Nordnetbloggen

Hvorfor jeg liker Kopparbergs Bryggeri, men allikevel ikke eier aksjen

To selskaper jeg liker veldig godt kom med resultater for 4. kvartal i dag, nemlig Medistim og Kopparbergs Bryggeri. Jeg eier ikke aksjer i noen av selskapene. Begge steg etter resultatfremleggelsene og la frem solide tall. Medistim steg 1,79 %. Kopparbergs steg 11 % og står nå i underkant av 100 kroner.

Medistim vil jeg antakeligvis nevne ved en senere anledning, men jeg skal kort oppsummere selskapet her. Jeg mener det er blant de beste selskapene på Oslo Børs, med 10 års vekst i omsetning og utbytte. De har levert positiv inntjening i 10 år. Svært få norske selskaper kan vise til lignende utvikling. De har høye marginer, med en driftsmargin på rnesten 75 % og rundt 12, 5 % i nettomargin.  De har hatt voksende EBITDA. Selskapet er rett og slett en solid cashproduserende maskin. De leverer medisinsk utstyr i verdensklasse, ved å tilby overvåkningssystemer ved hjerteoperasjoner. De har også hele verden som markedsplass og deres systemer er i ferd med  å bli standardbehandling ved flere typer hjerteoperasjoner.  Jeg vil komme tilbake til Medistim ved en senere anledning. Resten av innlegget vil handle om en annen favoritt, Kopparbergs Bryggeri.

Jeg debuterte på nordnetbloggen med en analyse av Kopparbergs. Det er kanskje det selskapet jeg liker best av de jeg følger nøye og har kikket på selv. Jeg har fulgt selskapet i 1 år og begynte å se på selskapet da kursen lå rundt 67-70 kroner. Jeg publiserte analysen da aksjekursen lå rundt 80 kroner. Etter framleggelsen av resultatet for fjerde kvartal steg kursen til rundt 100 kroner, tilsvarende ca. 11 %. Det er i slike tilfeller man må kontrollere sine egne følelser som investor og ikke forhaste seg med å kjøpe seg inn. Det gjelder å holde på sine prinsipper, men jeg skjuler ikke min begeistring for selskapet. Under kommer momenter jeg liker ved Kopparbergs.

Årsakene til at jeg liker selskapet er følgende:

  • En interessant merkevare ved at de har verdens mest solgte pærecider. Jeg mener faktisk at Kopparbergs kan ha en vollgrav, ved at de er den originale, søte pærecideren. De vokser internasjonalt. Når de lanserer produktene sine i nye land, så markedsfører de først pærecideren for å «lære» konsumentene å drikke cider. Etter hvert som konsumentene lærer seg å drikke cider, så ekspanderer de ved å introdusere flere smaker. På denne måten tar de markedsandeler. De kan selge seg på at de er den originale, svenske pærecideren.

 

  • Selskapet har en jevn og fin vekst. Bare se på omsetningen, som har vokst fra 1,1 mrd i 2010 til 1,8 mrd i 2014. EBITDA har doblet seg på 5 år, fra 110 millioner til 240 millioner. EBITDA vokser dermed raskere enn salget. Dette kan styrke ideen om at de har en vollgrav rundt virksomheten og at Kopparbergs faktisk har prisingsmakt overfor sine kunder. Inntekt før skatt har vokst fra rundt 60 millioner i 2010 til rundt 195 millioner for 2014. Dette er imponerende. Videre har nettomarginen ekspandert fra rundt 4 % til 7 %. Dette forteller at Kopparbergs jobber med marginene. Dette har de selv uttalt og de satser på de mest lønnsomme produktene. Jeg mener dette vitner om god ledelsesstyring og kapitalallokering.

 

  • Betaler utbytte samtidig som de investerer i virksomheten. Dette gjør hele bildet enda mer imponerende, da de har økt utbyttet fra 0,80 kroner per aksje i 2010 til 2,40 kroner per aksje for 2014. Dette samtidig som de har store kapitalutgifter i forbindelse med ekspansjon av virksomheten. Samtidig produserer de fri kontantstrøm, noe som er imponerende for en ekspanderende virksomhet. Solid.

 

  •  Jeg har vært opptatt av forbedrede marginer, da dette er nødvendig for at en større del av inntekten skal tilfalle deg som aksjonær. Marginene til Kopparbergs har ekspandert, og nettomarginen er nå i underkant av 7 %. Jeg skal helst ha denne i overkant av 10 % før jeg blir fornøyd, men selskapet er i vekst. De har vist at et fokus på de mest lønnsomme produktene har vært lønnsomt. Jeg tror derfor at det er stor sannsynlighet for at marginene vil forbedres også i fremtiden.

