Nordnetbloggen

Norden: Mer å hente?

Denne artikkelen er fra samarbeidspartneren vår.

Øyvind Fjell, forvalter Delphi Nordic

Det er en grunnleggende sammenheng at aksjemarkedene over tid reflekterer inntjeningen i selskapene. Norden er intet unntak. Hva betyr det for børsene fremover?

Med ni måneder av 2016 i bakspeilet, er Stockholmsbørsen opp 5,9 prosent så langt i år, Helsinki opp 8,6 prosent, København ned 0,2 prosent og Oslo Børs opp 3,0 prosent (alle målt i lokal valuta per 30. september). Samtidig er referanseindeksen til Delphi Nordic ned 7,1 prosent målt i norske kroner, mens Delphi Nordic er ned 1,7 prosent. At avkastningen målt i norske kroner har vært laber hittil i år, forklares med en kronekurs som har styrket seg markert i perioden (i fjor bidro valutaen motsatt).

Sentralbankdrevet oppgang
De siste årene har børsens selskaper vært tynget av en makrovekst som «aldri» ser ut til å ta helt av – en utvikling som har sine røtter helt tilbake til finanskrisen. Likevel har børsene klatret videre, støttet opp av sentralbanker som har vært villige til å gjøre «hva som helst» for å få opp dampen i økonomiene. Uansett hva man mener om fornuften i dette, har stimuleringene bidratt til at aksjer stadig fremstår som fornuftig priset relativt til rentemarkedet.

Det er flere grunner til at veksten nå er svakere enn før finanskrisen: Et høyere gjeldsnivå, betydelig overkapasitet innenfor visse bransjer og deflatoriske trender, som digitalisering og robotisering, er noen av disse. Saktevirkende materie som svakere demografiske trender, skaper på sikt også motvind for spesielt utviklede markeder. Som en motreaksjon har verdens sentralbanker kuttet rentene, og det til gagns. I følge Bank of America, har verdens sentralbanker til sammen kuttet rentene 669 ganger siden Lehman Brothers gikk overende.

På børsene har dette ført til en tydelig todeling; robuste og solide selskaper med en stabil kontantstrøm har gjort det svært godt, mens de mer sykliske sektorene har hatt det tungt. For mens de sistnevnte har blitt rammet av svakere vekst, som igjen har påvirket både inntjening og utbytter i negativ retning, har de defensive selskapene i større grad hatt en beskyttet inntjening, samtidig som deres kontantstrøm har blitt kraftig priset opp i tråd med fallende renter. Disse «obligasjonslignende» aksjene er med klar margin de siste års vinnere i aksjemarkedet.

Reverserte trender i Norden
For Nordens del så vi en delvis reversering av ovenfornevnte bilde i første halvår. Energi og råvarer gjorde det skarpt i perioden, mens for eksempel helsesektoren slet mer. Som en følge av reverseringen økte vi Delphi Nordic sin vekt i nevnte sektorer gjennom selskaper som Boliden, Norsk Hydro og Statoil. Samtidig vektet vi oss ned i eksempelvis Novo Nordisk. På kort sikt har de sykliske aksjene nå gått mye relativt til resten av markedet, men dersom veksten i verden bedres, vil oppsiden her fortsatt kunne være betydelig.

Alt annet likt, foretrekker vi likevel selskaper som ikke er veldig avhengige av parametere som faller utenfor deres egen kontroll. Kapitallette selskaper som den danske befrakteren DSV, som i større grad har mulighet for å justere sine kostnader etter etterspørselen, og som samtidig har muligheten til å høste signifikante synergier etter oppkjøpet av UTI Worldwide, er et godt eksempel. Selskaper som har strukturelle vekstdrivere, som for eksempel Vestas gjennom vindenergi, og Thule, som leverer produkter til fritidsmarkedet, er også mer attraktive enn rent sykliske selskaper i våre øyne.

Må tåle lav vekst en stund til
Foreløpig er vårt «base case» at veksten vil forbli lav også en stund fremover. Vekstforventningene for 2017 ser til og med litt høye ut. Vi tror dermed at det kan være noe tidlig å gå all-in på at den sykliske veksten skal ta seg opp. Samtidig er vi åpne for det motsatte, og erkjenner at det viktigste for en trendforvalter tross alt er å ri morgendagens trender, ikke gårsdagens.

Velger aksjemarkedets risiko
På et overordnet nivå er verdsettelsen av det nordiske aksjemarkedet noe høyere enn sitt historisk snitt, men samtidig er aksjemarkedet attraktivt priset relativt til rentemarkedet. Selv om veksten er svak, er det fortsatt slik at selskapene har en positiv vekst. Kombinert med en direkteavkastning som ligger langt over rentemarkedet, mener vi at investorenes beste alternativ fortsatt er å akseptere aksjemarkedets iboende risiko. Samtidig vet vi av erfaring at avkastningen i aksjemarkedet kommer i rykk og napp. Siden det er de færreste forunt å vite nøyaktig når, mener vi at en stabil tilstedeværelse er den beste veien til god langsiktig avkastning.

Delphi FondenePartner
Fondsforvalter

Er du ikke Nordnet-kunde? Bli kunde her.

Vil du vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.

Skriv en kommentar

avatar
Vil du teste Nordnet Beta? Registrer deg her:
Meld deg på

Merk at du må registrere samme e-post som du har registrert på nordnet.no under Min konto og Innstillinger.
Nordnets Investorbrev.
Nordnets månedlige investorbrev med statistikk, nyheter og tips.

Ønsker du å vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.
Hold meg oppdatert