Nordnetbloggen

Markedsutviklingen i april

Den globale veksten er fortsatt sterk, men utviklingen i internasjonal handelspolitikk synes uviss. Det er blitt håp om en løsning av Korea-konfliktene, men Iran-problematikken er i ferd med å skape ny uro. Prisene på olje og flere andre råvarer steg betydelig i april. Til tross for ny oppgang i amerikanske statsrenter, steg aksjeverdiene i amerikanske og internasjonale markeder. Verdien av USD styrket seg.

Stigende aksjeverdier til tross ny oppgang i amerikanske statsrenter

De lange rentene i USA kom en hel del opp i løpet av måneden. Renten på tiårs statsobligasjoner steg med 0,21%-poeng til 2,95%. Men tiårsrenten var høyere enn 3% i noen dager i april, og snuste dermed på det høyeste nivået siden 2011. Tilsvarende renter i Eurosonen og Norge viste derimot nesten ingen endring.

Energisektoren løfter verdensindeksen

Verdensindeksen (MSCI World) steg med 1% i april, målt i USD (3,1% i NOK). Indeksen står likevel lavere enn ved inngangen til året. Det var særlig aksjer i energisektoren (+9,6% i USD) som bidro til oppgangen. De store energiselskapene presenterte gode kvartalsresultater og oljeprisen steg kraftig (+7% i USD).

God måned for Oslo Børs Fondsindeks

Oslo Børs Fondsindeks steg med 7,2% i april, og gjorde det bra relativt til andre geografiske områder (målt i felles valuta). Vi må tilbake til februar 2012 for å finne en måned med høyere prosentvis oppgang for den norske fondsindeksen.

Les hele rapporten her

Er du ikke Nordnet-kunde? Bli kunde her.

Vil du vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.

Skriv en kommentar

avatar
Vil du teste Nordnet Beta? Registrer deg her:
Meld deg på

Merk at du må registrere samme e-post som du har registrert på nordnet.no under Min konto og Innstillinger.
Nordnets Investorbrev.
Nordnets månedlige investorbrev med statistikk, nyheter og tips.

Ønsker du å vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.
Hold meg oppdatert