Nordnetbloggen
Mads Johannesen

Hvordan øke profitten i aksjemarkedet ved å gjøre mindre!?


Ja, jeg er enig overskriften høres for godt ut til å være sant. Det er allikevel hvert å merke seg at de aller fleste av oss (inklusive meg selv) bruker for mye tid og ressurser på irrelevante hendelser i aksjemarkedet. I dette innlegget skal jeg fortelle deg hva jeg som investor prøver å luke ut, samt hva jeg heller bruker all min tid på i min investeringsprosess.

«Tid er penger» hører man, og dette har i alle fall historisk vært riktig i aksjemarkedet. Aksjekjøp er en «billett» til fremtiden, og har man tro på at verden skal gå fremover så har det lønt seg å være med på næringslivets kapitalbygging- aksjemarkedet. På en annen side kan sikkert hver og en kjenne seg igjen i at man gjerne leser x-antall artikler hver dag, alt i fra rapporter om at oljelagrene har falt til at det er krise i shipping-sektoren. All denne informasjonen gjør noe med deg som menneske, man blir glad, redd, bekymret eller overlykkelig, alt ettersom hvilke selskaper man er investert i. Jeg kan selv skrive under på at jeg satt med en noenlunde uggen følelse etter at Nordea kom med denne rapporten.

Følelser og psykologi er en kjent og sentral faktor i aksjemarkedet, og man kan fort gå fra å være depressiv til å bli en gryende optimist, alt ettersom hvordan kursene svinger i forhold til din investering. Dette kan være slitsomt til tider, og jeg er 110% sikker på at alle som enhver har følt på disse psykologiske faktorene fra tid til annen, det er en del av det å være menneske.

 

Så, kan man legge menneskelige følelser til side sier du?

Svaret på det er kort og godt nei, aksjemarkedet vil alltid være preget av psykologi, et godt eksempel på dette er bare å se på siste ukes fall på Oslo Børs. Frykt for renteheving i USA og det faktumet at September historisk har vært en dårlig børsmåned, kan være nok til at kursene korrigerer ned, det høres for dumt ut til å være sant, men igjen, vi er mennesker som styres av følelser- og de er ikke alltid logiske.
Så, hva kan man da som investor gjøre for å bli bedre på akkurat dette, takle sine følelser? Mitt svar på dette er å være selektiv i hva du tar inn av informasjon. I dette innlegget skal jeg fortelle dere hva jeg personlig ikke fokuserer på i min investerings prosess, og det har hjulpet meg til å bli flinkere til å ta rasjonelle valg til fordel for å selge alt med en gang ting stormer i media.

 

Råvarepriser

Vi som bor i Norge og leser Norsk media kan ikke unngå å få med oss hvor mange oppsigelser selskap x har foretatt de siste kvartalene, eller om oljeprisen har nådd bunnen. Jeg synes råvarer er interessant, men jeg har ikke kapasitet til å følge med på alt av variabler som har innvirkning på dette. Det er ikke uten grunn at DNB, Nordea og andre investeringsbanker har egne Oljeanalytikere og råvareanalytikere som bruker all sin tid på disse råvarene, det er ekstremt mye å følge med på. Når man i tillegg kan lese forskning på at over 60% av oljemarkedet er finansiell spekulasjon, så stiller jeg meg tvilende til hva jeg som en liten investor kan gjøre for å kunne «spå» denne prisen.

Mitt valg er derfor å bruke minst mulig tid på prisene, heller studere de selskapene som jeg mener har en finansiell soliditet som kan tåle disse svingningene i råvareprisen. Et god eksempel på hvor vanskelig oljemarkedet kan være å studere Det Norske Oljeselskap sin utvikling siste 6 måneder mot oljeprisen (som i og for seg er driveren, alt annet likt).

 

detnor-olje

Som vi ser av chartet er det ikke tvil om hva den rasjonelle investor hadde valgt å sette pengene sine på i etterpåklokskapens navn. Her er bare et eksempel på at man heller burde velge seg ut selskaper og studere disse nøye, enn å akkurat velge selskap/bransje ut i fra hvordan man tror oljeprisen vil gå. Vi ser her at i disse 6 månedene har oljeprisen økt med ca 15% (dagens pris), mens DETNOR har på sin side doblet sin verdi (100%). Det gir en mer-avkastning på 85% i favør DETNOR. Jeg sier det igjen, dette forteller meg at jeg heller må bruke tid på spesifikke selskaper og dets evne til å klare seg i sin spesifikke bransje. (Akkurat når det gjelder Det Norske og denne voldsomme utviklingen til tross for en svak oljepris, kan leses best her.

 

Kinesisk økonomi og nøkkeltall

Kina er en vekstdriver i verden. Det er også et lukket land, som ikke er veldig lett å forstå seg på både i form av kultur og finansielle rapporteringer. (Tro meg jeg har prøvd).

