Nordnetbloggen

Fondssparingen øker igjen – Teknologi mest populært

Kunder av Nordnet nettokjøpte fond for 142 millioner i oktober, og teknologifondet DNB Nordic Technology topper igjen kjøpslisten.

Nettokjøpene av tradisjonelle fond beløp seg til 156 millioner i oktober mens det ble netto solgt børsnoterte fond (ETF’er) for 14 millioner. Samlet omsetning av fond og ETF’er var 1,8 milliarder, på linje med gjennomsnittet så langt i 2015.

Etter to måneder der Nordnetkundene i sum trakk penger ut av fond ser vi dermed igjen en pen økning i fondssparingen. Mest kjøpte fond er teknologifondet DNB Nordic Technology, som tross navnet er et fond som investerer i teknologiaksjer på global basis. På de neste plassene kom det bredere fondet DNB Global Indeks og det nordiske kombinasjonsfondet Delphi Kombinasjon. Salgslisten domineres av rentefond og fond knyttet til sektorene Helse og Biotech.

Av de ulike fondsklassene ser vi at aksjefond er kjøpt for 197 millioner og kombinasjonsfond for 49 millioner, mens rentefond har hatt et netto salg for 89 millioner.

Økende interesse for kombinasjonsfond

Mange av de norske rentefondene har vist negativ eller svært lav avkastning hittil i år. Dette skyldes flere forhold, men det er tydelig at en del investorer nå ønsker å øke sine investeringer i aksjemarkedet. Vi ser også en vridning av sparing over i klassen kombinasjonsfond, som holder både aksje- og rentepapirer. Dette er en fondstype som har eksistert lenge, men fått stigende popularitet den senere tiden ikke minst som følge av økt markedsføring fra de store bankene.

Min holdning til disse kombinasjonsfondene er todelt: På den ene siden er det lett å replikere de aller enkleste av de gjennom å selv velge billigere indeksfond for både aksjer og renter. På den annen side er vekslingen mellom høy og lav aksjeandel, og mellom vektingen av ulike sektorer noe mange av disse forvaltningsmiljøene er gode på. Husk at mesteparten av pengene de forvalter ikke kommer fra privatinvestorer, men fra store institusjoner som holder forvalterne under tett oppsyn. For mange er derfor disse kombinasjonsfondene gode fond, der man slipper å hele tiden følge med og justere sin portefølje.

MK fond okt

MS fond okt

MS ETF okt

Msolgt ETF okt

Toppbildet er fra Tesla’s pressesenter, image gallery.

_________________________________

PS: Mine innlegg er ment å gi informasjon og innsikt, og er ikke å tolke som en direkte kjøps- eller salgsanbefaling. Posisjoner man tar i markedet må tilpasses den enkelte type investor/sparer.

Les gjerne også Sparevettreglene og Investorvettreglene for mine kommentarer på investoradferd. Forfatteren har selv posisjoner i aksjer og fond i markedet, og kan ha posisjoner i verdipapirer eller markeder som er omtalt. Undertegnede er underlagt regler for egenhandel av verdipapirer som ansatt i svenskregistrert finansforetak.

Er du ikke Nordnet-kunde? Bli kunde her.

Vil du vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.

Skriv en kommentar

avatar
Vil du teste Nordnet Beta? Registrer deg her:
Meld deg på

Merk at du må registrere samme e-post som du har registrert på nordnet.no under Min konto og Innstillinger.
Nordnets Investorbrev.
Nordnets månedlige investorbrev med statistikk, nyheter og tips.

Ønsker du å vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.
Hold meg oppdatert