Nordnetbloggen

Norden topp 10

Denne artikkelen er fra samarbeidspartneren vår.

Morgenrapport fredag 17. februar

Hovedindeksen tester gulvet i en stigende trendkanal. Etablert brudd ned gjennom gulvet i trendkanalen vil signalisere en svakere stigningstakt eller sidelengs utvikling fremover. Indeksen har støtte på kort sikt ved 686 til 695 poeng og rundt 630 poeng på lang sikt. Det ligger motstand over dagens nivå ved 710 poeng.

De kortsiktige og langsiktige hausseindeksene er henholdsvis 52 og 73 poeng. Dette indikerer likevekt mellom optimister og pessimister blant de kortsiktige investorene, men en klar overvekt av optimister blant de langsiktige investorene.

Skrevet av forskningssjef Geir Linløkken

Se ukens markedsrapport på WebTV+ her!

 

 

Norden topp 10 – Uke 7

Fredag 17. februar er det syv nye aksjer i Norden topp 10, som nå består av fem svenske, to norske, tre danske og ingen finske aksjer.

Vi har rangert de nordiske aksjene ut fra våre tekniske analyser på mellomlang* sikt. Dette gjøres automatisk av Investtechs matematiske algoritmer, som blant annet identifiserer aksjens trender, støtte og motstand, formasjoner og volumutvikling. Kun aksjer med en omsetning på over 1 million euro i snitt per dag siste måneden er med. Analysene er basert på kvantitative forhold og skal anses som inspirasjonskilde og markedsføring.

 

