Nordnetbloggen

Forventer høyere vekst

Denne artikkelen er fra samarbeidspartneren vår.

November ble en bekreftelse på aksjemarkedenes gode vinterform. Og mens et nytt år nærmer seg raskt, forventer økonomene nok en gang høyere økonomisk vekst.

For måneden sett under ett steg S&P 500-indeksen 0,3 prosent målt i USD, europeiske Stoxx 600 steg 2,8 prosent målt i EUR, mens nordiske VINX endte opp 3,6 prosent målt i NOK. Shanghai-børsen oppsummerer måneden opp 1,9 prosent målt i Yuan.

Optimistiske antakelser
Økonomene prognostiserer høyere global BNP-vekst i 2016 enn i 2015 (konsensus). Dermed faller neste år fint inn i rekken siden finanskrisen, hvor man uten unntak har startet et nytt år med for høye forventinger. For 2015 har nedjusteringene kommet spesielt i USA og fremvoksende økonomier. Lavere vekst i USA skyldes likevel i stor grad væreffektene i første kvartal. I eurosonen har vekstforventningene faktisk blitt oppjustert gjennom 2015.

Samlet for G7-landene ligger anslaget for 2016 på 2,1 prosent BNP-vekst, som er høyere enn 1,8 prosent som ser ut å bli tilfellet i 2015. Uten store sjokk virker forventingene realistiske, selv om konjunktursykelen i USA spesielt er i en mer moden fase. Tiden vil vise.

Fragmentert i fremvoksende
2015 har vært utfordrende for mange EM-økonomier, mye drevet av råvareprisfallet. Som vanlig er det størst fokus på Kina, hvor konsensus for 2016 er 6,5 prosent BNP-vekst. Dette er noe lavere enn 6,9 prosent for 2015, som mange i tillegg er skeptiske til om stemmer. Skiftet i Kina fra investeringsdrevet vekst til konsum er utfordrende for global økonomi, og ikke minst i råvaremarkedene. EM-lyspunktet er India, hvor råvareprisfallet har vært positivt kombinert med politisk optimisme. BNP-veksten forventes å øke fra 7,5 i 2015 til 7,8 prosent i 2016.

Råvarepriser og inflasjon
Fallende råvarepriser påvirker også inflasjonsutsiktene. For 2015 har det betydd en kraftig nedjustering i inflasjonsforventningene, som samlet for G7-landene har ligget nær null. Med mindre råvareprisfallet fortsetter i 2016, blir baseeffekten på inflasjonen gradvis positiv fremover. Dette reflekteres i forventninger om at inflasjonen i G7 vil komme opp til rundt 1,5 prosent i 2016 – noe som fortsatt er langt unna noe høyinflasjonsscenario.

Veien videre …
Desember har alle forutsetninger for å bli en spennende måned. Rentemøtet i den europeiske sentralbanken 3. desember skapte bølger, spesielt i valutamarkedet, og kommende rentemøte i USA har potensial til å gjøre det samme. I Delphi Fondene forsøker vi å se forbi kortsiktig støy. Børsene har utviklet seg bra i det siste, og vi mener det er grunnlag for videre oppgang. Foten forblir derfor på gasspedalen.

Delphi FondenePartner
Fondsforvalter

Er du ikke Nordnet-kunde? Bli kunde her.

Vil du vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.

Skriv en kommentar

avatar
Vil du teste Nordnet Beta? Registrer deg her:
Meld deg på

Merk at du må registrere samme e-post som du har registrert på nordnet.no under Min konto og Innstillinger.
Nordnets Investorbrev.
Nordnets månedlige investorbrev med statistikk, nyheter og tips.

Ønsker du å vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.
Hold meg oppdatert