Nordnetbloggen
Mads Johannesen

Hvorfor utbytteaksjer er en god strategi

Hvorfor utbytteaksjer er en god strategi: Du har sikkert hørt om det til det kjedsommelige, cocktailen med lav rente og høyere inflasjon gjør at sårt oppsparte midler på høyrentekonto, blir stadig mindre og mindre hvert grunnet de lave rentene. Ser man bort i fra boligmarkedet, så har man som investor intet annet valg enn å gå i aksjemarkedet for å oppnå avkastning over inflasjon.

Jeg karakteriserer meg selv som en trend-investor. Dette vil i korthet si at jeg er interessert i selskaper som er inne i en form for trend, dette kan være makro, selskap eller mer kortsiktige tekniske trender. Denne strategien har jeg valgt da den tiltaler meg som investor. Det å se sammenhenger er her sentralt og kan hjelpe DEG som investor å velge aksjer som gir deg vind i seilene.

Men dette var min strategi, det finnes en hel haug av strategier som investor, og den ene er verken bedre eller dårligere enn den andre. Value-investing, teknisk analyse, trend og utbyttestrategier er noe de aller fleste kan kjenne seg igjen i. Jeg vil i dette innlegget trekke frem utbyttestrategien, som jeg vet mange er interessert i.

Fokuset på utbytteaksjer er ikke uberettiget, for tallenes tale er klare, store stabile selskaper som betaler utbytte har gitt en meravkastning i området 2-4% mer enn indeks de siste 15 årene. Akkurat dette med ”store stabile selskaper” er her sentralt. Grunnen til selskaper som for eksempel Orkla betaler utbytte er nettopp det at selskapet har begrenset med vekstpotensial.

Hva gjør man da for å virke attraktiv for investorer? – Jo, du betaler et jevnt og stabilt utbytte, slik at investorer kan forvente seg en avkastning på sin egenkapital lik selskapets kapitalbygging(ROE). Viktigheten av å velge store selskaper som driver innenfor en relativt u-syklisk bransje er veldig sentralt i denne 4 år gamle artikkelen som du kan lese her. Her trekker Petter Hermanrud frem sine utbyttefavoritter på Oslo Børs; Statoil, Telenor, Aker, Gjensidige, DNB, ABG, Atea, Ekornes, Prosafe, Veidekke og SR-Bank. Med unntak av Prosafe dels SR-Bank og Statoil (som låner penger til utbytte) så betaler disse selskapene per i dag gode og til og med økende utbytter fortsatt.

 

Hvordan har de klart dette, når mange tidligere store selskaper har kuttet sine utbytter?

Jo, det er nettopp fordi disse selskapene er blitt så store og dominerende aktører innenfor sine sektorer, at de er bærekraftige og har en fri kontantstrøm som tillater de å disponere sine midler til å betale utbytte. Bærekraftighet er også et særs viktig begrep når det kommer til å velge utbytte-aksjer.

Jeg skal ta et eksempel innenfor shipping:

Avance Gas er et LPG rederi som lever av å frakte LPG (liquid petrolium gas) fra enten Midtøsten eller den Amerikanske gulfen, til destinasjoner i Europa, Sør-Amerika, India og eller Asia. Shipping- businessen er som alt annet økonomisk system her i verden styrt av tilbud og etterspørsel. Måten man kan måle denne på er gjennom fraktrater.

Fraktrater er rett og slett hvilken pris hvert skip får for å frakte LPG fra A-til-B. Dette styres i hovedsak av etterspørselen etter LPG, men også etter hvor mange båter som finnes til en hver tid. Antar man at etterspørselen til en hver tid er der, vil markedet finne en balanse og likevektspris. Problemet i shipping er bare at Rederne har en tendens til å kontrahere veldig mye tonnasje(Skip) om man skulle oppleve økende etterspørsel etter deres skip.

Dette vil etter hvert da føre til at det blir for mange skip ute på havet, og- Ja du gjettet riktig, prisene faller. Akkurat som en drosjekø i London, er det veldig mange drosjer og lite mennesker, kan du som forbruker gå til hver drosje og få stadig lavere pris. Slik er det også i shipping. Dette fører til at rederne vil få en stadig lavere pris og til slutt tape penger i lange perioder. Hva vil da skje med utbyttet til selskapet? Jo, dette vil mest sannsynlig kuttes, da selskapet før eller siden vil komme i likviditetsproblemer. For øvrig gjelder dette all syklisk industri; olje, gass, shipping til og med laks . Derfor mener jeg det er viktig at man som utbytte-investor er påpasselig med sine valg av selskaper og bransjer man investerer i.

Hvilke utbytteaksjer skal man da investere i?

Dette er et mer utfordrende spørsmål, men bransjer som har vist seg over tid å ha stabil inntjening og god utbyttehistorikk er:

 1. Konsumselskaper:

  Orkla, Johnson and Johnson, Ekornes og XXL. Fellesnevneren med disse aksjene er at etterspørselen etter deres tjenester er relativt stabil. Mennesket må fortsatt ha mat, klær, og renholds-artikler selv om verdensøkonomien skulle gå inn i resesjon.

 2. IT, og Telecom:

  Selskaper som kan nevnes innenfor denne sektoren er: Telenor, Atea, AT&T, Apple og Samsung. Grunnen til at jeg nevner denne sektoren som relativt stabil er rett og slett det konstante behovet befolkningen har for ”bits and bites”. Vi lever i dag i en verden der man uten tilgang på internett, telefon og annen digital kommunikasjon er utenkelig, og verken som bedrift eller privatperson, kan klare oss uten. Spesielt innen telecom er det også store inngangsbarrierer og ”vollgraver” i form av telenett. Selskaper som Telenor og AT&T har tilnærmet oligopol på telenettene i sine markeder som gjør det vanskelig for konkurrenter å etablere seg uten å merke sterk konkurranse fra allerede dominerende aktører. Dette er positivt for deg som aksjonær, og gjør at selskapene har gode kontantstrømmer og mulighet til å betale stabilt gode utbytter år etter år.

