Nordnetbloggen

Nordea utvider med nye børsnoterte produkter

Denne artikkelen er fra samarbeidspartneren vår.

Tilbudet av noterte produkter vokser på Børsen. Nordea noterer nå 14 nye bull- og bearprodukter som gir deg eksponering mot OBX-indeksen og utenlandske indekser.

I dag ringer Nordea i børsbjellen for å markere at de nye instrumentene var tatt opp til notering på Oslo Børs.

De nye børsnoterte papirene er såkalte ETN-er (Exchange Traded Notes), som handles like enkelt som aksjer. Bull- og bear-produkter gir deg mulighet til å posisjonere deg både for et stigende og fallende marked. Handelsbanken og DNB tilbyr allerede en rekke ETN-er med råvarer, enkeltaksjer eller OBX-indeksen som underliggende, både bull- og bear-varianter med opp til fire ganger daglig gearing.

Nordeas ETN-debut gjør det mulig å handle på store utenlandske indekser, som S&P 500, DAX og EURO STOXX 50. Nordea tilbyr også høyere gearing enn tidligere, med opp til fem ganger avkastningen i underliggende marked.

Nordea Markets er marketmaker i alle verdipapirene. Det sikrer at verdipapirene blir likvide i åpningstidene til Oslo Børs under normale markedsforutsetninger.

Siden Nordeas ETN-er enten har to eller fem ganger gearing, er det knyttet høy risiko til investeringene. Derfor er dette noe som passer best for erfarne investorer som har en klar formening om forventet retning på børs, spesielt på kort sikt. Bull-papirene passer den som tror på børsoppgang, mens bear-papirene passer den som tror på børsnedgang.

Mer om børsnoterte produkter:

  • ETP (Exchange Traded Products) er en fellesbetegnelse på utstederprodukter som handles på børs like enkelt som aksjer. Det er en produktgruppe som skiller seg fra aksjer først og fremst ved at de er utstedt av en bank, verdipapirforetak eller fondsforvalter, men handles i børsens åpningstid med kjøps- og salgskurser akkurat som aksjer.
  • ETF-er (Exchange Traded Funds) er, som navnet tilsier, børsnoterte fond, og er det vanligste utstederproduktet i verden i dag.
  • ETN (Exchange Traded Notes) er et instrument hvor verdien er knyttet til utviklingen i et underliggende marked. Markedet som du investerer i kan for eksempel reflekteres gjennom et utvalg av aksjer, gjennom en eller flere indekser eller gjennom priser på råvarer. I tillegg kan du med ETN-er få mulighet for å følge markeder det ellers kan være vanskelig å få tilgang til.
  • I motsetning til ETF-er, som er fond, er ETN-er gjeldsinstrumenter som er utstedt med sikkerhet i balansen til utstederen. Det betyr i praksis at i tillegg til markedsrisikoen som alltid er forbundet med å investere i et verdipapir, har man også kredittrisiko mot utstederen.
  • Brosjyre: Exchange Traded Products

Er du ikke Nordnet-kunde? Bli kunde her.

Vil du vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.

2
Skriv en kommentar

avatar
nyeste eldste mest stemmer
Gjest
Gjest
Fint. Kunne kanskje listet dem opp.
Gjest
Gjest
Hei Ørnulf. Her er en liste over de nye produktene. https://www.nordnet.no/kampanjer/nordea-bull-og-bear.html /Pernille, Nordnet
Vil du teste Nordnet Beta? Registrer deg her:
Meld deg på

Merk at du må registrere samme e-post som du har registrert på nordnet.no under Min konto og Innstillinger.
Nordnets Investorbrev.
Nordnets månedlige investorbrev med statistikk, nyheter og tips.

Ønsker du å vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.
Hold meg oppdatert