Nordnetbloggen

Fondskunder og aksjekunder reagerte motsatt i rød oktober

Mens børsfallet i oktober skremte våre fondskunder, benyttet aksjekundene korreksjonen som en kjøpsmulighet. På salgstoppen for fond troner siste årenes vinner, teknologifond. De mest kjøpte fondene er to rentefond.

Oktober ble en rød børsmåned. Verdens børser falt ca 10 prosent i oktober, mens Oslo Børs falt noe mindre, rundt 6 prosent.

Den negative stemningen smittet over på Nordnets fondskunder, som nettosolgte fond for 80 millioner kroner i oktober. Aksjefond ble nettosolgt for 95 millioner, kombinasjonsfond ble nettosolgt for 12 millioner, mens rentefond ble nettokjøpt for 27 millioner.

Private investorer nettokjøpte derimot aksjer for 313 millioner kroner i oktober. Dette er det høyeste nettokjøpet av aksjer så langt i 2018.

Hvis vi ser nærmere på tallene, ser vi at begge kundegruppene solgte aksjer og aksjefond dagene børsene raste, men aksjesparerne var mye raskere med å kjøpe seg inn igjen – og kjøpte langt mer aksjer enn de solgte. Jeg tror årsaken til forskjellene er at de som handler enkeltaksjer normalt er mer kortsiktige og mer opportunistiske enn fondssparere. Det samme mønsteret så vi også i februar, da børsen også falt ca 10 prosent.

Kjøper rentefond, selger teknologifond

På listen over de mest kjøpte fondene finner vi to rentefond: Landkreditt Høyrente og Fondsfinans Kreditt.

Vi merker økt interesse for rentefond i urolige tider som nå. En del kunder flytter penger fra aksjer til renter, for å sikre gevinst og redusere risikoen i porteføljen. Rentefondene som nå kjøpes har kort rentedurasjon, slik at fondets avkastning i liten grad påvirkes negativt av stigende renter, snarere tvert imot. Rentefond med lang rentedurasjon vil som kjent falle i verdi når rentene stiger.

DNB Teknologi har vært et av favorittfondene blant Nordnets kunder i mange år, og det er ikke uten grunn: Fondet har gitt kundene fantastiske 25 prosent årlig gjennomsnittlig avkastning siste 10 år. I oktober var imidlertid dette fondet på salgstoppen.

Jeg tolker det som gevinstsikring. DNB Teknologi har faktisk klart seg overraskende bra gjennom siste måneds uro. Mens teknologifond i gjennomsnitt falt med ca 10 prosent i oktober, falt bare DNB Teknologi med ca 6 prosent, ifølge Morningstar.

Topp 10 nettokjøpte fond i oktober: Topp 10 nettosolgte fond i oktober:
Landkreditt Høyrente DNB Teknologi
Fondsfinans Kreditt KLP Kredittobligasjon
Nordnet Superfondet Norge FORTE Kreditt
Alfred Berg Gambak Delphi Nordic
FORTE Trønder Landkreditt Utbytte A
KLP AksjeGlobal Indeks IV A SKAGEN Global A
DNB Aktiv Rente FORTE Obligasjon
KLP AksjeVerden Indeks SKAGEN Kon-Tiki A
Alfred Berg Indeks Classic Arctic High Return Class A
KLP AksjeFremvoksende Markeder Indeks II BGF World Technology A2

Er du ikke Nordnet-kunde? Bli kunde her.

Vil du vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.

8
Skriv en kommentar

avatar
nyeste eldste mest stemmer
Kåre
Gjest
Kåre
Hei. Har sett på historiske grafer på noen rentefond. Det virker som om alle dundrer ned ved årsskiftet… hvert år…. Vil det si at det lønner seg å gå ut av fondene før nyttår og så gå inn igjen i januar ? Eller blir jeg lurt av noe her?
Anders
Gjest
Anders
Hei. Spurte NN kundeservice om dette. Klarer ikke å «dra» hele ressonememtet i svaret nå, men den dippen i kursen er en teknisk justering som motvirkes/ utliknes ved at alle fondseierne får oppjustert sine andeler i fondet tilsvarende. Dette tar imidlertid mange dager, så i mellomtiden ser det ganske «ille» ut på zero-kontoen 🙂
Anders
Gjest
Anders
Det ser bare sånn ut. Ved utgangen av året så utbetales det skattepliktige overskuddet rentefondet har hatt igjennom året som utbytte til aksjonærer. Eksempel: et rentefond har en kurs på 110 kroner, og betaler ut et utbytte på 6 kroner per andel. Da vil kursverdien falle med 6 kroner, til 104. Det på grafen ut som et verdifall, men det skyldes utelukkende utdeling av utbytte og påfølgende nedjustering av kursen for å reflektere dette.
Jürg1
Gjest
Jürg1
Kan man kjøpe kredittfond og høyrentefond fra Aksjesparekonto?
Vil du teste Nordnet Beta? Registrer deg her:
Meld deg på

Merk at du må registrere samme e-post som du har registrert på nordnet.no under Min konto og Innstillinger.
Nordnets Investorbrev.
Nordnets månedlige investorbrev med statistikk, nyheter og tips.

Ønsker du å vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.
Hold meg oppdatert