De siste årene har spesielt syklisk industri, inkludert shipping levd godt på Kinesisk velstandsutvikling. Det har vært et ekstremt tempo på utbygging av boliger, infrastruktur og konsumforbruk. Her har flere store selskaper i Vesten nytt godt av Kinesernes voldsomme vekst. Dette har som kjent avtatt, og det snakkes nå om å dreie Kinesisk økonomi over i en mer forbruksrelatert økonomi, enn å være en råvareimportør. Dette bringer med seg store ringvirkninger for råvareindustrien som opplever at deres største «kunde» ikke importerer like stort kvantum av olje, jernmalm, aluminium og kull som før.

Faktumet er også at Kina er, om ikke verdens største økonomi, en betydelig spiller for verdensøkonomien, da hører det med at man får høre om en del nøkkeltall. Vi hører støtt og stadig om lavere økonomisk vekst i Kina, dårlige PMI tall og en hel haug andre variabler som få andre enn eksperter egentlig vet hva vil si. Jeg har derfor kommet til den konklusjonen at jeg ikke kan bruke tid på dette i min investeringsprosess, enten så unngår jeg selskaper som har høy andel av business i Kina, eller så ser jeg at de takler utfordringene i de Asiatiske markedet, i kraft av sine kvartalstall. Ergo, at selskapet til tross for et utfordrende Kina, tjener gode penger. På den måten slipper man klumpen i halsen om PMI-indeksen kommer inn under 50 en måned. (For de som lurer på hva en PMI-Index er, kan man lese om dette her).

 

Valuta

Valuta er noe av det vanskeligste jeg vet. Det er nok flere med meg som synes dette. Her kan det være enorme svingninger hver eneste dag, uten at det er skjedd noe spesielt makroøkonomisk. Jeg har lært meg at dette er et «Nullsum-spill» ergo at for at den ene skal være sterk, må den andre være svak. Jeg har tidligere skrevet litt om teamet her. Jeg velger derfor å se det store bilde på valutaer og satser på at langsiktighet og at selskapene jeg har investert i, har en god track-record på å håndtere dette. På den måten slipper man bekymringer i det daglige som hvilken vei USD/NOK, EUR/USD skal ta, dette er store likvide markeder der det sitter profesjonelle hedgefond og andre og til daglig handler og arbitrerer- ergo du som liten investor har lite å stille opp med i kampen.

 

Politikk og reguleringer

Jeg synes politikk er svært interessant og følger mye med på dette, jeg synes det var så interessant at jeg tok et par tilleggs fag under min Bachelorgrad på området. Uansett min interesse, så kan jeg ikke bruke tid på å sette meg inn i alle mulige politiske risikoer når jeg investerer i selskaper. Reguleringer og nye lovforslag har en tendens til å skytes inn når man minst venter det, og kan selvfølgelig skape utfordringer for de spesifikke selskapene og bransjene det gjelder. Dog er min erfaring at dette er for kompleks å sette seg inn i før man skal investere i et selskap, og man må rett og slett finne seg i at det alltid vil være en (Geo)politisk risiko i enhver bransje som har livets rett, og studere selskaper som har et godt rustet management til å tåle eventuelle nye reguleringer eller krav.

 

Hvordan skal man da brukes sin tid mest mulig effektivt?

Som investor må man ha evne til å luke ut støy, og ikke minst skille vanlig markedsuro i fra store økonomiske kriser. Dette er ikke lett, og det er gjerne en kjensgjerning at man ikke ser en boble før den sprekker. Under viser jeg seks punkter som jeg selv bruker for å kartlegge et selskap som jeg tror vil prestere godt over tid.