1.  Africa Oil Corp.(AOI.ST) – 16. feb 2017. Siste sluttkurs: 17.02 (-0.15)
Africa Oil Corp. ligger i en stigende trend og fortsatt positiv utvikling innenfor denne indikeres. Aksjen ga kjøpssignal fra en rektangelformasjon ved bruddet opp gjennom motstanden ved 16.92 kronor. Videre oppgang til 22.09 kronor eller mer er signalisert. Aksjen har støtte ved ca 16.00 kronor og motstand ved ca 19.00 kronor. Volumtopper og volumbunner korresponderer godt med topper og bunner i kursen. Dette styrker trendbildet. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.
2.  Atlas Copco A(ATCOA.ST) – 16. feb 2017. Siste sluttkurs: 293.8 (-1)
Atlas Copco A ligger i en stigende trend og videre oppgang innenfor denne indikeres. Ved reaksjoner tilbake er det støtte mot gulvet i trendkanalen. Aksjen ga også kjøpssignal fra en rektangelformasjon ved bruddet opp gjennom motstanden ved 290 kronor. Videre oppgang til 303 kronor eller mer er signalisert. Aksjen har marginalt brutt opp gjennom motstanden ved ca 290 kronor. Etablert brudd vil indikere videre oppgang. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.
3.  Trelleborg Treasury AB(TRELB.ST) – 16. feb 2017. Siste sluttkurs: 181.6 (-0.3)
Trelleborg Treasury AB ligger i en stigende trend og videre oppgang innenfor denne indikeres. Ved reaksjoner tilbake er det støtte mot gulvet i trendkanalen. Kursen har steget kraftig etter kjøpssignal fra en rektangelformasjon ved bruddet opp gjennom motstanden ved 159 kronor. Objektivet ved 177 kronor er nå tatt ut, men formasjonen signaliserer fortsatt utvikling i samme retning. Aksjen har brutt opp gjennom motstanden ved ca 178 kronor. Videre oppgang er dermed signalisert, og det er nå støtte ved 178 kronor ved reaksjoner tilbake. Positiv volumbalanse, dvs høy omsetning på dager med oppgang og lav omsetning på dager med nedgang, styrker aksjen på kort sikt. RSI-kurven viser en stigende trend, noe som understøtter det positive trendbildet. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.
4.  Entra ASA(ENTRA.OL) – 16. feb 2017. Siste sluttkurs: 92 (-0.25)
Entra ASA ligger i en stigende trend og fortsatt positiv utvikling innenfor denne indikeres. Aksjen har brutt opp gjennom motstanden ved ca 90.00 kroner. Videre oppgang er dermed signalisert, og det er nå støtte ved 90.00 kroner ved reaksjoner tilbake. Positiv volumbalanse, dvs høy omsetning på dager med oppgang og lav omsetning på dager med nedgang, styrker aksjen på kort sikt. RSI er overkjøpt. Aksjen kan likevel gjerne stige videre, og vi bør se en nedgang i RSI-kurven før dette brukes som et salgssignal. RSI-kurven viser en stigende trend, noe som understøtter det positive trendbildet. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.
5.  Swedbank A(SWEDA.ST) – 16. feb 2017. Siste sluttkurs: 231.1 (1.4)
Swedbank A ligger i en stigende trend og videre oppgang innenfor denne indikeres. Ved reaksjoner tilbake er det støtte mot gulvet i trendkanalen. Aksjen har brutt opp gjennom motstanden ved ca 228 kronor. Videre oppgang er dermed signalisert, og det er nå støtte ved 228 kronor ved reaksjoner tilbake. RSI er overkjøpt. Aksjen kan likevel gjerne stige videre, og vi bør se en nedgang i RSI-kurven før dette brukes som et salgssignal. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.
6.  Jyske Bank(JYSK.CO) – 16. feb 2017. Siste sluttkurs: 378.2 (-3.2)
Jyske Bank har brutt opp gjennom taket på den stigende trendkanalen, og signaliserer med dette enda sterkere stigningstakt. Den positive utviklingen åpner imidlertid for kortsiktige korreksjoner tilbake fra dagens nivå. Aksjen ga også kjøpssignal fra en omvendt-hode-og-skuldre-formasjon ved bruddet opp gjennom motstanden ved 350 kroner. Videre oppgang til 478 kroner eller mer er signalisert. Aksjen har støtte ved ca 338 kroner. Positiv volumbalanse, dvs høy omsetning på dager med oppgang og lav omsetning på dager med nedgang, styrker aksjen på kort sikt. RSI er overkjøpt. Aksjen kan likevel gjerne stige videre, og vi bør se en nedgang i RSI-kurven før dette anses å svekke aksjen. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.
7.  Axactor AB(AXA.OL) – 16. feb 2017. Siste sluttkurs: 2.71 (0.01)
Axactor AB ligger i en stigende trend og fortsatt positiv utvikling innenfor denne indikeres. Aksjen ga også kjøpssignal fra en rektangelformasjon ved bruddet opp gjennom motstanden ved 2.40 kroner. Videre oppgang til 3.25 kroner eller mer er signalisert. Aksjen nærmer seg motstanden ved ca 3.10 kroner, noe som kan gi en reaksjon ned. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.
8.  Holmen B(HOLMB.ST) – 16. feb 2017. Siste sluttkurs: 344 (-2.1)
Holmen B ligger i en stigende trend og fortsatt positiv utvikling innenfor denne indikeres. Aksjen har tatt ut objektivet ved 345 kronor etter brudd på en rektangelformasjon. Kursen har nå falt noe tilbake, men formasjonen indikerer videre oppgang. Aksjen har støtte ved ca 300 kronor. Volumbalansen er positiv og styrker aksjen på kort sikt. RSI er overkjøpt. Aksjen kan likevel gjerne stige videre, og vi bør se en nedgang i RSI-kurven før dette brukes som et salgssignal. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.
9.  ISS A/S(ISS.CO) – 16. feb 2017. Siste sluttkurs: 253.1 (-1.6)
ISS A/S ligger i en stigende trend og videre oppgang innenfor denne indikeres. Ved reaksjoner tilbake er det støtte mot gulvet i trendkanalen. Aksjen beveger seg i en rektangelformasjon mellom støtte på 229 kroner og motstand på 280 kroner. Etablert brudd på et av disse nivåene vil signalisere videre retning. Aksjen har støtte ved ca 240 kroner og motstand ved ca 265 kroner. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.
10.  D/S Norden(DNORD.CO) – 16. feb 2017. Siste sluttkurs: 129.9 (-0.3)
D/S Norden ligger i en stigende trend og fortsatt positiv utvikling innenfor denne indikeres. Aksjen ga kjøpssignal fra en rektangelformasjon ved bruddet opp gjennom motstanden ved 112 kroner. Videre oppgang til 134 kroner eller mer er signalisert. Aksjen har støtte ved ca 116 kroner. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.

 

 

 

God helg!

Med vennlig hilsen

Espen Grønstad

. . . . .

Investtech gjør teknisk analyse av alle aksjer for deg!

Analysene er utarbeidet av Investtech.com AS (“Investtech”) i henhold til Investtechs retningslinjer og disclaimer. Analysene skal anses som inspirasjonskilde og markedsføring, og bygger på kilder som Investtech anser som troverdige. Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av analysen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på www.investtech.com/disclaimer.

Er du ikke Nordnet-kunde? Bli kunde her.

Vil du vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.

guest
0 Kommentarer
Se alle kommentarer
Vil du teste Nordnet Beta? Registrer deg her:
Meld deg på

Merk at du må registrere samme e-post som du har registrert på nordnet.no under Min konto og Innstillinger.
Nordnets Investorbrev.
Nordnets månedlige investorbrev med statistikk, nyheter og tips.

Ønsker du å vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.
Hold meg oppdatert