Nordnetbloggen

Norden topp 10

Denne artikkelen er fra samarbeidspartneren vår.

Morgenrapport fredag 24. februar

Hovedindeksen tester gulvet i en stigende trendkanal. Etablert brudd ned gjennom gulvet i trendkanalen vil signalisere en svakere stigningstakt eller sidelengs utvikling fremover. Indeksen har støtte på kort sikt ved 686 til 695 poeng og rundt 630 poeng på lang sikt. Det ligger motstand over dagens nivå ved 710 poeng.

De kortsiktige og langsiktige hausseindeksene er henholdsvis 49 og 72 poeng. Dette indikerer likevekt mellom optimister og pessimister blant de kortsiktige investorene, men en klar overvekt av optimister blant de langsiktige investorene.

Skrevet av forskningssjef Geir Linløkken

Se ukens markedsrapport på WebTV+ her!

 

 

Norden topp 10 – Uke 8

Fredag 24. februar er det syv nye aksjer i Norden topp 10, som nå består av seks svenske, to norske, ingen danske og to finske aksjer.

Vi har rangert de nordiske aksjene ut fra våre tekniske analyser på mellomlang* sikt. Dette gjøres automatisk av Investtechs matematiske algoritmer, som blant annet identifiserer aksjens trender, støtte og motstand, formasjoner og volumutvikling. Kun aksjer med en omsetning på over 1 million euro i snitt per dag siste måneden er med. Analysene er basert på kvantitative forhold og skal anses som inspirasjonskilde og markedsføring.