 3. Forsikring og finans:

  Her kan man nevne Gjensidige, Norske Sparebanker, Prudential, JP-Morgan og ABG-Sundal Collier. Forsikringsbransjen er en veldig fin bransje å studere om man er utbytte-investor. Hvorfor? Jo, fordi vi alle er nødt til å ha forsikring på et å annet vis. Skadeforsikring, reiseforsikring, uføre-forsikring innbo-forsikring- you name it. Vi har alle en form for forsikring, da det ligger i menneskets natur å øke sin trygghet, som man gjør ved nettopp å forsikre seg. Forsikringsbransjen er historisk preget av gode marginer og et stadig voksende marked. Store dominerende aktører som Gjensidige (i Norge) og Prudential (i Amerika) har også gjennom flere årtier opparbeidet seg et merkenavn som er vanskelig å konkurrere mot. Sparebanker har også en historikk med god inntjening (og utbytter) nettopp fordi de har et solid merkenavn og ”rykte” lokalt. Kombinasjonen med at flere banker også tilbyr forsikring forsterker Bankenes evne til å tilby en komplett bank og forsikringsplattform for kunden, som gjør det lettere for deg som forbruker å velge å bli kunde.

 4. Eiendom:

  Både boligbyggere og selskaper som driver med eiendom er gode aksjer å ha i en utbytteportefølje. På børsene i Amerika snakkes det om ”The Real Estate Investment Trust” populært kalt ”REIT´s  som er en viktig del av S&P500 indeksen. Her finner man flere store selskaper som blant annet driver med utleie av næringsbygg, skoler og sykehus. Dette er gjerne firma som inngår en stor andel langsiktige kontrakter med trygge motparter (typisk Staten) og dette sikrer en lang og god kontantstrøm som gjør DEG som investor trygg på at man vil få utbetalt utbytter i mange år fremover. Et selskap som EPR Properties har spesialisert seg på utleie av eiendommer som krever spesiell industriell kunnskap. De har over 280 forskjellige eiendommer som de leier ut til stabile motparter. Dette gir selskapet en veldig god kontantstrøm og muliggjør utbetalinger av månedlige utbytter. Innenfor eiendoms-sektoren har man flere selskaper både REIT´s i USA og i Norden som betaler gode og stabile utbytter. Pengepodden hadde også Odin Eiendom på besøk denne uken, der snakker de litt om de nordiske eiendoms-selskapene som man kan investere i.

 

Jeg har skrevet om tre Norske eiendomsselskaper som betaler gode utbytter her.

 

Avslutningsvis, hvordan kan man bli en suksessfull utbytte-investor?

Utbytteaksjer vil i dagens økonomiske klima, med lave renter og avkastning på obligasjoner, prises høyere enn sitt historiske snitt. Dette kommer rett og slett av at flere investorer er villige til å «prise opp» selskaper som har en direkteavkastning på 2-5%, da disse selskapene er den eneste måten en kan oppnå avkastning over inflasjonen. Fordelen med disse store selskapene er at de historisk har gitt, og vil med høy statistisk sannsynlighet gi god avkastning i årene som kommer også.

Bruker du litt tid og ressurser på å finne store stabile selskaper med god kontantstrøm i relativt stabile sektorer, kan din reise som utbytte-investor bli meget lønnsom med tiden. Nøkkelen her er og smøre seg med tålmodighet og reinvestere utbyttene.

Utbytte-strategien er også en god strategi for å minimere risko under korreksjoner i aksjemarkedet, da man ser en tendens til at investorer flykter til en «trygg havn» når markeds-uroen er på sitt klimaks.

Moralen må i alle fall være at DU som investor kan akkumulere god avkastning over tid ved å velge gode og stabile selskaper innenfor relativt u-sykliske sektorer med et stabilt marked.

God Investering!

 

Disclaimer: Mine innlegg skal på ingen måte tolkes som kjøps- eller salgs-anbefalinger, men snarere som å gi leseren en innsikt og kunnskap i om sparing og investeringer.

Følg meg gjerne på Twittermads_joe eller Sharevillemadsjohan 

Linkedin

Er du ikke Nordnet-kunde? Bli kunde her.

Skriv en kommentar

2 Kommentarer på "Hvorfor utbytteaksjer er en god strategi"

avatar
Sorter etter:   nyeste | eldste | mest stemmer
Kigen
Gjest
Flott at du skriver om dette temaet. «Utbytteaksjer for langsiktig sparing» er den nest-største gruppa på Shareville. Men mange av oss føler ikke at dette gjenspeiler seg i tema som blir tatt opp i Markedspuls og Pengepodden. Vi er derfor blitt et «parallell-samfunn» på SV. Mens mye av fokuset er kortsiktighet og trading, holder vi på med vårt. Vår strategi krever langsiktighet og tålmodighet. Men det er ikke så spennende for mange. De ønsker action, med dertil større sjanse for tap. Ellers er jeg litt usikker på om jeg ville ha valgt Apple og Samsung som mine langsiktige investeringer. Utviklingen… Les mer »
Vil du teste Nordnet Beta? Registrer deg her:
Meld deg på

Merk at du må registrere samme e-post som du har registrert på nordnet.no under Min konto og Innstillinger.