Nordnetbloggen

Månedsrapport for Nordnet Smarte Porteføljer – mai

Den positive børsutviklingen fra april fortsatte i mai, med nedgang i antall nye smittede og gradvis gjenåpning av samfunnet. En fremdeles lav aksjeeksponering medførte at Smartfondene kun fikk begrenset glede av børsoppgangen. Smart 5 ga -0,17 % avkastning i mai. Smart 10 ga 0,63 % avkastning. Smart 15 ga 1,51 % avkastning.

Avkastning for Smartfondene siste måned med mer

Siden opp-
MaiHittil i årSiste 12 mndstart (okt 18)Volatilitet
Smart 5-0,17 %-10,06 %-7,91 %-4,14 %9,54 %
Smart 100,63 %-17,73 %-12,81 %-8,89 %16,80 %
Smart 151,51 %-27,52 %-19,52 %-14,78 %26,67 %

Mer om de ulike aktivaklassene:

Aksjer: I mai så vi en fortsatt rebound i aksjemarkedene, og investorene virket mer optimistiske når det gjelder markedsutsiktene. Den brede amerikanske SP500-indeksen steg med 4,8 % i mai. Europabørsen (EuroStoxx50) steg 5,5 % og Japan (Nikkei 225) med 8,7 %. De viktigste positive driverne var gradvis gjenåpning i mange land og noen nyheter om en potensiell vaksine etter vellykkede studier. Imidlertid er aksjemarkedets comeback frakoblet de fleste økonomiske indikatorene, som fortsetter å spå en mye mindre positiv fremtid.

Obligasjoner: Obligasjonskursene var stabile i mai. Amerikanske langrenter var marginalt ned i mai, mens europeiske renter var noe opp.

Råvarer: Oljeprisene steg kraftig i mai, og ga en positivt bidrag til råvare-eksponeringen (som er inkludert i «inflation» i tabellene under).  

Alternatives: Markedsnøytrale faktorstrategier (kalles «alternatives» i tabellen under) hadde nok en svak måned.

Merk at Smartfondene er valutasikret, noe som omsider var en fordel for andelseierne. Kronestyrkingen i mai svekket dermed ikke avkastningen til Smartfondene.

Innføring av ESG-kriterier med mer

I mai implementerte vi deler av ESG-rammeverket vi har utviklet i løpet av vinteren og våren. ESG står for Environmental (miljø), Social (samfunnsansvar) and Governance (eierskap). ESG blir ofte kalt ansvarlige investeringer. Endringen ble varslet i en melding til alle andelseiere i april. Følgelig har vi beveget oss bort fra de tradisjonelle aksjeporteføljene referert til før, og er nå investert i tre regionale MSCI-indekser med ESG-screening tilpasset Smartfondet nye ESG-retningslinjer. De tre indeksene er: MSCI North America Select ESG, MSCI Europe Select ESG og MSCI Pacific Select ESG. De nye indeksene bygger på MSCI-metodikken, men ekskluderer selskaper som bryter visse ESG-kriterier. Vi vil utvide ESG-rammeverket til andre aktivaklasser i fortsettelsen.

Vi har også oppdatert strategien for å kunne fange langsiktige positive trender raskere samt å redusere risikoen for bli sittende lenge i aktivaklasser som presterer dårlig («trend overlay»). Denne endringen betyr at modellen vil øke eller redusere eksponeringen til en aktivaklasse noe oftere avhengig av trenden.

Som vi skrev i april-rapporten: Vi forventer ikke at risikoparitetsmodellen vil øke eksponeringen vesentlig før de ekstreme volatilitetshoppene i mars har forsvunnet ut av tremåneders-historikken. Selv da vil det ta litt tid før eksponeringen kommer tilbake til et langsiktig gjennomsnitt, ettersom volatiliteten fortsatt er på et høyere nivå. Med den nye «trend overlay» strategien vil endringene i eksponeringene dog skje noe raskere enn før.

Avkastning siden oppstart i okt. 2018 til 9. juni 2020

Nordnet Smart 5

(Avk. 23.10.18-09.6.20: Minus 5,3 %, 11,4 % bak Morningstar referanseindeks (ikke valutasikret). Kilde:Morningstar 09.06.20)

Nordnet Smart 10

(Avk. 23.10.18-09.06.20: Minus 9,6 %, 14,4 % bak Morningstar kategori (ikke valutasikret). 28,1 % bak Morningstars referanseindeks, som består av 50 % Verdensindeksen (ikke valutasikret) og 50 % norske statsobligasjoner.) Kilde:Morningstar 09.06.20)

Nordnet Smart 15

(Avk. 23.10.18-09.06.20: Minus 14,2 %, 23,1 % bak Morningstar kategori (ikke valutasikret). 25,5 % bak et valutasikret globalt indeksfond som KLP AksjeGlobal Indeks IV A) Kilde:Morningstar 09.06.20)

Avkastning, risiko og aktivaallokering i de ulike Smartfondene per 31.5.20

Smart 5:

Smart 10:

Smart 15:

Er du ikke Nordnet-kunde? Bli kunde her.

Vil du vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.

Vil du teste Nordnet Beta? Registrer deg her:
Meld deg på

Merk at du må registrere samme e-post som du har registrert på nordnet.no under Min konto og Innstillinger.
Nordnets Investorbrev.
Nordnets månedlige investorbrev med statistikk, nyheter og tips.

Ønsker du å vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.
Hold meg oppdatert