Nordnetbloggen

Hvilket seismikkselskap bør man velge?

Mens OSEBX hadde et knall år med 23,6% oppgang I 2013, var det en helt annen stemning for investorene som hadde satset på seismikk. Etter et OK første kvartal(spesielt for TGS, SeaBird og Dolphin ble det en sammenhengene nedgang fra april 2013 frem til i dag. I fjor sommer begrunnet de fleste analytikere fallet i seismikksektoren med frykt for fall i oljeprisen, og at oljeselskapene vegret seg med å bygge ut nye felt. Pilene peker fremdeles nedover kursmessig, men en positiv guiding fra TGS var med på å skape et lite rally i midten av januar i år. Kan seismikksektoren være på vei inn på et positivt spor igjen?

TGS meldte om en omsetning på omlag 270 millioner dollar som et utkast til fjerde kvartal. Dermed havner den totale omsetning for 2013 på ca 882 millioner dollar.  Dette er ca 12% lavere enn omsetningen for 2012, men høyere enn det selskapet guidet i tredje kvartal 2013(810-870 millioner dollar).   Om vi begynner å se hvor denne omsetningsøkningen kom fra, ser vi at ettersalget i Barentshavet og sentralamerika har bidratt godt. Dårlige ettersalg var en av hovedgrunnene til at seismikk gikk sakte i 2013, og dersom dette snur kan også de andre seismikkselskapene på OSEBX begynne å snuse på å slå sin egen guiding. TGS er nok en av de mest solide seismikkselskapene, med finansielle muskler og en jevn vekst i resultat per aksje. Selskapet har en P/E ratio på 9,81, noe som er høyest av seisikkelskapene. Grunnen til at TGS prises høyere på denne multiplen kan være at selskapet er solid og kanskje det selskapet som er det tryggeste når sektoren svinger.  P/B ligger på 2,17, noe som også er klart høyest av seismikkselskapene. Likevel må man som investor ikke la dette alene gjøre at man ikke vurderer aksjen, men det kan si noe om at oppsiden ikke er like stor i TGS som i noen av de mindre selskapene.

Dolphin Group meldte på en presentasjon I København i januar at de venter en omsetning på over 400 millioner dollar i 2014. Selskapet er i vekst, og venter to nye skip i 2014. Selskapet har en moderne flåte, som opererer i norskehavet og utenfor kysten i Brasil. P/E ligger på 5,25, noe som er lavest av seismikkselskapene.  Grunnen til dette er at markedet forvet mer av selskapet i 2014 og flere meglerhus ble skuffet over guidingen fra selskapet.  P/B ligger for øyeblikket på 1,31. For at selskapet skal kunne bli en vinner må de heve topplinjen, og samtidig bedre marginene. Skal de klare dette må etterspørselen for høyaktivitetsskipene de venter levert i 2014 og 2015 forbli høye. Oppsiden i Dolphin kan være høy, men da må investeringsviljen til oljeselskapene løftes, da Dolphin ikke har det samme bilbioteket som noen av de største aktørene i bransjen.

Dersom vi vender blikket mot PGS, ser vi at også de har vært inne i en tøff periode.  Selskapet liker å satse på mer utradisjonelle områder, og var blant annet tungt inne i Uruguay i 2013. Selskapet har ikke levert til guidet i 2013, og ledelsen skylder på at enkelte geografiske områder skuffet. Grunnen til at dette gikk mer ut over PGS enn konkurrenten TGS kan blandt annet være at TGS har en større andel leide båter, og er dermed mer dynamisk mot å endre posisjon enn PGS. P/E for PGS ligger på 8,98. Dersom vi ser på P/B, ser vi at denne ligger nå på 1,10. Dette kan være et gunstig inngangsnivå, da historiske multipler viser at den ikke har blitt tradet under 1,10 på mange år. Dette kan være en indikator på at aksjen er oversolgt, men det kan også være en indikasjon på at selskapet er i trøbbel, og at investorene ønsker å prise det lavere.

Polarcus har også hatt store problemer i den siste tiden, og salget av multiklient har gått dårligere enn ventet.  Markedet venter nok med å sende PLCS opp til at selskapet melder om at MC salget bedres, og nye kontrakter signeres. Ordrereserven er en kilde til bekymring og visibiliteten når det gjelder inntjeningen fremover. Ordrereserve var på USD 150 mill (rundt USD 80 mill utenom Tikhonov) i slutten av 2013. Ettersom mulitklient er såpass usikkert, gjør det at bibliotekverdien blir usikre, og kursen vil da normalt sendes ned.  P/E ligger på 9,61, noe som igjen er i området rundt PGS og TGS. P/B derimot er på 0,61, noe som er lavere enn PGS og TGS. Dette er noe som gjenspeiler markedets usikkerhet på verdien av MC verdiene. En annen grunn til den lave P/B ratioen er at Polarcus ikke evner å tjene like mye på eiendelene som de andre selskapene. Oppsiden kan være stor, men da må selskapet vise at MC salget snur opp, og at utnyttelsen av assets går opp.

Om man er ute etter risiko og stor oppside innenfor seismikk, kan SeaBird være et godt valg. Selskapet har kanskje vært det seismikkselskapet som har hatt det tyngst i bransjen.  Selskapet er inne i en prosess med å bytte ut flåten fra 2D til 3D, og dette koster penger. Selskapet har kanskje vært sent ute med å gjøre dette, og satsingen på 2D har vist seg å straffe seg, noe en svært lav flåteutnyttele har vist. I januar annonserte de en 3D avtale med Acorn Geophysical på omlag 1500 kvadratkilometer i Guineabukten, noe som understreker at 3D teknologien vil bli viktig for selskapet fremover. Selskapet hentet 36 millioner kroner i en emisjon i desember, noe som var nødvendig for å holde likviditeten oppe. Risikoen er høy, noe som gjenspeiles i en P/B på 0,31. Selv om denne er klart lavest av seismikkselskapene, er det ikke nødvendigvis slik at SBX er det beste kjøpet, da det også kan fortelle oss at de ikke greier å utnytte eiendelene som nevnt tidligere. Det blir spennende å se om selskapet kan overleve denne kritiske fasen. Om man har tro på at seismikkesktorene bedres i 2014, kan SBX være selskapet med størst oppside, til gjengjeld får man en volatil aksje med høy risiko.

Er du ikke Nordnet-kunde? Bli kunde her.

Vil du vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.

Skriv en kommentar

avatar
Vil du teste Nordnet Beta? Registrer deg her:
Meld deg på

Merk at du må registrere samme e-post som du har registrert på nordnet.no under Min konto og Innstillinger.
Nordnets Investorbrev.
Nordnets månedlige investorbrev med statistikk, nyheter og tips.

Ønsker du å vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.
Hold meg oppdatert