Nordnetbloggen

Høyrentefond til topps i 2018

Samtidig som Oslo Børs fondsindeks hadde en negativ utvikling for første gang siden 2011, leverte norske høyrentefond positiv avkastning til investorene i 2018.

Norske høyrentefond leverte i gjennomsnitt rundt tre prosent avkastning i 2018* Av alle norske høyrentefond registrert på Oslo Børs, tok Fondsfinans High Yield førsteplassen med en avkastning på 6,7%. På andreplass kom Fondsfinans Kreditt med 5,7%

Til sammenligning hadde Oslo Børs fondsindeks en negativ utvikling på -2,2%, og verdensindeksen falt med -10,4% (i lokal valuta).

De siste tre årene har høyrentefondene gitt en avkastning man vanligvis må investere i aksjemarkedet for å oppnå. Snittavkastningen de siste tre årene har vært 9,6% for Fondsfinans High Yield, og 7,9% for Fondsfinans Kreditt. Det er best i klassen også på denne horisonten.**

Forholdet mellom avkastning og volatilitet indikerer også at den høye avkastningen er kommet i stand uten å ta høy risiko:

Ved starten av 2018 var vi optimistiske med tanke på utviklingen for våre høyrentefond, – kommenterer forvalter Erlend Lødemel. Det viste seg å være en riktig holdning, ikke minst fordi det har vært bedre å være investert i norske høyrentefond enn i aksjefond i 2018.

Løpende rente etter forvaltningshonorar (netto yield) er på 8,6% for Fondsfinans High Yield og 6,2% for Fondsfinans Kreditt (per 31.12.2018). Det er et drøyt prosentpoeng høyere enn ved starten av fjoråret og reflekterer at kredittpåslagene har økt til det vi nå mener er attraktive nivåer.

Lave forvaltningskostnader

Forvaltningskostnadene for Fondsfinans Kreditt (0,35% p.a) og Fondsfinans High Yield (0,45% p.a) er blant de laveste i kategorien. Fondsfinans Kreditt har det laveste forvaltningshonoraret blant alle norske høyrentefond med mer enn ett års historikk i Morningstar sin database.

Les også: Rentefond når renten stiger.

* Kilde: Pål Ringholm, Sparebanken 1 Markets, DN 08.01.2019

** Den grafiske fremstillingen er basert på historikk fra siste 3 år. Data er hentet fra Oslo Børs  09.01.2018. Utvalget konkurrenter er basert på Finansavisens kategori Rente NOK High Yield såfremt data for avkastning og meravkastning er tilgjengelig på Oslo Børs.

Er du ikke Nordnet-kunde? Bli kunde her.

Vil du vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.

guest
0 Kommentarer
Se alle kommentarer
Vil du teste Nordnet Beta? Registrer deg her:
Meld deg på

Merk at du må registrere samme e-post som du har registrert på nordnet.no under Min konto og Innstillinger.
Nordnets Investorbrev.
Nordnets månedlige investorbrev med statistikk, nyheter og tips.

Ønsker du å vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.
Hold meg oppdatert