Nordnetbloggen

Hva er en resesjon?

Dersom et lands brutto nasjonalprodukt (BNP) faller to eller flere kvartaler på rad, betegnes dette som en økonomisk resesjon, eller nedgangskonjunktur. Skulle resesjonen bli langvarig vil denne kunne betegnes som en depresjon, eller dyp nedgangskonjunktur. Selv om en rekke land kan oppleve flere tiår med sammenhengende økonomisk vekst, er resesjoner umulig å unngå/hindre fra tid til annen.

Følg utviklingen på verdens børser i markedsoversikten

Stigende arbeidsledighet, lavere investeringstakt blant bedrifter samt økte tap på utlån i finanssektoren er noe av det resesjoner fører med seg. Når det er sagt, sentralbankene verden over har i oppdrag å sørge for å stabilisere økonomien, dvs. hindre store utslag i den ene eller annen retning. Sentralbanken vil bremse økonomien i oppgangstider ved å heve renten, samt stimulere økonomien i nedgangstider ved å sette ned den samme renten.

Bevegelsene i rentemarkedet har historisk sett vært en god resesjonsindikator. Når «lange» renter, målt gjennom tiårige statsobligasjoner, faller under de «korte» rentene, målt gjennom enten tremåneders eller toårige statsrenter, kan dette være et varsel på en kommende resesjon.

De «lange» rentene faller for øvrig som en følge av at investorene flytter pengene ut av aksjer (risikofylte papirer) og inn i «trygge» statsobligasjoner i påvente av svakere vekstutsikter. Fenomenet når de «lange» rentene faller under de «korte» kalles invertering av rentekurven.

Les mer om invertering av rentekurven her

Er du ikke Nordnet-kunde? Bli kunde her.

Vil du vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.

Skriv en kommentar

avatar
Vil du teste Nordnet Beta? Registrer deg her:
Meld deg på

Merk at du må registrere samme e-post som du har registrert på nordnet.no under Min konto og Innstillinger.
Nordnets Investorbrev.
Nordnets månedlige investorbrev med statistikk, nyheter og tips.

Ønsker du å vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.
Hold meg oppdatert