Nordnetbloggen

Kreditt: Kjøp når blodet flyter i gatene

Denne artikkelen er fra samarbeidspartneren vår.

Avkastningen i kredittmarkedet er gjerne høyest samtidig som misligholdsraten er på vei opp. Denne sammenhengen virker urimelig på mange investorer og gjør at de i mange tilfeller gjør feilvurderinger i egenskap av kredittinvestorer som gjør at de ikke er i stand til å høste de betydelige risiko- og likviditetspremiene i dette markedet.

Figuren viser verdiutviklingen i DNB Norwegian High Yield Index Hedged, en kredittindeks, sammen med misligholdsraten blant energirelaterte utstedere. Som vi ser stiger verdiene i kredittmarkedet på samme tid som misligholdsraten er høy eller stigende.

Det er tre viktige grunner til at markedet oppfører seg på denne måten:

  • Markedet priser forventinger
  • Risikoen og risikopremien varierer over tid
  • Likviditeten og likviditetspremien varierer over tid

Det første punktet er lett å forstå: Det er ikke dagens misligholdsrate som er viktig for prising, men fremtidige mislighold. Dagens mislighold har allerede blitt priset inn. Det er også lett å forstå at risikoen endrer seg over tid, i noen perioder forventes det lite mislighold, i andre perioder mye. Viktigere er det at markedets risikopremie, det vil si den meravkastningen som markedsaktørene krever for å ta risiko, endrer seg over tid. I tøffe tider vil investorene kreve en ekstra buffer for å ville investere. Dette øker den forventede avkastningen i perioder der risikoen er tydelig til stede. Samme logikk er knyttet til effekten av at likviditetspremien varierer over tid. I perioder med svak likviditet vil investorene kreve en ekstra forventet meravkastning for å ville investere som en kompensasjon for at investoren risikerer å pådra seg betydelige transaksjonskostnader.

Mange kredittinvestorer gjør den feilvurderingen å selge markedet når nedturen er et faktum, for heller å kjøpe det tilbake når markedet har hentet seg inn igjen. En slik adferd er lett å forstå fordi perioder med betydelig avkastningspotensiale i dette markedet gjerne faller sammen med mange negative nyheter knyttet til kredittmarkedet. Samtidig gjør denne adferden at investoren gjerne går glipp av oppturer i markedet.

Det er én positiv side ved denne situasjonen. Du kan gjøre andre investorers feilvurdering til din fordel. Til hjelp kan du huske sitatet som tillegges baron Rotschild: «Kjøp når blodet flyter i gatene, selv når blodet er ditt eget!».

 

 

Er du ikke Nordnet-kunde? Bli kunde her.

Vil du vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.

Skriv en kommentar

avatar
Vil du teste Nordnet Beta? Registrer deg her:
Meld deg på

Merk at du må registrere samme e-post som du har registrert på nordnet.no under Min konto og Innstillinger.
Nordnets Investorbrev.
Nordnets månedlige investorbrev med statistikk, nyheter og tips.

Ønsker du å vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.
Hold meg oppdatert