På tross av dette eier jeg ikke selskapet…

Når du leser alle disse positive tingene, så tenker du sikkert hvorfor jeg ikke kjøper aksjer i selskapet. Først og fremst så går det på pris. Jeg har noen retningslinjer, som 10x inntekt før skatt, 8x EBITDA eller 15x fri kontantstrøm. Jeg liker ikke betale for mye og vil helst ha en sikkerhetsmargin. Kopparbergs handler nå til rett i overkant av 8x EBITDA, men 10x inntekt før skatt er kanskje et mer solid prinsipp.De handles til 12,5x inntekt før skatt og en P/E på 16,7. Det begynner å ligne en pris jeg kan forsvare, men skyldes i stor grad det gode resultatet for 2014. Jeg liker også lengre tidsserier, enn å basere meg på ett solid regnskapsår. Samtidig er det en jevn og fin utvikling i selskapet, som tilsier at det er en trend. Det er derfor ikke umulig at Kopparbergs leverer enda bedre resultater neste år. Så da sitter jeg der, på sidelinjen, og ser at aksjekursen når nye høyder. Det som gjør det vanskelig for en som er verdiorientert å kjøpe Kopparbergs, er veksten. Jeg synes det er vanskelig å beregne vekst. Hvor mye kan selskapet faktisk vokse i fremtiden? Det er en utrolig vanskelig faktor å beregne, og jo høyere pris du betaler for et selskap, jo viktigere blir vekst som verdidriver. Jeg liker ikke at vekst skal sørge for at investeringen skal kaste av seg. Rett og slett fordi det er usikkert. Men får jeg en fornuftig pris for et selskap som Kopparbergs, så kan det være en fantastisk investering. Fordi du får både verdi, kvalitet og vekst. Kan veksten opprettholdes, så kan det regnes hjem i dag, men jeg liker en pris jeg kan være komfortabel med.

Videre så er søtlig cider som produkt relativt nytt. Det har ikke den samme historien som øl. Derfor er det ikke den samme forutsigbarheten i cider som det er i øl. Vil cider være her om 10 år? Mest sannsynlig. Samtidig kan det være et blaff – man vet aldri. Jeg liker at produkter har en lengre historie, men for min del er dette en mindre innvending mot å investere i Kopparbergs. Den viktigste innvendingen er verdi. Den søtlige cideren som Kopparbergs produserer har en kort historie, men jeg tror produktet er levedyktig. Og jeg tror Kopparbergs kan lede an, på grunn av ledelsen. Peter Bronsmann virker særdeles fornuftig og la om strategien til selskapet for noen år siden. Han er også en sterk eier. Og er det noe du vil ha som investor, så er det en ledelse som tenker som en investor og som allokerer kapital deretter. Du vil ha en som maksimerer value per share. Det er den viktigste oppgaven til en CEO i mine øyne. Jeg mener Bronsmann leverer på dette punktet.

På tross av dette sitter jeg her fortsatt uten aksjer. Fordi jeg ikke helt kan slå meg til ro med å betale den prisen, fordi til den prisen, blir en vekst en litt for viktig verdidriver. Så langt har det vist seg å være lite lurt. Samtidig er jeg fullt investert i andre aksjer, som jeg er fornøyd med. Jeg må derfor selge et selskap for å gjøre en investering i Kopparbergs og det har jeg heller ikke lyst til. Dette illustrerer den viktigste delen av det å være investor – tålmodighet. For hver Kopparberg jeg finner, er det mange uinteressante selskaper. Man ser på mange ideer, men velger kun noen få. Tålmodighet er derfor en viktig del av det å være en langsiktig, kjøp- og holdinvestor. Og skal man holde et selskap i 5 år, så skal du være sikker på den investeringen du gjør. Det skal klaffe. Du skal være trygg og sove om natta. Jeg liker selskapet svært godt, men vet ikke om jeg kommer til å kjøpe det, på grunn av pris. Og pris er for meg en viktig del av det å gjøre en fornuftig investering. Kommer prisen ned, så kan det hende jeg slår til. Og da vil jeg skrive om det her. Det er derfor man har prinsipper, for å unngå at man lar følelsene tar overhånd og at man betaler for mye. Noen ganger kan det gjøre at man går glipp av noen muligheter, men i det lange løp er det nødvendig for å drive med fornuftige investeringer. Faller Kopparbergs noe tilbake og jeg har kontanter tilgjengelig, så kan det hende jeg slår til. Vi får vente å se, jeg håper på en kraftig korreksjon i aksjekursen.

 

Robin Øvrebø
Robin Øvrebø
Langsiktig, verdiorientert investor

Er du ikke Nordnet-kunde? Bli kunde her.

Vil du vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.

Skriv en kommentar

avatar
Vil du teste Nordnet Beta? Registrer deg her:
Meld deg på

Merk at du må registrere samme e-post som du har registrert på nordnet.no under Min konto og Innstillinger.
Nordnets Investorbrev.
Nordnets månedlige investorbrev med statistikk, nyheter og tips.

Ønsker du å vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.
Hold meg oppdatert