Nordnetbloggen

Investeringer med sambarytme

Latinamerika i fokus

De nærmeste ukene kommer hele verden til å rette blikket mot Latinamerika og spesielt Brasil. Landet arrangerer nå fotball-VM, og i 2016 skal OL-ilden lyse over Rio de Janeiro. Dette medfører store investeringer, og økende internasjonal interesse for landene og regionen. Men hvordan investerer man lettest i Latinamerika, og er det riktig å gjøre det nå? (Se også ukens videoblog Markedspuls – Latinamerika Spesial)

Kjappe fakta om regionen

Latinamerika som region er større enn kontinentet Sør-Amerika da også Mellom-Amerika med Mexico inkluderes i denne kulturgeografiske samling av land med spansk eller portugisisk som hovedspråk. Brasil er det største landet og har størst befolkning med sine 194 millioner innbyggere. Deretter følger Mexico med 109 millioner, Colombia (44 mill), Argentina (40 mill) og Peru med 29 millioner osv.

Hvordan har aksjemarkedene utviklet seg?

Det er store kontraster mellom landene i Latinamerika, noe vi også ser på deres børser. En del av forklaringen er å finne i politisk ustabilitet og de omfattende konsekvenser dette kan ha for markedene. Å bare se på avkastningstallene i lokal valuta for hver enkelt børs gir derfor liten mening da store svingninger i valutakurser og inflasjon skyggelegger reell avkastning. Det siste eksempelet er Argentina som etter problemer for noen måneder siden har sett Argentinske Peso falle ca 50% i verdi mot Norske Kroner. Enklest blir det derfor å se på utviklingen til et knippe børsnoterte indeksfond (ETF’er) som alle handles på børser i USA og er notert i US Dollars. Disse er lett tilgjengelige for norske investorer og gir sammenlignbare tall sett fra et norsk ståsted.

 

Land  Fond Ticker

Avkastning i år (09.06.14)

Brasil  iShares MSCI Brazil Capped Index Fund EWZ

+10,23%

Mexico  iShares MSCI Mexico Index Fund EWW

-0,41%

Chile  iShares MSCI Chile Index Fund ECH

-1,07%

Argentina  Global X FTSE Argentina 20 ETF ARGT

+9,2%

Peru  Ishares MSCI All Peru Index Fund EPU

+2,73%

Columbia  Global X FTSE Columbia 20 ETF GXG

+8,9%

 Investere i Latinamerika

De overnevnte ETF’ene gir på en billig og forutsigbar måte eksponering mot enkeltland i regionen, men det fins også alternativer som dekker hele området. Den største ETF’en er iShares Latin America 40 Index Fund med ticker ILF som handles i USA, eller iShares MSCI Emerging Markets Latin America ETF  som handles i Tyskland, eller i USA med ticker EEML.

Nordnet har også et betydelig utvalg av tradisjonelle aksjefond som investerer Latinamerika, Nordiske forvaltere som Handelsbanken, Nordea og FIM tilbyr gode fond, og det samme gjør flere av de store internasjonale. Se fondstorget for mer, eller listen her.

Når man investerer i Latinamerika må man være klar over at selv om regionen geografisk er stor og har en betydelig befolkning så er ikke aksjemarkedene veldig store i internasjonal sammenheng. Den største børsen målt i markedsverdi er Brasil, fulgt av Mexico, og alle de andre er mye mindre. Ofte domineres de (i likhet med Norge) også av statskontrollerte selskaper slik at såkalt «fry-flyt andel» av aksjer er begrenset. Finansavisen publiserte tidligere i år en liste der fri-flyt andel i en rekke vekstmarkeder ble sammenlignet med børsverdien på kjente merkevarer. Hele brasilbørsen tilsvarte da verdien av Google, Mexico kan sammenlignes med IBM og Columbia med Merc. Dette bør man ha i tankene når man investerer. Med mindre man er spesielt interessert eller har spesielle kunnskaper er det generelle rådet å ha kun en begrenset del av sine investeringer i slike markeder. Men litt «krydder» må man alltid ha i en portefølje.

 Er tidspunktet for å investere godt?

Spør man om dette får man som regel like mange svar som de man spør, og spør man økonomer får man gjerne to svar pr. økonom. Som økonom selv ser jeg jo at veksten i deler av denne regionen er stor, og det tas grep som kan gjøre investeringer der langt mer attraktivt. Eksempelvis har Mexico nettopp besluttet å åpne sine områder i Mexicogulfen for utenlandske oljeselskaper. Dette vil med stor sannsynlighet føre til betydelig utbygging på Mexikansk side av gulfen, da det nærmest står amerikanske rigger i kø på andre siden av linjen. Som investor må man dog vurdere om direkte kjøp av amerikanske oljeselskaper er et bedre spill. Det er ingen fasit. Husk også at store Latinamerikanske selskaper som oljeselskapet Petrobras og telefonselskapet America Movil er notert på børsen i New York, og kan være et interessant alternativ.

På den annen side har mange land i Latinamerika som nevnt utfordringer knyttet til politisk utsabilitet, inflasjon og usikre valuta-regimer. Man kan tro/håpe at dette vil bedre seg, men man kan ikke ta det for gitt. Som investor fører dette til et ekstra lag av usikkerhet i tillegg til den vanlige utsikkerheten knyttet til bedriftenes inntektsutvikling. Skal man ta slik risiko må man få betalt for det gjennom høyere avkastning/lavere prising av aksjene.

I sum er det derfor de samme kriterier man må vurdere aksjer etter i Latinamerika som i resten av verden. Attraktiv prising, evne til å generere inntjening og vekstforventninger er viktigst på selskapsnivå. Stabilitet i rammebetingelser, inflasjon og valuta er ekstra risikofaktorer. Uansett er det et spennende bilde og mulighetene er mange. Lykke til.

Saludos!

 

_________________________________

PS: Mine innlegg er ment å gi informasjon og innsikt, og er ikke å tolke som en direkte kjøps- eller salgsanbefaling. Posisjoner man tar i markedet må tilpasses den enkelte type investor/sparer. Les gjerne også Sparevettreglene og Investorvettreglene for mine anbefalinger på investoradferd. For alle mine innlegg og kommentarer, følg meg på Twitter: @KarlNordnet

Bør noen du kjenner også lese dette innlegget? Bruk linkene under for å dele det videre.

Er du ikke Nordnet-kunde? Bli kunde her.

Vil du vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.

Skriv en kommentar

avatar
Vil du teste Nordnet Beta? Registrer deg her:
Meld deg på

Merk at du må registrere samme e-post som du har registrert på nordnet.no under Min konto og Innstillinger.
Nordnets Investorbrev.
Nordnets månedlige investorbrev med statistikk, nyheter og tips.

Ønsker du å vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.
Hold meg oppdatert