 • Selskapsrapporter
  Kvartal og årsrapporter er kanskje det viktigste du som investor har for å orientere deg ovenfor et selskap. Her har man finansielle data som forteller noe om historikken til selskapet, hvordan de har prestert og hvordan ledelsen ser for seg verden frem i tid. Jeg anbefaler deg å bruke mye tid på dette, ledelsen kjenner også markedet selskapet opererer i godt, og man kan hente mye informasjon ut i fra hva ledelsen skriver om markedsstatus.
 • Drivere
  Hva som er driverne for et selskap eller bransje synes jeg er viktig. Er det for
  eksempel et helseselskap som driver med diabetes, kan det være smart å studere hvordan prognosene for denne sykdommen sannsynligvis kommer til å utvikle seg over tid. Dette vil være en viktig faktor for at ditt selskap skal øke salget og generere økt inntjening over tid.
 • Finansielle tall
  Jeg bruker mye tid på å regne på selskaper og studere deres utviking både i forhold til avkastning på kapitalen, men også hvordan de bruker sin kontantstrøm. Dette er viktig for deg som investor å vite da man i større grad forstår hva selskapet investerer i for å oppnå vekst og økt inntjening. Her ligger det også gode indikatorer på hvordan utbyttepolitikken vil se ut fremover, da kontantstrømmen viser hvordan selskapet allokerer sin kapital.
 • Sektorrapporter og bransjeinformasjon
  Jeg bruker mye tid å lese rapporter i fra bransjeorganisasjoner. Dette gjør jeg av den enkle grunn at jeg har mer tiltro til en som jobber med fisk hver dag, enn en som sitter og følger sektoren på avstand. Derav legger jeg mer vekt på hva for eksempel oppdretterne sier om laksemarkedet fremover, enn hva en analytiker sier. Bransjefolk har nisjekunnskap om sin spesifikke sektor, og har mange års erfaring på hva som er spesifikk for denne industrien, enn hva en analytiker har.
 • Trender
  Hva som er «på moten» i verden er alltid et godt utgangspunkt å studere. Jeg bruker mye tid på å orientere meg på trender, både innenfor sektorer,bransjer og rent makroøkonomisk. I denne artikkelen har jeg tatt for meg akkurat dette ved å profittere på makroøkonomiske trender, samt en artikkel der jeg ramser opp mitt «bibliotek» av selskaper som trender positivt slik verden ser ut nå.  Ved å være oppdatert på ulike trender i aksjemarkedet, vil du som investor ha en «edge» i forhold til markedet. Man vil da ha mulighet til å «ri bølgen» så lenge som denne varer, og som man har hørt utallige ganger før: en trend varer alltid lengre enn du tror.
 • Renter
  Jeg bruker ikke mye tid på renter, men jeg bruker akkurat så mye tid på det at jeg får med meg utvikling av de viktigste rentene i verden. Jeg mener dette er viktig å vite for deg som investerer i aksjer da rentemarkedet er en «konkurrent» til aksjer. Altså, ved en høyere rente kan man få mer avkastning på statsobligasjoner, som vil gjøre at mer kapital flyttes over til nettopp dette. Derav bruker jeg som investor noe tid på å studere denne utviklingen.

 

Hva kan man da konkludere med?

Gjennom årenes løp som aktiv deltaker i aksjemarkedet har jeg lært meg å «se gjennom» en del markedsstøy og heller fokusere på at jeg velger selskaper som jeg mener har potensiale over tid til å generere inntjening. Jeg blir fortsatt grepet av psykologien, men jeg prøver til stadighet med de teknikkene jeg har ramset opp over, å bli bedre til å sile unna en del informasjon som er uvesentlig for de selskapene jeg er investert i.

Moralen her er vel egentlig at jeg råder DEG som investor til å være selektiv i hva du bruker tid på i ens investeringsprosess. Jeg har tidligere skrevet litt om hvordan du som investor kan søke etter informasjon for de aktuelle selskapene du liker/kunne tenkt deg å investere i her.

Klarer du dette, og finner selskaper som har en solid finansiell performance over tid kombinert med langsiktighet vil du gjennom årenes løp tjene gode penger i aksjemarkedet.

 

«Everybody gets so much information all day long that they lose their common sense» — Gertrude Stein

 


Disclaimer:
Mine innlegg skal på ingen måte tolkes som kjøps- eller salgsanbefalinger, men snarere som å gi leseren en innsikt og kunnskap i om sparing og investeringer

 

Følg meg gjerne på Shareville: Madsjohan eller Twitter: mads_joe

 

Linkedin

 

Du kan også abonnere på mine innlegg her

 

Er du ikke Nordnet-kunde? Bli kunde her.

Skriv en kommentar

2 Kommentarer på "Hvordan øke profitten i aksjemarkedet ved å gjøre mindre!?"

avatar
Sorter etter:   nyeste | eldste | mest stemmer
jakob vilkensen
Gjest
Veldig bra artikkel! Selv er jeg forholdsvis fersk som aktør i finansmarkedet og har ikke utdanning innen området, men har inntrykk av at mye kvalitativ analyse og beslutningsprosesser kan kategoriseres hovedsaklig i enten en top-down-makro-tilnærming, eller bottom-up-tilnærming (W.Buffet), og/eller iblandet en mer/mindre komponent av teknisk analyse, evt kun som timing-verktøy. Selv om det er umulig for både meg og folk flest å følge med på all informasjonsmengden som flyter fra dag til dag har jeg i stadig større grad fått sans for tanken om å kombinere bottom-up-tankengangen (ROC,P/E,cashflow,gjeld, competetive advantage, osv.) med å ha et standpunkt i det grove makro-bildet.… Les mer »
wpDiscuz
Vil du teste Nordnet Beta? Registrer deg her:
Meld deg på

Merk at du må registrere samme e-post som du har registrert på nordnet.no under Min konto og Innstillinger.