Nordnetbloggen

NOFIN : Sofistikerte forvaltere, kombinert med «eierløse selskaper», kan gi særdeles god Risk/reward.

NOFIN er et investeringsselskap, som skal gjøre investering i bank og finanssektoren. Selskapets aktiviteter består i kjøp og salg av verdipapirer innen finansnæringen og da fortrinnsvis børsnoterte papirer

Porteføljen til NOFIN består av aksjer, derivater, EK-bevis og strategiske investeringer. Avkastningen til fondet var 19% pr. september vs OSEBX på 13%, og 28,9% for OSEEX(egenkapitalbevisindeksen). Videre vil jeg tro NAV har økt ytterligere for oktober pga. den sterke børsutviklingen.

Det interessante her er strukturen på selskapet.

NOFIN har altså ingen egne ansatte, men har inngått en forretningsføreravtale med Warren Business Managment AS. I tillegg har selskapet et styre bestående av fem personer. Disse 5 personene eier 0 aksjer, men Johanessen sin ektemann eier ca. 34 000 aksjer via Enterprise AS. Vil tro samlet honorar for styre ligger på rundt 300 000 kr i året. Synes det er legitimt å stille spørsmålstegn ved en slik ordning. Selskapet hadde tross alt kun en egenkapital på ca. 90,5 MNOK pr. utgangen av 2 kvartal. Jobben kan neppe være verdens vanskeligste, og markedet mener åpenbart at dagens løsning ikke skaper aksjonærverdier (derav prising under NAV)

Litt mer om strukturen:

Selskapet hadde pr. Q2 utbetalt ca. 2,5 MNOK i suksesshonorar. (ca. 2,5% av fondets størrelse). Deretter kommer  over 1 MNOK i forvaltningshonorar, pluss 1,1 MNOK i adminkost. (forretningsførsel, styrehonorar o.l). Annualisert blir dette da 2,2 MNOK i adminkost + 1MNOK i honorarer = 3,7MNOK, fordelt på 90,5 MNOK EK(NAV), som igjen gir forvaltningskostnader på ca. 4% årlig eksl. Suksess fee.

Når det gjelder sammenlignbare fond så kan man se på Eika Invest som p.t. har bedre avkastning enn Nordic Financials . De forvalter ca. 170 MNOK, og har et forvaltningshonorar på 1,5 %. Aksjonærene oppnår likeartet eksponering til ca. 1/3 av kostnaden for likeartede fond (og dette uten suksess feen) .

Er nok neppe kun meg som stusser over denne strukturen og rasjonelle aktører vil nok derfor jobbe for å få verdier ut av NOFIN, og inn i andre aktører. Dette gir dog gode muligheter for en våken investor og derav overskriften « Sofistikerte forvalter + eierløse selskaper, gir gode muligheter».

Hvorfor er NOFIN interessant?

NAV ligger pr. september på 43,5 NOK aksjen, mens kursen ligger på 35,2-36,6. Oppsiden til NAV er derfor over 20%,. Ellers bør NAV ha økt ytterligere i kvartalet pga. den solide børsutviklingen. For meg virker dette derfor ganske enkelt: Ta selskapet av børs, og del ut NAV til aksjonærene, og vips så bør du ha gjort 20+% på kort tid, med begrenset nedsiderisiko.

Også verdt å merke seg at pr. 1.oktober bestod 82% av porteføljen av aksjer i nordiske storbanker + GJF/STB; Mao. Lett realiserbart og uten risiko for at realisering av Nofins posisjoner påvirker kurs nevneverdig.

Vil også tro at diverse løsninger allerede diskuteres blant eksisterende aksjonærer. Kort fortalt : NOFIN er et selskap man bør følge nøye med på framover.

For ordens skyld: Har p.t ingen posisjoner i selskapet, men dette kan endre seg raskt .

 

Photo credit: Werner Kunz / Foter.com / CC BY-NC-SA

Er du ikke Nordnet-kunde? Bli kunde her.

Vil du vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.

4
Skriv en kommentar

avatar
nyeste eldste mest stemmer
Gjest
Gjest
Bra gjennomgang!
Gjest
Gjest
Tror det skjer ting i kulissene her 😉
Gjest
Gjest
Det er interessant og klar misprising. En rask gjennomgang viser at aksjene var verdt ca 10 mill mer enn ved månedsskifte. Så da blir NAV omtrent 48 NOK. Men det har jo vært mispriset en stund, så hva er det som gjør at det skal endre seg akkurat nå..?
Gjest
Gjest
Riktig det du sier mtp.NAV – tror vi vil se strategiske grep her framover
Vil du teste Nordnet Beta? Registrer deg her:
Meld deg på

Merk at du må registrere samme e-post som du har registrert på nordnet.no under Min konto og Innstillinger.
Nordnets Investorbrev.
Nordnets månedlige investorbrev med statistikk, nyheter og tips.

Ønsker du å vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.
Hold meg oppdatert