Nordnetbloggen

Kredittrisiko dekomponert i operasjonell- og finansiell risk

Denne artikkelen er fra samarbeidspartneren vår.

Det er vanskelig å velge kredittinvesteringer. Du må forholde deg til prising, likviditet, misligholdsannsynlighet og forventet gjenvinning. Når det er sagt, så er kredittmarkedet enkelt å gjøre til gjenstand for systematisk analyse for å avdekke fundamentale verdier, eller mangel på sådanne.

La oss angripe saken på sitt aller mest fundamentale nivå. Et selskap har en iboende operasjonell risiko knyttet til de kontantstrømmene som foretaket genererer. Denne operasjonelle risikoen akkumulerer seg til risikoen i verdien av foretakets aktiva. Hvis egenkapitalen i selskapet handles i form av aksjer, kan vi avlede den operasjonelle risikoen fra aksje-risikoen.

Et selskap vil ikke ha kredittrisiko hvis det ikke har gjeld. Gjeld fungerer som gearing på balansen; effektivt skalerer det opp den iboende operasjonelle risikoen. En utsteders kredittrisiko vil være en funksjon av den operasjonelle- og den finansielle risikoen.

I figuren finner du våre anslag på operasjonell- og finansiell risiko. Figuren viser også et interessant fenomen som både er i tråd med økonomisk intuisjon og hvordan markedet fungerer i praksis: markedet tillater utstedere med lavere operasjonell risiko å ha høyere gjeldsgrad. Vi kan se dette ved sektorfordelingen som viser at finansielle foretak har liten operasjonell risiko, men høy gearing. Dette i motsetning til industrielle foretak som ofte har høy operasjonell risiko, men lav gearig.

Vår oppgave som kredittforvaltere blir nå hakket enklere: finn de investeringene der forventet kredittavkastning er høyest per enhet kredittrisiko.

Er du ikke Nordnet-kunde? Bli kunde her.

Vil du vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.

Skriv en kommentar

avatar
Vil du teste Nordnet Beta? Registrer deg her:
Meld deg på

Merk at du må registrere samme e-post som du har registrert på nordnet.no under Min konto og Innstillinger.
Nordnets Investorbrev.
Nordnets månedlige investorbrev med statistikk, nyheter og tips.

Ønsker du å vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.
Hold meg oppdatert