Nordnetbloggen
Nordnet Norge
Nordnet Norge

Fondene som betaler seg selv

Dette innlegget sto gjengitt på investorsidene i Kapital sept.’14: Å kjøpe eiendom for utleie er en investering som betaler seg selv over tid. Men visste du at en mengde fond gir denne muligheten, og de er både billigere og lettere å kjøpe? Bedre avkastning blir det trolig også.

Nordmenn har ifølge Statistisk Sentralbyrå det meste av sin sparekapital i eiendom. Etter år med avdrag og prisstigning har mange en betydelig verdibuffer i egen bolig, og enkelte benytter denne til å øke belåningen og investere i en utleiebolig. I så fall bør man finne frem kalkulatoren og kikke på utbyttefond som et alternativ. Det er utvilsomt lettere og billigere. Trolig kan det gi vesentlig høyere avkastning også.

Det er et paradoks at mange oppfatter eiendom som en sikrere investering enn aksjefond. Leiligheter kan ikke flyttes på, er dyre å omsette og bringer med seg sikre kostnader til drift og vedlikehold. Til sammenligning er aksjefond enkelt å komme seg inn og ut av, medfører ingen løpende kostnader og det er lett å tilpasse risikoen gjennom riktig fondsvalg.

Forutsigbar månedlig kontantstrøm + Oppside i verdiøkning

For mange er det de forutsigbare leieinntektene sammen med en antatt prisstigning som gjør eiendom attraktivt som langsiktig investering. Å matche kostnader mot leieinntekter månedlig gir et oversiktlig regnestykke. Nå fins det fond der man kan gjøre akkurat det samme.

De fleste vanlige aksjefond reinvesterer alle sine inntekter slik at avkastning kun kommer som kursstigning. Det fins et par norske fond som utbetaler årlig utbytte, men ingen som betaler månedlig.  I USA har imidlertid dette blitt populært og det fins et betydelig utvalg av børshandlede fond (ETF’er) som utbetaler månedlige utbytter. Kjøper man disse er det lett å matche utbytter fra fondet med månedlige rentebetalinger til finansiering.

Lånefinansierer man et kjøp av slike fond bør man selvsagt ha samme langsiktighet som ved kjøp av eiendom, og man må tåle noen dårlige år av og til. Akkurat som man vurderer en eiendoms beliggenhet og beskaffenhet må  fondets investeringsstrategi og risiko vurderes. Med dette på plass kan man her ha en eiendel som betaler sin egen finansieringskostnad. Over tid blir dette veldig hyggelig, da man kan også kan forvente en viss verdistigning på fondet i tillegg til de månedlige utbyttene. Eksempelvis har fondet SuperDividend ETF (SDIV) steget 5,6% i USD siste 12 mnd (pr. 26.09) samtidig som det har utbetalt ca 6,2% i utbytte.

I et regneeksempel* har jeg sett på 70% belåning til 3,5% rente, noe som er realistisk ved belåning av eksisterende bolig. Videre har jeg lagt inn 5% årlig utbytte og for øvrig kursstigning lik inflasjonen +0,5%. Med disse konservative forutsetningene[1] betales lånet ned på 20 år samtidig som verdien på investeringen stiger med mer enn 50%. Alternativt kan man kun betale renter på lån og heller reinvestere utbyttet. Da seksdobler du egenkapitalen over 20 år mens lånet står stille. Jeg vil tro dette står seg godt mot enhver eiendomsinvestering.

Regneeksempelet er basert på relativt forsiktige forutsetninger. Regn selv i dette regnearket med tall som passer deg. Utbyttefond

*(Hele regneeksempelet står gjengitt i denne ukes KAPITAL).

Fondene som betaler seg selv

Eksempler på fond som betaler seg selv:

Global X SuperDividend ETF – Ticker SDIV, notert i USA. Global portefølje av 100 aksjer likevektet fordelt på en rekke bransjer. Månedlig utbetaling av utbytte. Fins også en ren amerikansk variant med ticker DIV.

