Nordnetbloggen

Hva er verdien av IOX uten forlengelse i Peru?

Interoil Exploration and Production meldte nylig at de tapte voldgiftssaken mot Peupetro i Peru. Aksjen stupe forstålig nok rundt 40%, og selskapet må dermed fokusere på produksjonen i Columbia. Det finnes fremdeles en mulighet for at IOX kan vinne kontrakten om 10 års forlengelse i Peru, men jeg velger å ikke ta med dette i beregningen. Jeg tar også en forutsetning om at selskapet får operere blokkene III og IV under tolvmåneders-lisensen i Peru, og at de velger å delta i budrunden for de samme blokkene.

Ettersom det knyttes usikkerhet til de fremtidige tallene for hvordan utviklingen i Columbia utspiller seg, benyttes scenarioanalyse ved estimeringen av fremtidig regnskap. Programmet som er brukt er Crystal Ball.

En scenarioanalyse funger slik at verdien av et selskap beregnes ut i fra at kritiske faktorer slik som driftsinntekter og vekstfaktoren vurderes ut i fra et minimum, maksimum og mest sannsynlig nivå. Crystall Ball vil deretter beregne verdien 20 000 ganger ut i fra de faktorene som er satt, og vi vil deretter få en gjennomsnittsverdi, en minimumsverdi og en maksimumsverdi. Vi kan på denne måten se hvilken oppside og nedside som ligger i selskapet ut i fra de faktorene vi setter.

I denne analysen er det tatt utgangspunkt i omsetning, avskrivninger, lønnskostnader, andre driftskostnader, produksjonskostnader, avkastningskrav, vekstrate(på omsetning) og kredittrikiopremie som de kritiske faktorene som er satt. Jeg i tabellen nedenfor er det mest sannsynlige fremtidige regnskapet i USD uten Peru fra og med 2015. Tallene er i 1000.

bilde1iox

Dersom vi tar utgangspunkt i dette fremtidige regnskapet, og bruker en WACC på 7,12% får vi en verdi på 2,46 per aksje(79,3% oppside).

Som nevnt tidligere er det usikkerhet knyttet til tallene, og en scenarionalyse med nevnte kritiske faktorerer får vi følgende resultat:

bilde2IOX

Som tabellen viser er det en gjennomsnittlig verdi på kr 2,02(47,44% oppside) per aksje. Dette kan derfor fungere som et kursmål. Minimumsverdi er ifølge analysen kr 0,92 per aksje, og maksimum er 2,99 kr per aksje. Dette er som sagt uten Peru, og dersom Interoil vinner anbudsrunden, vil selvsagt denne kunne bli høyere.  Tabellen under viser oppsidesannsynligheten ut i fra dagens kurs på 1,37. Som vi ser er hele 96,59% av de 20 000 beregningene over dagens verdi. Det kan vitne om at aksjen er oversolgt, og at oppsiden er stor.

bilde3IOX

 

Er du ikke Nordnet-kunde? Bli kunde her.

Vil du vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.

Skriv en kommentar

avatar
Vil du teste Nordnet Beta? Registrer deg her:
Meld deg på

Merk at du må registrere samme e-post som du har registrert på nordnet.no under Min konto og Innstillinger.
Nordnets Investorbrev.
Nordnets månedlige investorbrev med statistikk, nyheter og tips.

Ønsker du å vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.
Hold meg oppdatert