Nordnetbloggen

Morgenrapport Tirsdag

Sentralbanken i Japan økte tilbakekjøpsprogrammet sitt med 10 trillioner YEN, i stedet for ventet 15 trillioner YEN, og markedet falt markant når meldingen kom. Ergo ingen hjelp fra Asia, og med Wall Street under vann, blir mest sannsynlig Europeisk handel like inspirasjonsløst som i går.

Vannet som dekker New Yorks gater forventes å synke om 2-3 timer, men børsen holder stengt i dag også. 670,000 mennesker er uten strøm, og offentlig transporter er innstillt.

-/ I USA fremstiller de statistikk på hvem som eier finansielle oljekontrakter (futures), og skiller mellom aktører i oljebransjen (raffinerier, oljeselskap osv) og finansielle spillere som hedgefond og spekulanter. De finansielle spillerne har redusert nettoeierskapet i oljekontrakter med 18% den siste uken, og det har ført til fallende oljepris. Hvordan man skal tolke det er uvisst. På en side er det negativt at finansielle spekulanter ikke ønsker å eie oljekontrakter, fordi de tydeligvis ikke tror på oppgang, men på en annen side er dette aktører som går hyppigere ut og inn. Det betyr at hvis det kommer forstyrrelser i oljemarkedet, eller en geopolitisk hendelse, vil de kjøpe seg inn igjen.

-/ TALLENE til Statoil var svakere enn ventet, og selskapet forventer lavere produksjon neste år, enn ventet flat utvikling. Bytte av andeler i Nordsjøen, og mindre landbasert produksjon i USA, fører til mindre råvarer til salg. Aksjen har vært begredelig i år, der den startet på 150 kroner og ligger nå på 142 kroner. Ned 8 kroner på en børs som er opp 12% for året.

-/ APPLE RYDDER OPP i rekkene og sparker to sjefer! Spekulasjonene går på feilvurderinger på produkt og markedssiden. Problemet for aksjemarkedet er hvis investorene tolker dette som at noe er galt. Utenombørshandelen kjørte aksjen ned, 4-5%. Det kan også tynge totalmarkedet.

-/ I GÅR KOM DEN første positive Kinarapporten jeg har sett på nesten 2 år. Bank of America oppjusterer GDP vekst, og peker på flere segmenter som nå gjør det bedre enn ventet. Prisene på sement, jern malm, stål og transport har steget de siste ukene, og lagrene har falt siden sommeren. Dette skjer samtidig som tørrbulkindeksen med Capesize i spissen har steget. Fra August til Oktober har snitt dagrate for en Capesize steget fra $7000 til $16.000. Det er fortsatt for tidlig å kjøpe Golden Ocean, fordi det er for stort etterslep av kjipe kontrakter og betalingsutsettelser, til at denne oppgangen skaper større inntekter i bransjen. De første pengene etter en langvarig krise tilfaller banken, ikke rederen.

-/ ARNE FREDLY sitter i retten og må forsvare udekket shortsalg i RXT. Det var mange som gjorde det samme etter den emisjonen, til tross for klar bedskjed fra Finanstilsynet til samtlige meglerhus at dette ikke var lov. Aksjene ble først gjort tilgjengelig noen dager senere, og alle som fikk en reaksjon vedtok boten. Jeg synes det er merkelig at han går så hardt ut, og skylder på at “ingen tapte penger på hans aktivitet”, og vrir det over om at det er et moralsk spørsmål. Hovedpoenget er at man ikke skal selge aksjer man ikke har fått lånt inn. Alle land har strammet inn denne praksisen da det viste seg at enkelte aksjer ble shortet med flere aksjer enn det eksisterte på hele selskapet. Man trenger ikke å være jurist eller hedgefondforvalter for å forstå et det er galt.

Richard Paulsen
Richard Paulsen
Gründer/Skribent

Er du ikke Nordnet-kunde? Bli kunde her.

Vil du vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.

guest
0 Kommentarer
Se alle kommentarer
Vil du teste Nordnet Beta? Registrer deg her:
Meld deg på

Merk at du må registrere samme e-post som du har registrert på nordnet.no under Min konto og Innstillinger.
Nordnets Investorbrev.
Nordnets månedlige investorbrev med statistikk, nyheter og tips.

Ønsker du å vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.
Hold meg oppdatert