Nordnetbloggen
Bjørn Erik Sættem
Spareøkonom

Innstramming gjør sparing i IPS mindre attraktivt

Myndighetene har nylig vedtatt at IPS-penger må sikres mot verditap i utbetalingsperioden. Kundene kan altså ikke velge fond selv etter de fyller 67 år. Dette gir en garantert, men lav, avkastning i utbetalingsperioden, noe jeg mener kundene ikke er tjent med.  

Oppdatering pr 14.03.18: Finanstilsynet har ifølge E24 bekreftet det jeg antydet nederst i bloggen: At denne innstrammingen kun gjelder livselskap som tilbyr IPS, og ikke banker eller fondsselskap. Nordnet vil tilby IPS gjennom Nordnet Bank, og kunder kan dermed ha aksjefond, kombinasjonsfond og rentefond i IPSen også etter fylte 67 år. 

Nordnet har nylig kommunisert at vi skal satse på pensjonsmarkedet. Denne måneden startet vi med å tilby pensjonskapitalbevis. I løpet av våren vil vi tilby IPS – individuell pensjonssparing. Her har det kommet en lite heldig endring i regelverket, som dette blogginnlegget handler om.

Tanken fra Finanstilsynet er god: Personer som sparer i IPS skal være trygg på at de ikke tar for stor risiko med pensjonssparingen i utbetalingsperioden. Kommer det et kraftig børsfall skal ikke pensjonsutbetalingene reduseres dramatisk.

Problemet er at en garanti mot negativ avkastning er en garanti for lav avkastning – og det er ikke kundene tjent med. Denne innstrammingen gjør IPS-produktet litt mindre attraktivt, siden det reduserer forventet avkastning i utbetalingsperioden.

PS: Jeg mener fremdeles IPS er førstevalget når man skal spare til pensjon siden skattefordelene er betydelige, men denne innstrammingen gjør utvilsomt produktet litt mindre lønnsomt enn det var.

Lang utbetalingsperiode reduserer risiko

IPS-pengene kan tidligst tas ut når du fyller 62 år, og må vare til du er 80 år (såfremt du har en viss saldo). Det innebærer at du har en lang sparehorisont på en stor andel av pensjonen din når du starter utbetalingene. Lang horisont tilsier en relativt høy aksjeandel.

Den lange utbetalingsperioden sikrer at du ikke timer feil og tar ut alle IPS-pengene rett etter aksjemarkedet har tatt et svalestup.

Eksempel: Starter du utbetalingene når du fyller 67 år, kan du ta ut 1/13-del av saldoen det første året. Har du plassert alle IPS-pengene i aksjefond, og du er maks uheldig og aksjemarkedene faller med 50 prosent dette året, har du fremdeles 12/13-deler igjen av IPS-pengene dine i aksjefond. Etter finanskrisen tok det 4–5 år til verdens aksjemarkeder var tilbake på toppnoteringene før finanskrisen. Allerede ett år etter bunnen vinteren 2009 hadde aksjemarkedene tatt igjen halvparten av fallet. Med en tvungen uttaksperiode på 13 til 18 års unngår du med andre ord timingrisikoen. Det er altså ikke nødvendig at Finanstilsynet tvinger alle IPS-kundene over i en garantert portefølje (med lav avkastning) når de fyller 67 år.

Husk på at det er den dagen du går av med pensjon at sparesaldoen er på topp, og at det er de første årene som pensjonist du vil få størst uttelling for å høste risikopremier i aksjemarkedet.

Et annet poeng, som mange glemmer, er at 70-80 prosent av gjennomsnittsnordmannens pensjonsutbetalinger kommer fra folketrygden, og dette kan sees på som statsobligasjoner. Selv om du har 100 prosent aksjeandel i din jobbpensjon, IPS og øvrig privat sparing, har du fremdeles en aksjeandel på godt under 50 prosent i din totale pensjonsportefølje!

Heldigvis gjelder denne innstrammingen kun IPSen, og ikke innskuddspensjon og pensjonskapitalbevis. Det viser at Finanstilsynet ikke har kundenes beste i tankene, men at det er tolkningen av IPS-lovverket som er førende. I innskuddspensjon og pensjonskapitalbevis kan kundene fortsatt bestemme risiko og fondssammensetning selv – uansett alder.

Jeg kan akseptere at kundene automatisk blir flyttet over i en garantiløsning ved fylte 67 år, men da bør de få muligheten til å flytte IPS-pengene over til kombinasjonsfond eller aksjefond om de ønsker en høyere risiko, høyere forventet avkastning og en høyere forventet pensjon.

PS: Nordnet tilbyr pr i dag ikke IPS ,men vi vil gjøre det i løpet av denne våren. Vi planlegger å tilby IPS via Nordnet Bank, og ikke Nordnet Livsforsikring. Vi tolker det slik at denne innstrammingen kun gjelder livselskap, og ikke banker eller fondsselskap.

Se også mitt forrige blogginnlegg: Slik får du pensjonspengene dine til å vokse

Er du ikke Nordnet-kunde? Bli kunde her.

Vil du vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.

12
Skriv en kommentar

avatar
nyeste eldste mest stemmer
Svein Olav Antonsen
Gjest
Svein Olav Antonsen

Tolker jeg ditt siste PS dithen at så lenge det er Nordnet Bank som tilbyr IPS så er dere ikke berørt av innstrammingen, dvs. at hvis man oppretter IPS i Nordnet bank så kan man velge fondsprodukter fritt også i utbetalingsperioden?

Andreas H
Gjest
Andreas H

Bra spørsmål. Og dersom svaret er ja; Kan man da flytte en IPS-konto fra et livselskap til en bank?

Svein Olav
Gjest
Svein Olav

Det vil jeg tro. Har hørt at man skal kunne bytte tilbyder underveis. Selv startet jeg IPS hos DNB i fjor siden Nordnet ikke var i gang, og så lenge DNB tilbyr de tre fondene jeg sparer i så ser jeg ikke noe vits i å flytte, og DNB er jo en bank så da regner jeg med at heller ikke de er omfattet av den begrensningen som denne artikkelen handler om.

Mikkel Tronsrud
Gjest
Mikkel Tronsrud

Hei, Bjørn Erik! Spennende og bra med ny spareøkonom i Nordnet Norge 🙂 Lykke til i ny jobb! Jeg synes det er en god og interessant betraktning at man normalt skal være pensjonist i mange år og at det kan ha betydning for hvor stor aksje-eksponering man bør ha. Går man av ved fylte 67 år og dør når man er 87, så er man pensjonist i 20 år. Det er en ganske lang børshorisont og dermed er det naturligvis interessant å vurdere aksjer også etter at pensjonstilværelsen starter, slik at man kan ta del i børsens normalt gode avkastning… Les mer »

Vidar
Gjest
Vidar

Bare en tanke: Vil man kunne unngå dette om man ikke sparer veldig mye i IPS og sørger for å spre det over alle tilbydere slik at saldoen på hver enkelt konto ved start av uttak er såpass lav at utbetalingstiden blir kortet ned? -Eller vil disse regnes sammen?Nå er det jo bare 12 tilbydere, også kommer vel dere og Netfonds og kanskje noen andre, så man får jo ikke spart så mye på denne måten… 😀 -Blir også en vanskelig øvelse når man må anslå både forventet avkastning og utvikling i Grunnbeløpet. Jeg er uansett mer redd for å… Les mer »

Vil du teste Nordnet Beta? Registrer deg her:
Meld deg på

Merk at du må registrere samme e-post som du har registrert på nordnet.no under Min konto og Innstillinger.