Global X SuperIncome Preferred ETF – Ticker SPFF, notert i USA. Portefølje bestående av 50 av de preferanseaksjene med høyest utbytte i USA og Canada. Månedlige utbetalinger av utbytte.

YieldShares High Income ETF Ticker YYY, notert i USA. Portefølje bestående av 30 aksjefond, obligasjonsfond og noe alternativ strategi etter kriteriene høy utbyttegrad, lav prising, og god likviditet. Månedlige utbetalinger.

Flere fond med høy direkteavkastning finner du på denne listen. Den består dog av en rekke ulike fond som investerer i aksjer, high-yield obligasjoner og preferanseaksjer. Sett deg nøye inn i hva du investerer i.

 Kilde for bilder: KAPITAL, Hegnar Media

_________________________________

PS: Mine innlegg er ment å gi informasjon og innsikt, og er ikke å tolke som en direkte kjøps- eller salgsanbefaling. Posisjoner man tar i markedet må tilpasses den enkelte type investor/sparer. Les gjerne også Sparevettreglene og Investorvettreglene for mine anbefalinger på investoradferd. For alle mine innlegg og kommentarer, følg meg på Twitter@KarlNordnet

Bør noen du kjenner også lese dette innlegget? Bruk linkene under for å dele det videre.

 


[1] 40 banker på Finansportalen.no gir rente bedre enn 3,5%. 50 ETF’er gir høyere yield enn 5%, og langsiktig realavkastning på S&P 500 siste 40 år har vært 5,6% fratrukket utbytter.

Er du ikke Nordnet-kunde? Bli kunde her.

Vil du vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.

10
Skriv en kommentar

avatar
nyeste eldste mest stemmer
Gjest
Gjest

Men er ikke hovedfordelen ved å investere i eiendom skatterabatten ? Det koster 100 000 kr å ha 10 millioner på konto i året, mens et hus, hvis reelle markedsverdi kan være 10 mill, likevel kun lignes for 500 000 og således er undratt formuebeskatning.

Gjest
Gjest

Fordelen du snakker om her er på 1% oppnår du 2% større avkastning ved å investere i disse fondene fremfor eiendom, så vil det fortsatt være et lønnsomt valg. Reduseres også risikoen betraktelig vil det være et lønnsomt valg. Du snakker her om flisespikkeri.

Gjest
Gjest

Hva koster det å handle disse fondene?

Gjest
Gjest

Vanlig kurtasje, er som å handle en aksje (vel og merke på handle på NYSE).

Gjest
Gjest

Hei

Flott innlegg. Må en betale kildeskatt på utbyttene fra Global X SuperDividend ETF og Global X SuperIncome Preferred ETF? Hvis en må det vet du hvilken prosentsats dette er?

Gjest
Gjest

Hvordan får man den lave renten på belåningen? Nordnet har 5-6% rente. Er dette noe de store bankene er villige til å låne ut til?

Gjest
Gjest

Han snakker vel her om å låne på huset, og ikke aksjekreditt som er lån med sikkerhet i aksje/fond. Så en av antagelsene er at man har ett ferdig betalt hus å låne på.

Gjest
Gjest

Betydelig valuta risiko å sitte med aksjer som blir kjøpt/solgt i US$

Gjest
Gjest

Jeg ser at denne er gammel men jeg prøver likevel. Jeg er ganske konservativ med sparepengene og litt pessimistisk til norsk økonomi fremover så jeg ser etter utbytteaksjer men utbyttefond fremstår jo gunstig, slipper å gjøre research selv og ta risiko i enkeltaksjer / illikvide grunnfondsbevis. Hvis man kjøper dette som er i USD, hva er beste (enkleste/billigste) metode for å hedge bort valutarisiko?

Gjest
Gjest

Enkleste måte å hedge valutarisiko på er å belåne investeringen i samme valuta som du investerer i. Ellers fins det valutaterminer man kan handle. Nordnet tilbyr dessverre ikke dette ennå, så det fins ingen enkel måte å hedge på innenfor vårt system.

Vil du teste Nordnet Beta? Registrer deg her:
Meld deg på

Merk at du må registrere samme e-post som du har registrert på nordnet.no under Min konto og Innstillinger.