Nordnetbloggen

Klarna får plass i porteføljen

Denne artikkelen er fra samarbeidspartneren vår.

Den positive vårstemningen fortsatte i mai måned, som var preget av både lavere kredittspreader og stigende aksjemarkeder. Mai var samlet sett en relativt rolig måned med få større nyheter fra sentralbankene.

I midten av måneden blåste det imidlertid rundt Trump. Den amerikanske presidenten sparket FBI-sjefen, og det ble avslørt at hemmelig informasjon hadde blitt lekket til Russland. Dette påvirket finansmarkedene negativt, og rentene falt noe. Uroen gikk over, og både aksjer og obligasjoner hentet seg raskt inn igjen. For øvrig forlenget OPEC den nåværende produksjonsavtalen med ytterligere 9 måneder, og dette fikk oljeprisen til å falle med ca. 3 dollar per fat. Grunnen til fallet var trolig at markedet hadde forventet at kontrakten skulle vare lengre, at produksjonstaket skulle være lavere, eller at flere land skulle inkluderes i avtalen.

Det nordiske kredittmarkedet holdt seg generelt sterkt og ble mindre påvirket av Trump. Den positive stemningen og kapitalstrømmen inn i kredittfond bidro til kraftig etterspørsel etter obligasjoner, og aktiviteten holdt seg høy på primærmarkedet. Både gamle og nye utstedere kom for å hente inn kapital. For eksempel har industriselskapet Norican, eiendomsselskapet Heimstaden, boligutvikleren ALM Equity, ingeniørselskapet Gunnebo Industrier, rederiet Songa Bulk, Kinnevik og Klarna utstedt obligasjoner i løpet av måneden.

I mai deltok vi i emisjoner fra for eksempel Klarna, Heimstaden, Kinnevik og Storebrand. Carnegie Corporate Bond B steg med 0,59 prosent. Siden markedsstemningen fortsatt var god, dro fondet spesielt fordel av høyrenteobligasjonene. Vi opprettholder en kort durasjon for å minimere renterisikoen i porteføljen.

Politisk risiko må vi fortsette å leve med framover, uansett om den skyldes Trump eller valg i Italia, men sterkere konjunktursignaler gjør at kredittkvaliteten blir noe bedre. Vi har fortsatt tenkt å opprettholde en balansert portefølje for å ta høyde for eventuell økt volatilitet framover. Når det gjelder fondets avkastning, har 2017 startet meget sterkt, og derfor forventer vi en mer normalisert avkastning framover

Carnegie Fonder
Carnegie FonderPartner
Fondsforvalter

Er du ikke Nordnet-kunde? Bli kunde her.

Vil du vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.

guest
0 Kommentarer
Se alle kommentarer
Vil du teste Nordnet Beta? Registrer deg her:
Meld deg på

Merk at du må registrere samme e-post som du har registrert på nordnet.no under Min konto og Innstillinger.
Nordnets Investorbrev.
Nordnets månedlige investorbrev med statistikk, nyheter og tips.

Ønsker du å vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.
Hold meg oppdatert