Nordnetbloggen
Richard Paulsen
Gründer/Skribent

Intervju med Philippe Sissener i Arctic Fund Management

Jeg har tatt en prat med porteføljeforvalter Philippe Sissener i Arctic Fund Management sitt rente og obligasjonsfond. Han har svarer på renteutviklignen i Norge og USA, hvilke alternativer man har som investor og hvordan fondene i Arctic Fund Management er posisjonert.

 

Først litt om AFM
Arctic Fund Management tilbyr åtte forskjellige fond for investorer i alle størrelser og med ulike risikoprofiler. Med omfattende erfaring innen forvaltning og utmerket track record, skapes merverdi for kunder innenfor både aksje- og renteprodukter. Investeringsgruppen ledes av investeringsdirektør Albert Collett og består av femten personer fordelt på kontorer i Stockholm og Oslo.  Les mer om Arctic-fondene på www.arctic.com/afm

Kommer norske renter til å stige sammen med de amerikanske?

– Vi observerte at norske og amerikanske renter fulgte hverandre tett gjennom hele 2016, både hva gjaldt 2, 5 og 10 års swap-renter. Etter det amerikanske presidentvalget steg rentene i begge landene kraftig, men de amerikanske rykket enda høyere opp enn de norske. Vi forventer at denne trenden forsetter på kort- til mellomlang sikt inn i 2017.

– På lengre sikt er det heller spesifikke norske faktorer rundt inflasjon, arbeidsledighet, osv. som burde spille inn på renten her hjemme. Samtidig henger alt sammen i en global verden og Norges Bank følger nok nøye med på hva som skjer der ute. Allikevel må det nevnes at amerikanerne nå legger til grunn hele tre rentehevinger i løpet av 2017 mens Norges Bank nøyet seg med å heve rentebanen marginalt ved forrige møte.

 

Hva skjer i obligasjonsmarkedet ved høyere renter?

– Når rentene stiger skal man holde seg unna lange obligasjoner med fast rente. Da rentene steg raskt, fra begynnelsen av november til midten av desember i fjor, så vi blant annet at kursen på et av Microsoft sine obligasjonslån med 3.6 prosent fastrente falt med rundt ni prosentpoeng. Det er to og et halvt år med renter som gikk tapt i løpet av bare seks uker! Papiret er i tillegg ustedt av ett av de ytterst få selskapene i verden som fortsatt kan titulere seg med toppratingen AAA… Derfor burde investorene velge fond med kort durasjon og flytende renter hvor den absolutte avkastningen øker i takt med rentene.

– Denne strategien gir også mye lavere volatilitet når rentene svinger. Alle våre rentefond, fra Investment Grade til High Return, går inn i det nye året med kort durasjon og vi vil holde den der inntil videre.

 

 

Hva tror du om risikoappetitten til investorene i 2017?

– Etter presidentvalget i USA har det vært en voldsom «risk on» i både aksje- og renteverden. Det er helt klart forventinger om at Trumps politikk kommer til å føre til inflasjon, noe som har vært med på å drive både aksjer og renter oppover samtidig som spreadene har kommet inn. Den europeiske høyrenteindeksen, Itraxx Crossover, er inn over 70 basispunkter til 280bp siden midten av november. Allikevel skal man ikke glemme at 2017 kan by på overraskelser i forbindelse med valg både i Nederland, Tyskland og Frankrike, som kan sette ytterligere spørsmålstegn ved den Europeiske Unions form og farge.  Trump flytter inn i det hvite hus den 20. januar og det blir spennende å se hvilken politikk han faktisk kommer til å føre og da spesielt med tanke på global handel og forholdet til  andre stormakter som Russland og Kina. Vi har også stadig til gode å se effekten av britenes utmeldelse av EU. Forhåpentligvis får vi mer klarhet rundt dette i året som kommer.

– Alle disse faktorene kan slå ulikt ut og vi mener derfor at folk med lengre sparehorisont burde holde en grei vekt mellom obligasjoner og aksjer. For de som vil ta litt mer risiko i en vanskelig bransje, kan vi anbefale fondet Arctic Aurora Lifescience. Helsesektoren var en av de få som falt i 2016 og her har vi et bra team som har levert solid meravkastning siden oppstart.

 

Richard Paulsen
Gründer/Skribent

Er du ikke Nordnet-kunde? Bli kunde her.

Skriv en kommentar

Vær den første som kommenterer

avatar
Vil du teste Nordnet Beta? Registrer deg her:
Meld deg på

Merk at du må registrere samme e-post som du har registrert på nordnet.no under Min konto og Innstillinger.