Nordnetbloggen

Månedsrapport (STORM BOND FUND) +17,8% i 2016

Denne artikkelen er fra samarbeidspartneren vår.

Kjære lesere,

Godt nytt år!

Desember gav en avkastning på 5,8% for Storm Bond Fund, som brakte fondets avkastning for 2016 til 17,8%. Således er fondet det best presterende High Yield fondet i Norden i 2016.
Fondet er tilgjengelig på nordnet.no under navnet Storm Bond Fund RCN NOK.

Vi går inn i 2017 med stort pågangsmot og en god dose optimisme. Les porteføljekommentar fra investeringsdirektør Morten E. Astrup i vedlagt månedsrapport.

I 2016 gikk vi bevist inn i 3 restruktureringer i selskaper vi hadde tro på, som en del av løsningen ble deler av obligasjonsbeholdningen vår konvertert til aksjer. Med oljeprisoppgangen i Q4 var disse aksjene en positiv bidragsyter i desember. Vi har gradvis solgt oss ned på gode dager, men kursstigningen gjør at andel aksjer har ligget jevnt rundt 5-6% de seneste kvartalene. Dette har gitt oss noe høyere volatilitet enn konkurrentene, men hovedtyngden av bidrag til den gode avkastningen har vært stigende priser på obligasjonene vi har eid. I henhold til «gammel» skyggerating ligger vi på B+ i gjennomsnitt.

I desember har vi dratt ned durasjonen i porteføljen ved å selge oss ned i noen av de lengre obligasjonene, en strategi vi regner med å forfølge i månedene som kommer.

Yielden er nå 10,4% og løpetiden til forfall 3,2 år.

 

De beste ønsker for 2017.

Månedsrapport – Desember 2016 – Storm Bond Fund

Er du ikke Nordnet-kunde? Bli kunde her.

Vil du vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.

Skriv en kommentar

avatar
Vil du teste Nordnet Beta? Registrer deg her:
Meld deg på

Merk at du må registrere samme e-post som du har registrert på nordnet.no under Min konto og Innstillinger.
Nordnets Investorbrev.
Nordnets månedlige investorbrev med statistikk, nyheter og tips.

Ønsker du å vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.
Hold meg oppdatert