Nordnetbloggen

Markedsutviklingen i september

Fortsatt sterk økonomisk vekst og høyere oljepriser har bidratt til at aksjemarkedene i USA og i Norge nådde nye rekordnoteringer i september. Aksjemarkedene i land med fremvoksende økonomi var derimot svakere, dels som en følge av usikkerheten om fremtidige hindringer for verdenshandelen. Det var generelt renteoppgang for langsiktige obligasjoner, herunder både for amerikanske og norske statspapirer. Norges Bank hevet sentralbankrenten til 0,75%, og verdien av NOK styrket seg.

OSEFX med ny toppnotering i september

10 års statsrenter stiger, og USA leder an utviklingen

Les hele markedsrapporten her

Er du ikke Nordnet-kunde? Bli kunde her.

Vil du vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.

Vil du teste Nordnet Beta? Registrer deg her:
Meld deg på

Merk at du må registrere samme e-post som du har registrert på nordnet.no under Min konto og Innstillinger.
Nordnets Investorbrev.
Nordnets månedlige investorbrev med statistikk, nyheter og tips.

Ønsker du å vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.
Hold meg oppdatert