1.  Elekta B(EKTAB.ST) – 23. feb 2017. Senaste slutkurs: 86.35 (0)
Elekta B ligger i en stigende trend og videre oppgang innenfor denne indikeres. Ved reaksjoner tilbake er det støtte mot gulvet i trendkanalen. Aksjen ga kjøpssignal fra en omvendt-hode-og-skuldre-formasjon ved bruddet opp gjennom motstanden ved 82.72 kronor. Videre oppgang til 93.03 kronor eller mer er signalisert. Aksjen har brutt opp gjennom motstanden ved ca 84.70 kronor og videre oppgang er dermed signalisert. Volumbalansen er positiv og styrker aksjen på kort sikt. RSI er overkjøpt. Aksjen kan likevel gjerne stige videre, og vi bør se en nedgang i RSI-kurven før dette anses å svekke aksjen. RSI-kurven viser en stigende trend, noe som understøtter det positive trendbildet. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.
2.  Axactor AB(AXA.OL) – 23. feb 2017. Senaste slutkurs: 2.65 (0)
Axactor AB ligger i en stigende trend og videre oppgang innenfor denne indikeres. Ved reaksjoner tilbake er det støtte mot gulvet i trendkanalen. Aksjen ga også kjøpssignal fra en rektangelformasjon ved bruddet opp gjennom motstanden ved 2.40 kroner. Videre oppgang til 3.25 kroner eller mer er signalisert. Aksjen nærmer seg støtten ved ca 2.42 kroner, noe som kan gi en reaksjon opp. Positiv volumbalanse styrker aksjen på kort sikt. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.
3.  Atlas Copco A(ATCOA.ST) – 23. feb 2017. Senaste slutkurs: 295 (-1.2)
Atlas Copco A ligger i en stigende trend og fortsatt positiv utvikling innenfor denne indikeres. Aksjen ga også kjøpssignal fra en rektangelformasjon ved bruddet opp gjennom motstanden ved 290 kronor. Videre oppgang til 303 kronor eller mer er signalisert. Aksjen har brutt opp gjennom motstanden ved ca 290 kronor og videre oppgang er dermed signalisert. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.
4.  Oriflame Holding AG(ORI.ST) – 23. feb 2017. Senaste slutkurs: 361.2 (9.5)
Oriflame Holding AG ligger i en stigende trend og videre oppgang innenfor denne indikeres. Glidende snitt-indikatoren har også gitt kjøpssignal. Dette signaliserer isolert sett videre oppgang, men tregheten til indikatoren gjør at man ofte går glipp av mye av oppsiden. Aksjen har brutt opp gjennom motstanden ved ca 333 kronor og videre oppgang er dermed signalisert. Volumbalansen er positiv og styrker aksjen på kort sikt. RSI er overkjøpt. Aksjen kan likevel gjerne stige videre, og vi bør se en nedgang i RSI-kurven før dette anses å svekke aksjen. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.
5.  Africa Oil Corp.(AOI.ST) – 23. feb 2017. Senaste slutkurs: 17.46 (0.06)
Africa Oil Corp. ligger i en stigende trend og videre oppgang innenfor denne indikeres. Ved reaksjoner tilbake er det støtte mot gulvet i trendkanalen. Aksjen ga kjøpssignal fra en rektangelformasjon ved bruddet opp gjennom motstanden ved 16.92 kronor. Videre oppgang til 22.09 kronor eller mer er signalisert. Aksjen har støtte ved ca 16.00 kronor og motstand ved ca 19.00 kronor. Volumtopper og volumbunner korresponderer godt med topper og bunner i kursen. Volumbalansen er også positiv, noe som styrker trendbildet. RSI-kurven viser en stigende trend, noe som understøtter det positive trendbildet. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.
6.  SCA B(SCAB.ST) – 23. feb 2017. Senaste slutkurs: 278.1 (2.6)
SCA B ligger i en stigende trend og fortsatt positiv utvikling innenfor denne indikeres. Aksjen ga kjøpssignal fra en omvendt-hode-og-skuldre-formasjon ved bruddet opp gjennom motstanden ved 260 kronor. Videre oppgang til 287 kronor eller mer er signalisert. Aksjen har brutt opp gjennom motstanden ved ca 274 kronor. Videre oppgang er dermed signalisert, og det er nå støtte ved 274 kronor ved reaksjoner tilbake. RSI er overkjøpt. Aksjen kan likevel gjerne stige videre, og vi bør se en nedgang i RSI-kurven før dette brukes som et salgssignal. RSI-kurven viser en stigende trend, noe som understøtter det positive trendbildet. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.
7.  Caverion(CAV1V.HEX) – 23. feb 2017. Senaste slutkurs: 7.05 (-0.09)
Caverion har falt tilbake mot gulvet i en stigende trendkanal. Videre oppgang indikeres og dagens kursnivå kan være en god inngangskurs. Aksjen tester støtten ved ca 6.94 euro. Dette bør gi en reaksjon opp, mens et brudd ned gjennom 6.94 euro vil utløse et salgssignal. Positiv volumbalanse styrker aksjen på kort sikt. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.
8.  Lundbergföretagen B(LUNDB.ST) – 23. feb 2017. Senaste slutkurs: 595 (10)
Lundbergföretagen B ligger i en stigende trend og videre oppgang innenfor denne indikeres. Ved reaksjoner tilbake er det støtte mot gulvet i trendkanalen. Glidende snitt-indikatoren har også gitt kjøpssignal. Dette signaliserer isolert sett videre oppgang, men tregheten til indikatoren gjør at man ofte går glipp av mye av oppsiden. Aksjen har brutt opp gjennom motstanden ved ca 588 kronor. Videre oppgang er dermed signalisert, og det er nå støtte ved 588 kronor ved reaksjoner tilbake. RSI er overkjøpt. Aksjen kan likevel gjerne stige videre, og vi bør se en nedgang i RSI-kurven før dette brukes som et salgssignal. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.
9.  Nel ASA(NEL.OL) – 23. feb 2017. Senaste slutkurs: 2.94 (0.04)
Nel ASA har brutt opp gjennom taket i en fallende trendkanal. Dette indikerer i første omgang svakere falltakt, eller innledning av en mer horisontal utvikling. Aksjen ga kjøpssignal fra en dobbel-bunn-formasjon ved bruddet opp gjennom motstanden ved 2.74 kroner. Videre oppgang til 3.60 kroner eller mer er signalisert. Aksjen har marginalt brutt opp gjennom motstanden ved ca 2.90 kroner. Etablert brudd vil indikere videre oppgang. Volumtopper korresponderer godt med kurstopper og volumbunner korresponderer godt med kursbunner. Volumbalansen er også positiv, noe som styrker aksjen. RSI er overkjøpt. Aksjen kan likevel gjerne stige videre, og vi bør se en nedgang i RSI-kurven før dette anses å svekke aksjen. RSI-kurven viser en stigende trend, noe som kan være et tidlig signal om innledning av en stigende trend også for kursen. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.
10.  Ramirent(RMR1V.HEX) – 23. feb 2017. Senaste slutkurs: 8.03 (-0.27)
Ramirent ligger i en stigende trend og fortsatt positiv utvikling innenfor denne indikeres. Aksjen ga kjøpssignal fra en rektangelformasjon ved bruddet opp gjennom motstanden ved 7.50 euro. Videre oppgang til 8.95 euro eller mer er signalisert. Aksjen nærmer seg støtten ved ca 7.80 euro, noe som kan gi en reaksjon opp. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.

 

 

 

God helg!

Med vennlig hilsen

Espen Grønstad

. . . . .

Investtech gjør teknisk analyse av alle aksjer for deg!

Analysene er utarbeidet av Investtech.com AS (“Investtech”) i henhold til Investtechs retningslinjer og disclaimer. Analysene skal anses som inspirasjonskilde og markedsføring, og bygger på kilder som Investtech anser som troverdige. Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av analysen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på www.investtech.com/disclaimer.

Er du ikke Nordnet-kunde? Bli kunde her.

Vil du vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.

guest
0 Kommentarer
Se alle kommentarer
Vil du teste Nordnet Beta? Registrer deg her:
Meld deg på

Merk at du må registrere samme e-post som du har registrert på nordnet.no under Min konto og Innstillinger.
Nordnets Investorbrev.
Nordnets månedlige investorbrev med statistikk, nyheter og tips.

Ønsker du å vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.
Hold meg oppdatert