og reprising. Vår egenutviklede modell fanger dette opp ved hjelp av syv faktorer som nøytralt måler selskapenes kvalitet og risiko ut ifra hardtastede kvartalsvise regnskapsdata tilbake til 2006.

For ikke å utvanne kvaliteten er en konsentrert portefølje viktig. Kun de 12-18 beste selskapene får plass i fondet og jo høyere score i modellen, jo høyere vekt. Fondet er aktivt forvaltet og vil typisk ha store avvik fra referanseindeksen på selskap- og sektornivå. Vi har ekskludert bank og forsikring grunnet høy kompleksitet i regnskaper og vil også unntaksvis utelukke selskaper av høy kvalitet dersom de har åpenbare utfordringer fremover. FIRST Norden Fokus forvaltes av Thomas Nielsen.

Les mer om FIRST Norden Fokus her.

Er du ikke Nordnet-kunde? Bli kunde her.

Vil du vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.

Skriv en kommentar

avatar
Vil du teste Nordnet Beta? Registrer deg her:
Meld deg på

Merk at du må registrere samme e-post som du har registrert på nordnet.no under Min konto og Innstillinger.
Nordnets Investorbrev.
Nordnets månedlige investorbrev med statistikk, nyheter og tips.

Ønsker du å vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.
Hold meg oppdatert