Nordnetbloggen

Kommentar februar

Porteføljen vår steg 6,84 % i februar, mot hovedindeksens 3,59 %. Vi tar dermed innpå teten i Skoleduellen. Oppturen var i stor grad drevet av sterk kursutvikling i Frontline og Sparebank 1 Østfold–Akershus. Samtidig foretok vi flere porteføljeendringer i løpet av måneden som var.

Tidlig i februar tok vi Frontline tilbake inn i vår portefølje, til kurs NOK 43,22, etter et salg på rateboomen i fjor. Frontline handlet da til svak rabatt mot NAV, sammenlignet med en historisk P/NAV på 1,2. Flåten vil etter vårt syn ha stor fordel av regelendringene som trer i kraft 1. januar 2020, som forbyr bruk av drivstoff med høyt svovelinnhold uten installasjon av scrubbere. Frontline har både høy operasjonell og finansiell giring, og vi antar aksjekursen vil fortsette å speile dette de kommende månedene som følge av posisjonering til kommende triggere: videre oppjustering av flåteverdier, negativ korrelasjon med selskaper uten intensjon om scrubber-installasjon, og stram tilbudsside tidligere enn normal sesong som følge av flere skip med planlagt verftsopphold i periode Q2-Q4 2019.

Allerede 4. mars solgte vi oss ned igjen i Frontline til kurs NOK 56,95. På dette tidspunktet hadde aksjen steget ~ 30 % siden kjøpet fire uker tidligere, og vi mener at investeringscaset delvis har spilt seg ut. Risk/reward er ikke like attraktiv lenger med lavere fuel-spread og skepsis rundt håndheving av IMO-regelverk. Dessuten prises aksjen nå til ~ 1,2x NAV.

Etter en sterk oppgang på over 20 % i AkerBP de siste tre månedene valgte vi å flytte oljeeksponeringen over til seismikkselskapet TGS-NOPEC. Vi ser tendenser til bedre utsikter i seismikk, hvor AkerBP har doblet sitt letebudsjett for 2019 samtidig som det rapporteres om sterk økning i rater fra blant annet PGS og Polarcus. TGS er vår favoritt i seismikksektoren, blant annet på grunn av deres solide track-record og lave finansielle giring.

Vi har økt vår posisjon i mindre volatile aksjer og kjøpte oss inn i enda en sparebank, Sparebank 1 Nord-Norge (NONG). Fra før av har vi Sparebank 1 Østfold-Akershus (SOAG) i porteføljen. Rasjonale bak kjøpet er blant annet at denne sparebanken er eksponert mot fiskenæringen og det forventes høye laksepriser i 2019 grunnet en stram tilbudsside. Utviklingen til NONG siden kjøp har vært god, mye drevet av svært gode tall i det foreløpige resultatet for 2018 (økning på 156 mill. kroner i resultat før skatt). Også Sparebank 1 Østfold-Akershus har hatt en god utvikling i februar etter å ha levert gode Q4 tall. EVRY er enda en lite volatil aksje i porteføljen, denne har holdt seg stabil i perioden. Rasjonale bak investeringene i disse aksjene med defensive karakteristikker har vært at de holder seg stabile i perioder med stor markedsuro. Fremover ser det ut som at noe av denne markedsuroen vil avta, blant annet fordi USA og Kina ser ut til å nå en handelsavtale i løpet av mars 2019. I løpet av kommende måned vil vi også finne ut av hvorvidt Storbritannia forlater EU eller om den endelige utmeldelsen utsettes.

Er du ikke Nordnet-kunde? Bli kunde her.

Vil du vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.

Skriv en kommentar

avatar
Vil du teste Nordnet Beta? Registrer deg her:
Meld deg på

Merk at du må registrere samme e-post som du har registrert på nordnet.no under Min konto og Innstillinger.
Nordnets Investorbrev.
Nordnets månedlige investorbrev med statistikk, nyheter og tips.

Ønsker du å vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.
Hold meg oppdatert